Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 175-200, ko65l17104Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 15-20, ko1,5l15730Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis nootkatensis Tatra v 80-100, bal39019Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 80-100, k10l, R 10Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Chamaecyparis obt. Birgit 015-020, C 2 L 58Studen s.r.o.27.10.2022
Chamaecyparis obt. Draht 030-040, C 2 L 41Studen s.r.o.27.10.2022
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis 015-020, C 2 L 682Studen s.r.o.27.10.2022
Chamaecyparis obtusa Aurea v 40-50, bal37415Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Aurea v 30-40, ko12l37410Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Confucious v 40-50, ko10l48020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 30-40, ko5l23033koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 20-30, ko2l1159koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 15-20, ko2l11580koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Densa v 20-25, ko12l37415Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Draht v 70-80, dtbal52429Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Drath v 20-30, #, ko2l18520koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Drath ko2l1821Zelen tvorba24.2.2022
Chamaecyparis obtusa Drath v 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis obtusa Ericoides v 20-30, ko3l993Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Chamaecyparis obtusa Gitte v 20-30, #, ko2l18527koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Graciosa v 15-20, ko1,5l15715Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori v 20-30, ko2l1155koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori v 15-20, ko2l9047koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba v 15-20, ko2l1155koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba v 20-30, ko2l11581koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Luteo Compacta ko5l8501Zelen tvorba24.2.2022
Chamaecyparis obtusa Marian v 8-10, ko2l11521koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Marian v 15-20, ko2l11537koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Melody v 15-20, #, ko2l185102koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 15-20, #, ko2l18586koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 20-30, ko5l36031koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 20-30, ko7,5l24751Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 10-12, ko2l11517koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 40-60, #, ko7,5l18005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko20l67314Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko12l44930Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko7,5l4709Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 40-50, #, KM 60/70, ko15l36002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 15-20, #, ko2l18511koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 30-40, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis obtusa Oregon Crested 40-60, ko2l2354Zelen tvorba24.2.2022
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 15-20, ko2l11510koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 20-30, ko2l11543koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 30-40, ko7,5l36055koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 30-40, ko2l11530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 60-80, ko2l11545koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 40-60, ko5l 5Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 20-30, ko2l 2Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis obtusa Tonia v 20-30, ko3l2801Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 25-30, ko3l3044Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 15-20, ko2l11516koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 15-20, ko3l23020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 20-25, k1,5l 30Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 40-50, k5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Chamaecyparis pis. Baby Blue 020-030, C 2 L 213Studen s.r.o.27.10.2022
Chamaecyparis pisifera Baby Blue v 20-30, #, ko2l11528koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Boulevard 40-60, bal 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 40-50, ko5l4501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 12-15, ko2l 15Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 20-30, ko2l115408koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 20-30, ko5l36065koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Aureovariegata v 30-40, ko2l11564koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 20-30, ko2l11587koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 30-40, ko2l1157koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 40-60, ko7,5l 20Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 15-20, ko2l 108Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis pisifera Golden Mop 80-100, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Golden Mop 100-125, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Lieve v 15-20, ko2l 23Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis pisifera Miko 30-40, bal 44Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera Miko 40-60, bal 80Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera Miko 60-80, bal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera Nana 80-100, ko45l18001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Nana 40-60, ko45l115047koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 30-40, ko5l23084koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 40-50, ko10l36031koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 30-40, ko2l115100koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Nana 60-80, ko45l14003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Plumosa Variegata v 20-30, ko2l115120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Pygmaea v 12-15, ko3l128100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Chamaecyparis pisifera Squarrosa v 40-60, ko10l29054koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Squarrosa v 20-25, ko2l115142koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Sungold 40-60, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 60-80, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 100-125, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 80-100, ZB 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold v 15-20, ko2l 282Gabriel s.r.o.10.3.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 60-80, C 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 80-100, C 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold v 20-30, #, ko2l14051koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Sunset 30-40, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera Sunset 40-60, bal 79Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera Sunset 60-80, bal 80Konifery, s.r.o.29.1.2021
Chamaecyparis pisifera White Beauty v 15-20, #, ko2l1857koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Chamaecyparis pisifera Nana 15-20, k9 120Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Chamaecyparis pisifera Nana 25-30, k5l 13Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Chamaecyparis thyoides Red Star v 20-30, #, ko2l1851koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus comm. Goldschatz 020-030, C 2 L 805Studen s.r.o.27.10.2022
Juniperus communis v 40-60, ko5l 4Gabriel s.r.o.10.3.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ju<, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka