Legenda/legend/legende/leggenda:

 ČeskyEnglishDeutschItalianoEDV & DIN 18916
Mlr.mladé rostlinyyoung plants, linersjunge Pflanzenpiante nuove, giovani 
Lkeřlehký keř – prostokořennýbuying young, shrub (bush)Leichter Strauch – wurzelnacktercespuglio leggero, a radici radiLSTR
Zkeřkeř nízký, zakrslýsmall, dwarf bushNiederer Strauch, Zwergstrauchcespuglio basso, a basso fustoSTR
Keřkeř standardní – prostokořennýbare – rooted bushNormaler Strauch – wurzelnacktercespuglio standardBU
Kts, Vktskeřové tvary stromů (vícekmenné stromy)multistemmed treesStrauchformen der Baüme (Mehrstammbaüme)forme cespugli degli alberi (pluritroncali)STBU
Pyrpyramidypyramid, feathered treesPyramidenpiramidi 
Ktkkmenné tvary keřůbushy head standardsStammformen der Sträucherforme troncali dei cespugliKtk
Nknízkokmenshort st treeBuschbaumalbero di basso fusto 
Pkpolokmenhalf st standard (tree)Halbstammalbero di mezzo fustoHA
Vkvysokokmentall trunk treeHochstammalbero di alto fustoH
Pndovíjivé a pnoucí dřevinyclimbing plantsRankpflanzenpiante legnose avvitichianti e rampicantiGLBG
Špšpičák – prostokořennýpartly trained treeSpitzig – wurzelnackter HEI
vvýškaheightdie HöhealtezzaH
ššířkawidthdie BreitelarghezzaBR
okobvod kmenecircumferenceder StammumfangcirconferenzaSTU
øprůměrdiameterder DurchschnittdiametroDU
vkvýška kmeneclear stemdie Stammhöhealtezza di troncoSTH
výhvýhonyshootsTrieberampollitr
kov kontejneruin containerim Containerin contenitoreCO
prost.prostokořenné – bez balu bare rootsWurzelnackter – ohne Wurzelballen a radici radi, senza imballagioob
bals balemroot ballmit Wurzellballencon imballagiomb
dtbals drátěným balemroot ball in wiremit drähten Wurzellballen con imballagio – tela metallica 
Hrostliny hrnkovanépotted plantsTopfpflanzenpiante nei vasi 

Příklady/examples/exempel/esempio:

Vk 2xp, ok 8-10, vk 100, bal40

* vysokokmen, 2x přesazovaný, obvod kmene 8-10 cm, výška kmene 100 cm, zemní bal průměr 40 cm

* Hochstamm, 2-mal umgepflanzter, Stammbreite 8-10 cm, Stammhöhe 100 cm, Wurzelball Durchsnitt 40 cm

* albero ad alto fusto, trapiantato due volte, perimetro di tronco 8-10 cm, altezza del tronco 100 cm, diametro di imballaggio 40 cm


Ktk, výh 8, vk 125, ko3l

* kmenný tvar keře, minimálně 8 výhonů, výška kmene 125 cm, kontejner o objemu 3l

* Stammform des Strauches, mind. 8 Triebe, Stammhöhe 125 cm, Kontainer mit Umfang von 3 Liter

* forma troncale del cespuglio, 8 rampolli al minimo, altezza del tronco 125 cm, volume del comtenitore 3 litri


Rychlé hledání rostlin dle kategorií:

Jehličnaté dřeviny | Keře | Ovíjivé a pnoucí | Listnaté stromy | Pěnišníky | Azalky | Vřesovištní | Ovocné | Růže | Trvalky a skalničky | Trávy | Vodní a bahenní Kapradiny | Léčivé | Balkónové | Bambusy | Pokojové | Podnože | Lesní


Na Vaši návštěvu čekají e-shopy:

Školky Litomyšl | Školky Montano | Lesy hl. m. Prahy - Ďáblice | Horák a synové | Gabriel s.r.o. | Okrasná školka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spolupráci se Svazem školkařů