Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Spiraea x vanhouttei v 3040, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Spiraea x vanhouttei v 40-60, h13x13451177koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Spiraea x vanhouttei 60-80, ko1l45203Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Spiraea x vanhouttei 030040, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Spiraea x vanhouttei 20-30, ko1l 887Konifery, s.r.o.29.01.2021
Spiraea x vanhouttei 060080, ko2l 161Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Spiraea x vanhouttei v 60-100, ko7,5l140105koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Spiraea x vanhouttei v 30-40, ko1l 240Gabriel s.r.o.05.04.2023
Spiraea x vanhouttei v 30-40, ko1,5l281780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Spiraea x vanhouttei v 60-80, ko5l 100Gabriel s.r.o.05.04.2023
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko1,5l455552koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Spiraea x vanhouttei v 80-100, ko5l 25Gabriel s.r.o.05.04.2023
Spiraea x vanhouttei v 60-80, ko1l 500Gabriel s.r.o.05.04.2023
Spiraea x vanhouttei 015020, ko2l 285Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain v 20-30, h11x11532Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Staphylea pinnata v 30-40, ko5l2908koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Staphylea pinnata v 40-60, ko3l23046koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Staphylea pinnata v 40-60, ko 5 l a, ko7,5l29039koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra incisa v 15-20, ko1l451koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra incisa v 20-30, ko1,5l451436koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra incisa v 15-20, ko1,5l4522koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra incisa 040060, P11 72Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Stephanandra incisa Crispa 030040, P11 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Stephanandra incisa Crispa 030040, ko2l 13Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Stephanandra incisa Crispa v 15-20, ko1l 151Gabriel s.r.o.05.04.2023
Stephanandra incisa Crispa v 30-40, ko7,5l14062koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra incisa Crispa v 1520, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Stephanandra incisa Crispa v 15-20, ko1l60211Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Stephanandra incisa Crispa v 20-30, ko1,5l3850Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Stephanandra tanakae v 40-60, ko1l45120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra tanakae v 20-30, ko1l45234koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra tanakae v 40-60, ko10l1859koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra tanakae v 60-100, ko10l18530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Stephanandra tanakae v 40-60, ko1,5l45286koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos albus v 40-60, ko1l452436koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos albus v 20-30, ko1l451koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos chinensis White Hedge v 30-40, ko1l353Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Symphoricarpos orbiculatus Aureovariegata 15-20, ko1l 129Konifery, s.r.o.29.01.2021
Symphoricarpos orbiculatus Aureovariegata 40-60, ko2l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Symphoricarpos x doorenbosii White Hedge v 40-60, ko1l451220koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x doorenbosii White Hedge v 30-40, ko1l4514koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x doorenbosii White Hedge v 20-30, ko1l45423koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x doorenbossii Magic Berry v 30-40, #, h9x9x1045696koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x doorenbossii Magic Berry v 40-60, ko1l3516Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Symphoricarpos x doorenbossii Magic Berry v 30-40, ko1l45720koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x doorenbossii Magic Berry v 40-60, ko5l11545koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x doorenbossii Mother of Pearl v 40-60, ko1l 50Gabriel s.r.o.05.04.2023
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 20-30, ko1l451806koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy31.08.2022
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 30-40, #, ko1l456koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 40-60, ko1l2857Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 40-60, ko1l 266Gabriel s.r.o.05.04.2023
Syringa hyac. Maidens Blush 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa hyac. Maidens Blush 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa hyac. Maidens Blush 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa hyac. Maidens Blush 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa chinensis 020030, ko2l 61Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa chinensis Saugeana v 40-60, ko7,5l33739Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Syringa chinensis Saugeana v 40-60, #, ko3l140100koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Syringa chinensis Saugeana v 40-60, ko2l14025koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Syringa chinensis Saugeana 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa chinensis Saugeana 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa chinensis Saugeana 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa chinensis Saugeana 20-30, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden12.05.2023
Syringa chinensis Saugeana v 100-125, bal17505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Syringa josikaea 15-20, C 1,5 L, VKR1,5L 1Agarden12.05.2023
Syringa josikaea v 100-150, ko5l14038koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Syringa josikaea 20-30, ko1l 73Konifery, s.r.o.29.01.2021
Syringa meyeri Anny200809 Flowerfesta purple v 20-30, #, ko2l1853koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Syringa meyeri Anny200817 Flowerfesta pink v 20-30, #, ko2l1859koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Syringa meyeri Flowerfesta Pink v 6080, 60100, bal30 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Syringa meyeri Palibin v 6080, 60100, bal40 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Syringa meyeri Palibin v 30-40, ko4l34017Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Syringa meyeri Palibin v 30-40, ko7,5l113301Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Syringa meyeri Palibin v 20-30, ko1,5l5347Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Syringa meyeri Palibin v 20-30, ko5l 54Gabriel s.r.o.05.04.2023
Syringa meyeri Palibin 15-20, ko1l 5Konifery, s.r.o.29.01.2021
Syringa meyeri Palibin 15-20, ko2l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Syringa meyeri Palibin 040060, ko2l 115Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin 040060, ko7,5l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin Ktk, km 30, P1949911Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Syringa meyeri Palibin 040060, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin KM90 cm, ko7,5l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin 015020, P11 7Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin 020030, P11 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin 020030, ko2l 86Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin 020030, ko7,5l 18Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa meyeri Palibin 060080, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Syringa microphylla Superba 40-60, ko1l 7Konifery, s.r.o.29.01.2021
Syringa microphylla Superba 40-60, ko2l 20Konifery, s.r.o.29.01.2021
Syringa microphylla Superba v 100-125, bal9902Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Syringa microphylla Superba v 10-15, ko1l 637Gabriel s.r.o.05.04.2023
Syringa microphylla Superba v 20-30, #, ko2l1403koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Syringa microphylla Superba 125-150, Ko 20l23509Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Syringa microphylla Superba v 80-100, bal7801Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Syringa microphylla Superba v 20-30, ko5l2601Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Syringa microphylla Superba 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa microphylla Superba v 20-30, ko5l 25Gabriel s.r.o.05.04.2023
Syringa microphylla Superba 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa microphylla Superba 150-175, ZB 1Agarden12.05.2023
Syringa microphylla Superba 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Fr..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..So, So..Sp, Sp..Sp, >Sp..Sy<, Sy..Ta, Te..Ul, Ul..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka