Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Winter Gold v 1520, ko1,5l204,24100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold v 3040, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 20, 1215, ko1,5l204,2420Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 1012, ko1,5l255,315Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold v 4060, bal401021,26Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 40-50, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold A, v X/1/0, h9x9x109960Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Winter Gold 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Winter Gold 2030, ko5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo Winter Gold bal10851Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Winter Gold v 25-30, ko2,5l5492ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Winter Gold vk 40, 30-40, ko35l25005Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, 40-60, ko35l123810Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, bal12385Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko7,5l65022Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice11.6.2021
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, km, ko7,5l6502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice4.6.2021
Pinus mugo Winter Sone v 12-15, ko1,5l14340Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Winter Sone A, v X/1/0, h9x9x109460Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Wintergold 40-60, ZB 1Agarden13.5.2021
Pinus mugo Wintergold 60-80, ZB 1Agarden13.5.2021
Pinus mugo Zdena v 15-20, ko3l2174Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Zundert v 15-20, ko3l1875Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Zundert A, v X/1/0, h9x9x1098140Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Zundert v 1012, ko1,5l170,215Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Zundert v 3040, bal408515Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Zundert v 4060, bal401021,210Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Echiniformis 70-80, k10l 10Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh7.6.2021
Pinus mugo Humpy 40-50, k7,5l 10Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh7.6.2021
Pinus mugo Hvoany 50-60, k4l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh7.6.2021
Pinus mugo mughus 20/30, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 30/40, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 40/50, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 20-40, K 4 19Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo mughus 20-40, K 12 30Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo mughus 20-40, K 2 8Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo mughus 15/20, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.11.5.2021
Pinus mugo mugo 2030, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo pumilio 20/25, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo pumilio 25/30, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo pumilio 40-60, ZB 1Agarden13.5.2021
Pinus mugo pumilio 60-80, ZB 1Agarden13.5.2021
Pinus mugo pumilio 80-100, ZB 1Agarden13.5.2021
Pinus mugo pumilio 100-125, ZB 1Agarden13.5.2021
Pinus mugo var. mughus v 25-30, ko2l 9Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Pinus mugo var. pumilio v 40-60, ko26l 2Gabriel s.r.o.18.6.2021
Pinus mugo var. pumilio v 20-25, ko3l 14Gabriel s.r.o.18.6.2021
Pinus mugo var. pumilio 30-40, ko5l 12Gabriel s.r.o.18.6.2021
Pinus mugo var. pumilio 30-40, ko10l 2Gabriel s.r.o.18.6.2021
Pinus mugo var. pumilio v 1520, ko2l85,12000Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo var. pumilio v 2025, ko3l102,12240Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo var. pumilio v 4060, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo var. pumilio v 6080, bal401021,215Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo var. pumilio v 80100, bal501361,614Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo var. pumilio v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo var. pumilio 70-80, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo var. pumilio v 60-70, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo var. pumilio 2030, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 2030, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 3040, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 3040, vka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 4050, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 4060, ko15l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 5060, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio 6080, ko20l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilio v 20-30, ko3l9847Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo var. pumilio 50-60, zatipovan, bal 9Zahradnictv Franc28.8.2016
Pinus mugo var. pumilio 60-80, zatipovan, bal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo var. pumilio v 40-60, ko7,5l187340Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo var. pumilio 15-20, ko1l9523Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo var. pumilio v 15-20, ko5l 15Gabriel s.r.o.18.6.2021
Pinus mugo var. pumilio 40-60, bal4995Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo var. pumilio 25-30, ko2l9921Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo var. pumilio h9x9x83024Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo var. pumilio v 30-40, ko5l 13Gabriel s.r.o.18.6.2021
Pinus mugo var. pumilio 80-100, zatipovan, bal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo var. pumilio zatipovan 2892Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo var. pumilo Franco 3040, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilo Franco 4050, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilo Franco 6070, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilo Franco 1012, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo var. pumilo Franco 2030, ka, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo Winter Gold 50-60, k7,5l 12Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh7.6.2021
Pinus nigra v 200-225, dtbal187796Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus nigra v 80-100, PS, dtbal 9Zahradnictv Franc28.8.2016
Pinus nigra 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus nigra 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus nigra 200250, kont 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus nigra 250300, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus nigra v 250-300, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus nigra v 100-125, bal 16KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 125-150, bal 9KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 150-175, bal 25KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 175-200, bal 17KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 200-250, bal 85KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 250-300, bal 3KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 150-175, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka