Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Forsythia x intermedia Week End v 30-40, ko2,5l6914Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Forsythia x intermedia Week End v 40-60, ko5l12512Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.09.2023
Forsythia x intermedia Week End v 60-100, ko5l 27Gabriel s.r.o.07.09.2023
Forsythia x intermedia cv. 15-20, ko1l 130Konifery, s.r.o.29.01.2021
Fraxinus angustifolia Raywood 10-12, ko75l5393,995Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Fraxinus excelsior v 100-125, ko5l1594Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.08.2023
Fraxinus excelsior Altena ok 10-12, Arbo34901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Fraxinus excelsior Altena ok 12-14, Arbo45901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Genista lydia v 1015, h9x9x10 500Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Genista lydia v 2030, ko2l 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Genista lydia vh 3/4, v 15-20, ko1l 369Gabriel s.r.o.07.09.2023
Genista lydia v 30-40, ko5l26018Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.09.2023
Genista lydia v 1015, ko1l6010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Genista lydia v 1520, ko1l6010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Genista pilosa Vancouver Gold 12-15, ko2l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Genista tinctoria v 2030, ko1l48206koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Genista tinctoria v 3040, ko1l48179koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba v 60100, ko10l4806koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba v 80100, ko5l300189koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 1416, bal50 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 1618, bal60 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 2025, bal60 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 2025, ko70l 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 46, #, ko15l9506koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 68, #, ko15l12002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 1012, #, ko60l60002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 1214, #, ko60l60002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 1214, #, koxxl60002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Vk, ok 1416, #, koxxl75001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Annys Dwarf v 4050, ko4l3809koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Baldi v 3040, ko4l38016koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Barabits Nana v 2030, ko4l3803koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Beijing Gold v 4050, ko4l3806koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Beijing Gold v 150200, 60100, bal50 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Fairmount v 4050, ko4l3807koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Fastigiata Blagon v 125150, #, koxxl30001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Fastigiata Blagon v 175200, #, koxxl48003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Fastigiata Blagon v 80100, bal40 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Fastigiata Blagon v 100125, bal40 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Fastigiata v 3040, ko4l3804koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Finger v 4060, ko4l38014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Globus v 4050, ko4l3806koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Harona v 3040, ko4l38013koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Horizontalis v 100125, #, KM 40, koxxl25001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Horizontalis vk 40, 6070, ko65l 4Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Kohout Sport Select v 3040, ko4l3809koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Konek v 4050, ko4l3808koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Lover v 3040, ko4l38010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Nelleke v 4060, ko4l38012koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Pendula v 4050, ko4l3808koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Pragense v 3040, ko4l3807koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Princeton Sentry v 4060, ko4l38010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Princeton Sentry v 4060, ko4l3801koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Roswitha v 3040, ko4l38010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Roswitha v 6080, ko4l3808koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Survior v 3040, ko4l3803koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Tit v 125150, #, koxxl30002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Ginkgo biloba Tit v 125150, bal40 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Troll vk 200, 6080, ok 810, ko35l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba Tubifolia v 125150, bal50 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba vcekmen v 175200, bal50 3Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Ginkgo biloba vcekmen v 200250, bal40 3Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Gleditsia triacanthos Ruby Lace v. 200-250, ko48l15904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.09.2023
Gleditsia triacanthos Rubylace v 30-40, ko3l18720Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Halimodendron halodendron v 30-40, kminek 100, ko7,5l3675Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Hamamelis vernalis Carnea 100-125, ko7,5l 10Konifery, s.r.o.29.01.2021
Hamamelis x intermedia km 40, ko43l20302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Hamamelis x intermedia Aphrodite v 3040, #, ko3l38016koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Aphrodite v 20-30, ko5l 46Gabriel s.r.o.07.09.2023
Hamamelis x intermedia Arnold Promise v 125-150, 60-100, ko18l 3Gabriel s.r.o.07.09.2023
Hamamelis x intermedia Arnold Promise v 40-60, ko2l4502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.09.2023
Hamamelis x intermedia Arnold Promise v 1520, h9x9x10 120Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Hamamelis x intermedia Arnold Promise v 20-30, ko5l 43Gabriel s.r.o.07.09.2023
Hamamelis x intermedia Arnold Promise v 60-80, ko7l10904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Hamamelis x intermedia Barmstedt Gold v 3040, #, ko3l38014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Diane v 2030, #, ko3l3804koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Diane v 3040, #, ko3l3807koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Diane v 1520, h9x9x10 120Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Hamamelis x intermedia Diane v 50-60, ko7,5l9401Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Hamamelis x intermedia Diane v 40-60, ko7,5l67319Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Hamamelis x intermedia Feuerzauber v 3040, #, ko3l3805koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Jelena v 2030, #, ko3l3809koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Jelena v 100150, #, ko30l48001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Jelena v 1520, h9x9x10 50Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Hamamelis x intermedia Orange Beauty v 20-30, ko5l 28Gabriel s.r.o.07.09.2023
Hamamelis x intermedia Pallida v 1520, h9x9x10 75Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Hamamelis x intermedia Pallida v 100150, #, ko25l38003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Ripe Corn v 2030, #, ko2l3801koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Ripe Corn 060080, ko7,5l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Hamamelis x intermedia Ruby Glow v 100150, #, ko30l48001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hamamelis x intermedia Ruby Glow v 125-150, 60-100, ko18l 4Gabriel s.r.o.07.09.2023
Hamamelis x intermedia Westerstede v 20-30, ko5l 47Gabriel s.r.o.07.09.2023
Hedera helix Pnd, #,15/30, h9x9x1030239koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hedera helix Pnd, vyvazovan, 80/100, ko10l38056koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Hedera helix 040060, ko1l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Hedera helix Pnd, h9x9x10 731Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Hedera helix 030040, P9 3472Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Hedera helix v 20-30, h11x11242000Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Hedera helix (panaovan) 040060, P9 42Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Hedera helix Cream Rock 040060, ko1l 115Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ar, Ar..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Da, Da..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, >Fo..He<, He..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Il, Il..Li, Li..Li, Li..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Ps, Ps..Qu, Qu..Ro, Ro..So, So..Sp, Sp..St, St..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka