Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Ephedra distachya v 10-15, h9x9x104512koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Ephedra distachya v 20-30, h9x9x1045206koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus alatus v 80-100, ko30l9202Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus alatus v 30-40, #, ko2l11562koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus alatus 30-40, C 4 L, VKR4L 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus 100-125, C 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus 020030, ko1l 71Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus alatus v 30-40, ko1l4517koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus alatus v 80-100, ko10l 1Gabriel s.r.o.10.3.2023
Euonymus alatus 100-125, ZB 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus 125-150, ZB 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus 150-175, ZB 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus 60-80, ZB 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus 80-100, ZB 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus v 20-30, ko1l45295koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus alatus v 20-30, ko5l 72Gabriel s.r.o.10.3.2023
Euonymus alatus 150-175, ko80l60575Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.3.2023
Euonymus alatus v 40-60, ko5l8251Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus alatus v 30-40, ko5l14045koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus alatus Blade Runner v 30-40, ko2l2654Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus alatus Compactus v 3040, ko2l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus alatus Compactus 100-125, ZB 1Agarden24.2.2023
Euonymus alatus Compactus 020030, ko2l 34Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus alatus Compactus 030040, ko7,5l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus alatus Compactus 040060, bal 6Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus alatus Compactus 060080, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus alatus Compactus C 15 L 8Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus alatus Compactus v 30-40, ko3l1283Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Euonymus alatus Compactus v 15-20, ko2l11535koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus europaeus v 30-40, ko1l45762koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus europaeus v 40-60, ko2l385Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Euonymus europaeus v 20-30, ko1l4524koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus europaeus km 100-125, ko25l4902Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus europaeus v 40-60, ko2l7533Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus europaeus 040060, ko2l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus europaeus 060080, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus europaeus 80100, ko2l 24Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus europaeus 100125, ko2l 72Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus europaeus Red Cascade v 20-30, #, ko2l11512koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus europaeus Red Cascade v 30-40, v 30-40, ko2l801Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus europaeus Red Cascade v 40-60, #, ko2l115130koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus europaeus Red Cascade 200-250, ko50l48901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus europaeus Red Cascade v 80-100, ko5l3901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus europaeus Red Cascade v 40-60, ko5l 30Gabriel s.r.o.10.3.2023
Euonymus europaeus Red Cascade 150-175, ko20l25925Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus europaeus Red Cascade 175-200, ko20l16901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus fort. Emerald n Gold 010-015, P 9x9 641Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fort. Emerald n Gold 015-020, C 1 L 4361Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fort. Emerald Gaiety 010-015, P 9x9 1852Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fort. Emerald Gaiety 015-020, C 1 L 3386Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fort. Horts Blaze 030-040, C 1 L 1285Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fort. Tustin 020-030, C 1 L 1295Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fort. radicans 020-030, C 1 L 906Studen s.r.o.27.10.2022
Euonymus fortunei 060080, ka, 110 KM, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 15-20, ko2,5l6070Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Euonymus fortunei (v kultivarech) v 30-40, KM 200, ko15l9002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold 020030, P9 4Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold 020030, ko1l 110Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold 030040, ko1l 14Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold vk100, ko50l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 040060, 110 KM, bal 10Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold 100125, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold v 1015, h9x9x10 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold 2025, ko1 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 60, ko3l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 80, ko3l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 40, 2030, bal30 7Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 60, 2030, bal30 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Coloratus 030040, P9 15Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Coloratus 060080, ka, 110 KM, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Darts Blanket 30-40, P 9 1Agarden24.2.2023
Euonymus fortunei Emerald n Gold 10-15, P 10,5 1Agarden24.2.2023
Euonymus fortunei Emerald n Gold 20-30, C 4 L, VKR4L 1Agarden24.2.2023
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 20-30, C 4 L, VKR4L 1Agarden24.2.2023
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 20-30, ko1l 96Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 30-40, ko2l 464Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety vk100, bal, Ktk 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 8-10, ko1l 648Gabriel s.r.o.10.3.2023
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 1015, h9x9x10 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 15-20, h9x9x10292koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 10-15, P 9 1Agarden24.2.2023
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 15-20, ko1l 69Gabriel s.r.o.10.3.2023
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 15-20, ko3l 82Gabriel s.r.o.10.3.2023
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 1520, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 1520, ko1,5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Euonymus fortunei Emerald n Gold 010015, ko1l 420Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Emerald n Gold 030040, bal, 110KM 6Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Emerald n Gold 030040, ko1l 12Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Emerald n Gold 80100, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Euonymus fortunei Emeraldn Gaiety v 15-20, h11x1129165Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gaiety v 20-25, ko3l6824Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, h9x9x1029312koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 10-15, ko1l 75Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 20-30, ko1l 440Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 30-40, bal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 40-60, bal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk100, bal, Ktk 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk40, bal, Ktk 20Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk70, bal, Ktk 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, ko1l 968Gabriel s.r.o.10.3.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Ba, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cr, Cr..De, De..En, >Ep..Eu<, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fo, Fo..He, He..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Il, Il..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Me, Me..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ti, Ti..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka