esk zemdlsk univerzita v Praze, Lesy ZU, Kostelec nad ernmi lesy - WWW

Datum aktualizace: 19.2.2024

NzevPopis Mal.cena
s DPH
Poet
Pokojov rostliny
Aeschynanthus hrn.pokojovky600,00 K3
Aloe variegatapokojovky99,00 K1
Anthurium (toulitka)pokojovky230,00 K2
Anthurium andreanum Micra (Toulitka Androva)pokojovky180,00 K6
Araucaria heterophyllapokojovky155,00 K4
Begonia mixpokojovky246,00 K2
Cactus smspokojovky79,00 K10
Cordyline hrn.pokojovky92,00 K1
Cymbidium hrn. (???)pokojovky600,00 K1
Dieffenbachia (difenbachie)pokojovky255,00 K4
Dracaena marg 15 62pokojovky99,00 K7
Ficus Allipokojovky213,00 K3
Hawortia pygmaeapokojovky1215,00 K1
Kalanchoe mixpokojovky92,00 K7
Livingstonia Rotundifoliapokojovky2270,00 K1
Phalaenopsis (Mrovec)pokojovky245,00 K1
Phalaenopsis mini hrn. (Mrovec)pokojovky257,00 K1
Phalenopsis 3 vh. (Mrovec)pokojovky310,00 K5
Phalenopsis hrn. stedn (???)pokojovky180,00 K1
Phalenopsis hrn. vt (???)pokojovky299,00 K1
Phalenopsis hrn.1pokojovky300,00 K2
Philodendron scand.pokojovky480,00 K1
Rhododendron (pokojov azalka) (???)pokojovky210,00 K3
Saintpaulia Citylinepokojovky33,00 K1
Saintpaulia mix (???)pokojovky80,00 K6
Sansevieria cylindricapokojovky145,00 K1
Scindapsus hrn.1pokojovky114,00 K1
Scheflera gerda (eflera)pokojovky165,00 K7
Spathiphylum (lopatkovec)pokojovky99,00 K2
Spathiphylum Cupido (lopatkovec)pokojovky47,00 K1
Spathiphylum hrn.1 (???)pokojovky520,00 K1
Spathiphylum Chopin (lopatkovec)pokojovky80,00 K5
Yucca gigantea (pokojov) (juka)100/125, pokojovky, ko35l6000,00 K1