Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis obtusa Aurea v 40-50, bal37415Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Confucious v 40-50, ko10l48020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Coralliformis 20-30, ko2l1755Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 30-40, ko5l23033koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 15-20, ko2l11580koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 20-30, ko2l1159koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Densa v 20-25, ko12l37415Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Draht v 70-80, dtbal52429Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Drath v 20-30, #, ko2l18520koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Drath v 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis obtusa Drath ko2l1821Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Ericoides v 20-30, ko3l991Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Chamaecyparis obtusa Gitte v 20-30, #, ko2l18527koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Graciosa v 15-20, ko1,5l15715Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori v 15-20, ko2l9047koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori v 20-30, ko2l1155koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba v 15-20, ko2l1155koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba v 20-30, ko2l11581koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Marian v 15-20, ko2l11537koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Marian v 8-10, ko2l11521koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Melody v 15-20, #, ko2l185102koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 15-20, #, ko2l18586koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 20-30, ko5l36031koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 10-12, ko2l11517koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 20-30, ko7,5l24751Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko20l67314Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 40-60, #, ko7,5l18005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko12l44930Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 20-30, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 30-40, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko7,5l4702Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 40-50, #, KM 60/70, ko15l36002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis ko2,5l2455Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 15-20, #, ko2l18511koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Parslori ko2l2451Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 15-20, ko2l11510koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 20-30, ko2l11543koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 30-40, ko7,5l36055koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 30-40, ko2l11530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 20-30, ko2l 2Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 60-80, ko2l11545koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 40-60, ko5l 5Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 25-30, ko3l3044Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 15-20, ko2l11516koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 15-20, ko3l23020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 40-50, k5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh13.05.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 20-25, k1,5l 30Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh13.05.2023
Chamaecyparis pis. Baby Blue 020-030, C 2 L 31Studen s.r.o.12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Baby Blue v 20-30, #, ko2l11528koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Boulevard 40-60, bal 3Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana 20-30, ko2l1755Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 40-50, ko5l4501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 20-30, ko2l115408koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 12-15, ko2l 15Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 20-30, ko5l36065koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Aureovariegata v 30-40, ko2l11564koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 20-30, ko2l11587koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 30-40, ko2l1157koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 20-30, ko2l 19Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 40-60, ko7,5l 20Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 15-20, ko2l 105Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Golden Mop 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Golden Mop 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Lieve v 15-20, ko2l 8Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Miko 30-40, bal 44Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Miko 40-60, bal 80Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Miko 60-80, bal 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Nana 40-60, ko45l115047koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 30-40, ko5l23084koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 20-30, ko2l 12Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Nana 60-80, ko45l14003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 30-40, ko5l 2Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Nana 80-100, ko45l18001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 40-50, ko10l36031koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Nana v 30-40, ko2l115100koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Plumosa Variegata 20-30, ko2l1753Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis pisifera Plumosa Variegata v 20-30, ko2l115120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Pygmaea v 12-15, ko3l128100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis pisifera Squarrosa v 40-60, ko10l29054koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Squarrosa v 20-25, ko2l115142koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Sungold 60-80, C 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 80-100, C 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold v 15-20, ko2l 249Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 40-60, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis pisifera Sungold v 20-30, #, ko2l14051koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Sunset 30-40, bal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Sunset 40-60, bal 79Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Sunset 60-80, bal 80Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera White Beauty v 15-20, #, ko2l1857koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis pisifera Nana 15-20, k9 120Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh13.05.2023
Chamaecyparis pisifera Nana 25-30, k5l 13Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh13.05.2023
Chamaecyparis thyoides Red Star v 20-30, #, ko2l1851koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Juniperus communis v 40-60, ko5l 4Gabriel s.r.o.05.04.2023
Juniperus communis Arnold 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Juniperus communis Arnold 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Juniperus communis Arnold 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ju<, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka