Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 40-60, ko2l115151koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 20-30, ko2l11525koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta v 125-150, ko10l360100koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta ko2l1585Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta v 100-125, ko10l3602koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta vk 60, ko12l 2Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta v 60-80, ko2l11565koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Ivone v 40-60, ko5l14595Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 60-80, ko2l115144koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 175-200, dtbal9428Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 30-40, ko2l 23Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 3040, ko2,5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 40-60, ko2l11552koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 30-40, ko2l11515koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 40-60, ko2l1153koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 60-80, ko2l115234koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 60-80, ko2l115304koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 40-60, ko2l1156koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 30-40, ko2l115104koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Lane 80-100, bal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Lane 100-125, bal 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Lane 125-150, dtbal 12Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Lane 150-175, dtbal 10Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Lane 175-200, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Lane 200-250, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Lane 200-250, ko45l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Mini Globus v 20-30, ko2l11566koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Minima Aurea v 12-15, #, ko2l14067koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 60-70, dtbal6744Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 20-30, ko2l115128koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 15-20, ko2l11536koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 15-20, ko3l18720Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 20-30, ko3l20280Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis lawsoniana Pearly Swirls v 20-30, #, ko2l14014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Pendula v 150-175, dtbal14218Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis lawsoniana Pendula v 30-40, ko2l 7Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis lawsoniana Pendula v 125-150, dtbal9203Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis lawsoniana Spek v 40-60, ko10l36070koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Spek 40-60, ko2l1754Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Spek v 150-175, ko65l14005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Spek v 125-150, ko65l11503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Spek ko10l4901Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Spek v 60-80, ko10l3607koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Spek v 40-60, ko2l11585koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 010012, P9 100Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 040060, P9 378Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 100125, bal 22Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 250300, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 125150, bal 11Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 150-175, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 250-300, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 30-40, ko2l 9Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 80-100, bal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 150-175, dtbal 5Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 200-250, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 150-175, bal6701Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tabuliformis v 15-20, ko2l1159koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Tabuliformis v 20-30, ko2l115139koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 40-60, ko2l11562koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 30-40, ko2l115170koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 80-100, ko7,5l3608koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt s Blue v 30-40, ko2l1158koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt s Blue v 80-100, #, ko15l72015koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt s Blue v 40-60, ko2l115192koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 20-30, ko2l 37Gabriel s.r.o.05.04.2023
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 100125, bal 45Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 125150, bal 21Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue bal4981Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 80-100, ko10l45020koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii 20-30, ko2l1592Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 100-125, ko10l4503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 40-60, ko2l11528koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Yellow Transparent v 20-30, ko2l1157koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Yellow Transparent v 40-60, ko2l115108koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis lawsoniana Yellow Transparent 30-40, ko2l1453Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis nootkantensis Pendula v 150-175, #, ko25l36001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Chamaecyparis nootkatensis 400-450, C 280 L 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis nootkatensis Aurea v 15-20, ko1,5l143130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Aurea v 175-200, dtbal10831Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Aureovariegata v 80-100, dtbal68130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Aureovariegata v 60-80, ko7,5l5242Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Jubilee 350-400, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 350-400, ZB 1Agarden12.05.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 15-20, ko1,5l15730Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 175-200, ko65l17101Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 300350, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 350400, bal 42Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 400450, bal 47Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 450500, bal 26Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 500550, bal 11Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 550600, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 60-80, bal5253Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Tatra v 80-100, bal39019Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 80-100, k10l, R 10Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh13.05.2023
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis 100-125, C 35 L 3Studen s.r.o.12.05.2023
Chamaecyparis obtusa Aurea v 30-40, ko12l37410Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, >Ch..Ch<, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka