Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 200-250, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 200-250, C 1Agarden16.08.2023
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 150-175, bal6701Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tabuliformis v 1520, ko2l1201koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tabuliformis v 2030, ko2l120274koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tabuliformis v 3040, ko2l12060koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 3040, ko2l120450koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 4060, ko2l1205koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 6080, ko2l12085koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 6080, ko10l38052koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt s Blue v 3040, ko2l120323koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt s Blue v 4060, ko2l1209koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 20-30, ko2l 27Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 100125, bal 45Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 125150, bal 21Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue bal4981Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii 20-30, ko2l1592Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 3040, ko2l12081koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 80100, ko10l4805koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 100125, ko10l4804koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Yellow Transparent v 4060, ko2l12028koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Yellow Transparent v 6080, ko10l38050koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis lawsoniana Yellow Transparent 30-40, ko2l1453Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis nootkatensis Aurea v 175-200, dtbal10831Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Aurea v 15-20, ko1,5l143130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Aureovariegata v 80-100, dtbal68130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Aureovariegata v 60-80, ko7,5l5242Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 300350, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 350400, bal 42Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 400450, bal 47Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 450500, bal 26Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 500550, bal 11Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 550600, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 60-80, bal5253Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 175-200, ko65l17915Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.09.2023
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 15-20, ko1,5l15730Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 80-100, k10l, R 10Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.08.2023
Chamaecyparis obt. Aurora km60, C 7,5 L 5Studen s.r.o.16.08.2023
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis 015-020, C 2 L 312Studen s.r.o.16.08.2023
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis 100-125, C 35 L 2Studen s.r.o.16.08.2023
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis km60, C 7,5 L 5Studen s.r.o.16.08.2023
Chamaecyparis obtusa Aurea v 40-50, bal37415Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Aurea v 30-40, ko12l37410Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Confucious v 40-50, ko10l48020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Coralliformis 20-30, ko2l1755Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 2030, ko2l120486koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Coralliformis v 3040, ko5l25028koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Densa v 20-25, ko12l37415Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Draht v 70-80, dtbal52429Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Drath v 2030, #, ko2l2001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Drath ko2l1821Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Ericoides v 20-30, ko3l991Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Chamaecyparis obtusa Graciosa v 15-20, ko1,5l15715Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba v 1520, ko2l12013koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Marian v 1215, ko2l120157koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Melody v 1520, #, ko2l20047koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 1520, #, ko2l20051koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 2030, ko5l38017koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 1012, ko2l120130koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 3040, ko2l12032koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 20-30, ko7,5l24751Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko12l44930Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko20l67314Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko7,5l4958Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.09.2023
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis ko2,5l2455Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Parslori ko2l2451Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 1215, ko2l120120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 1520, ko2l12013koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 2030, ko2l12013koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Pygmaea v 3040, ko7,5l38039koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 3040, ko2l120392koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 40-60, ko5l 5Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear v 20-30, ko2l 2Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 1520, ko2l12016koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 2030, ko2l120160koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 25-30, ko3l3044Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold v 15-20, ko3l23020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 40-50, k5l 8Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.08.2023
Chamaecyparis pis. Baby Blue 020-030, C 2 L 15Studen s.r.o.16.08.2023
Chamaecyparis pis. Sungold 020-030, C 2 L 1134Studen s.r.o.16.08.2023
Chamaecyparis pisifera Boulevard 40-60, bal 3Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 15-20, ko2l 24Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 2030, ko2l120170koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana v 3040, ko2l120462koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana 20-30, ko2l1755Zelen tvorba22.03.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Aureovariegata v 4060, ko2l12067koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 2030, ko2l120250koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 3040, ko2l12023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 40-60, ko7,5l 15Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 15-20, ko2l 76Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana v 20-30, ko2l 10Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis pisifera Lieve v 15-20, ko2l 8Gabriel s.r.o.07.09.2023
Chamaecyparis pisifera Miko 30-40, bal 44Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Miko 40-60, bal 80Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Miko 60-80, bal 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Chamaecyparis pisifera Nana v 2030, ko2l120303koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Nana v 3040, ko2l12090koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Nana v 3040, ko5l2504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Nana 4060, ko45l120020koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Chamaecyparis pisifera Nana v 4050, ko5l25060koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ch<, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka