Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Buddleja davidii Border Beauty 040060, ko2l 52Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Border Beauty 060080, ko7,5l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Empire Blue 40-60, ko2l 364Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii Empire Blue v 60-80, ko5l 44Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Empire Blue v 30-40, ko1l5033Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Buddleja davidii Empire Blue 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Empire Blue v 30-40, ko1l 50Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Fascinating 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Gulliver 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Gulliver 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Harlequin 20-30, ko2l 301Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii Harlequin v 20-30, tm.fialov, ko1l458koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Ile de France 040060, ko1l 41Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Ile de France 80100, ko7,5l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Miss Ruby PW v 20-30, ko2,5l25529Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Buddleja davidii Moonshine 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Nanho Blue v 30-40, ko1l 160Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Nanho Blue v 30-40, #, ko1l7295koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Nanho Blue v 1520, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Buddleja davidii Nanho Blue v 40-60, ko5l 28Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Nanho Blue 16506Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Buddleja davidii Nanho Blue 030040, ko2l 11Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Nanho Blue 80100, ko7,5l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Nanho Blue v 20-30, ko1l45180koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Nanho Purple 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Nanho White 040060, ko2l 24Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Nanho White 80100, ko2l 26Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Orchid Beauty v 40-60, ko5l 28Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Peacock 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Pink Delight v 30-40, ko5l 44Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Pink Delight v 40-60, ko5l15952Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Buddleja davidii Pink Delight v 15-20, ko1l4511koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Pink Delight 030040, h12x12 30Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Pink Delight 040060, ko1l 91Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Pink Delight 040060, ko1,5l 46Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Pink Delight 060080, ko1l 248Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Pink Delight 060080, ko2l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Pink Delight 125150, bal 6Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Pink Delight v 60-100, ko2,5l12037Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Buddleja davidii Pink Delight v 20-30, ko1l4558koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Pink Delight v 30-40, R, ko1,5l3875Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Buddleja davidii Pink Delight 40-60, ko2l 1597Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii Pink Delight 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii Pink Delight v 30-40, #, rov, ko1l7281koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Royal Red 40-60, ko2l 77Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii Royal Red 030040, ko2l 4Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Royal Red 040060, h12x12 47Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Royal Red 060080, ko2l 24Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii Royal Red v 20-30, ko1l4568koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Royal Red v 30-40, #, nachov, ko1l7286koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii Royal Red v 1520, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Buddleja davidii Royal Red v 30-40, ko1l7080Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Buddleja davidii Royal Red v 40-60, ko5l 45Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Royal Red v 30-40, ko1l 78Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii Santana 30-40, ko2l 470Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii Sugar Plum 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii White Ball 60-80, ko2l 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii White Bouquet v 80-100, ko5l 20Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii White Bouquet v 30-40, ko1l 146Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii White Bouquet v 20-30, ko1l 62Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja davidii White Profusion v 20-30, ko1l4530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii White Profusion v 30-40, #, bl, ko1l7290koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja davidii White Profusion 150-175, ko20l17906Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Buddleja davidii White Profusion 40-60, ko2l 1391Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja davidii White Profusion 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden24.2.2023
Buddleja davidii White Profusion v 30-40, ko1,5l38100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Buddleja davidii White Profusion 040060, h12x12 43Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii White Profusion 060080, ko3l 33Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja davidii White Profusion 060080, ko7,5l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buddleja weyeriana Sungold 15-20, ko1l 16Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja weyeriana Sungold 30-40, ko2l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buddleja weyeriana Sungold 030-040, C 1,4 L 605Studen s.r.o.27.10.2022
Buddleja x weyeriana Flower Power v 60-80, ko5l 8Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buddleja x weyeriana Sungold v 30-40, ko1,4l11031Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Buddleja x weyeriana Sungold v 20-30, ko1l4548koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buddleja x weyeriana Sungold v 15-20, ko1l4511koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buxus microphylla 30-40, bal 113Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus microphylla 30-40, ko20l 13Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus microphylla 30-40, ko35l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus microphylla 40-60, bal 90Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus microphylla Faulkner 15-20, ko1l 240Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus microphylla Faulkner 30-40, ko2l 204Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus microphylla Faulkner 60-80, ko35l 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus sempervirens 15-20, h9x9x10 419Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus sempervirens 20-30, ko2l 163Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus sempervirens 30-40, bal 500Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus sempervirens 40-60, bal 442Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus sempervirens 40-60, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Buxus sempervirens v 40-50, bal81208Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Buxus sempervirens v 40-60, #, ko20l57054koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buxus sempervirens 040060, bal 1478Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buxus sempervirens 060080, bal 950Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Buxus sempervirens v 40-50, kuel,#, ko4l72025koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buxus sempervirens v 40-50, kuel,#, ko4l72024koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buxus sempervirens 40-60, ZB 1Agarden24.2.2023
Buxus sempervirens v 50-60, koule, ko48l 24Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buxus sempervirens 30-40, ZB 1Agarden24.2.2023
Buxus sempervirens v 30-40, #, ko4l185540koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Buxus sempervirens v 80-90, 80-90, ko90l 4Gabriel s.r.o.10.3.2023
Buxus sempervirens 60-80, C 1Agarden24.2.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Ba, Be..Be, Be..Bu, >Bu..Bu<, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cr, Cr..De, De..En, Ep..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fo, Fo..He, He..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Il, Il..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Me, Me..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ti, Ti..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka