Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Weigela Candida 040-060, C 1,4 L 571Studen s.r.o.12.05.2023
Weigela Candida 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Weigela Candida v 20-30, ko2l855Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Weigela Candida v 20-30, ko1,5l3510Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Weigela Cumula v 15-20, ko1l45406koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Ebory and Ivory v 15-20, ko2l15513Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Weigela Kosteriana Variegata v 15-20, ko1l458koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Kosteriana Variegata v 40-60, #, ko2l9040koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Looymansii Aurea v 20-30, ko1,5l5120Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Weigela LUCIFER v 20-30, ko1l45240koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Milk and Honey v 15-20, ko1l45285koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Milk and Honey v 30-40, #, ko3l11542koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Nana Variegata v 30-40, #, ko3l11562koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Piccolo 015020, ko2l 125Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela Piccolo 020030, ko2l 25Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela Piccolo 020030, ko7,5l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela Pink Princess v 20-30, #, ko3l14017koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Pink Princess v 20-30, ko1l45150koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Slingpink All Summer Peach v 15-20, #, ko2l185189koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela TVP2 Picobella Rosa v 20-30, #, ko2l18529koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela Wings of Fire 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida v 15-20, rov lososov, kompaktn, ko1l45191koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida v 15-20, syt erven, kompaktn, ko1l45123koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Alba 30-40, ko1l 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Weigela florida Alexandra v 30-40, ko5l 49Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Alexandra 040060, ko2l 33Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Alexandra v 15-20, ko1l45439koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Alexandra v 15-20, ko1l 265Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Atropurpurea Nana 030040, ko2l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Aureovariegata v 60-100, ko5l 51Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Aureovariegata v 20-30, ko1l 262Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Aureovariegata v 60-80, ko5l 11Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Brigela v 15-20, ko1l45160koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Eva Rathke 060080, ko2l 114Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 80100, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 80100, ko2l 84Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 80100, ko7,5l 23Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 100125, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 125150, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 020030, P11 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 020030, ko2l 245Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 040060, P11 19Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 040060, ko2l 349Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke 060080, P11 100Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Eva Rathke v 2030, ko2l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Minor Black v 30-50, ko2,5l16026Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Weigela florida Minor Black v 40-60, ko5l18545Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Weigela florida Minuet v 2030, ko2l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Moulin Rouge v 30-40, ko 2,5l9952Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Weigela florida Moulin Rouge 020-030, C 1,4 L 174Studen s.r.o.12.05.2023
Weigela florida Nana Purpurea 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Purpurea 15-20, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Purpurea 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Purpurea 40-60, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata v 30-40, ko2,5l9029Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Weigela florida Nana Variegata v 15-20, ko1l3717Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Weigela florida Nana Variegata 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata v 3040, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Nana Variegata v 3040, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Nana Variegata 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata v 15-20, ko1l45510koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Nana Variegata 150-175, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Nana Variegata 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Piccolo v 15-20, ko1l45362koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida PINK POPPET v 30-40, #, ko2l1402koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Pink Princess 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Pink Princess 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Pink Princess v 20-30, ko2l13514Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Weigela florida Purpurea v 1520, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Purpurea 030040, ko7,5l 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Purpurea 040060, ko7,5l 18Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Purpurea 020030, ko2l 60Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Purpurea 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Purpurea v 30-40, ko5l 32Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Purpurea 030040, ko1,5l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Purpurea v 30-40, #, ko3l11557koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Purpurea 40-60, ko1l 33Konifery, s.r.o.29.01.2021
Weigela florida Purpurea v 20-30, ko1l 204Gabriel s.r.o.05.04.2023
Weigela florida Purpurea v 15-20, ko1l45270koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Ruby Queen v 20-30, ko1l45345koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Ruby Queen v 20-30, #, ko3l11554koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Ruby Queen v 2030, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Rumba 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Rumba 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Rumba v 20-30, ko2l13533Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Weigela florida Stelzneri v 80-100, #, ko3l115160koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Stelzneri v 30-40, #, ko3l11525koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Sunny Princess 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Sunny Princess v 20-30, ko2l13529Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Weigela florida Susane 40-60, ko2l 94Konifery, s.r.o.29.01.2021
Weigela florida Suzanne 020030, ko2l 35Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Suzanne 060080, ko7,5l 11Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Suzanne 100125, ko7,5l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Weigela florida Tango 30-40, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Weigela florida Tango v 2030, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Weigela florida Tango v 15-20, ko1l45465koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Weigela florida Variegata v 20-30, ko1,5l3830Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Fr..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..So, So..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ta, Te..Ul, Ul..Vi, Vi..We, >We..We<, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka