Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Taxus x media Thayerae 80-100, bal 36Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 80-100, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 100-125, bal 26Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 125-150, dtbal 10Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 125-150, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 150-175, dtbal 7Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 175-200, dtbal 8Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 200-250, dtbal 3Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxus x media Thayerae 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja oc. Brabant 140-160, K 35 26Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 160-180, K 18 20Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 160-180, K 35 35Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 160-180, K 60 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 140-160, K 18 162Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 180-200, K 60 6Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 200-220, K 30 33Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 200-220, K 60 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 120-140, K 18 17Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 180-200, K 30 86Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 220-240, K 65 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 220-240, K 70 7Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 260-280, K 60 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 180-200, K 35 12Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Brabant 120-140, K 35 5Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 120-140, K 15 130Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 140-160, K 15 11Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 160-180, K 25-35 40Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 60 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 220-240, K 48 8Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 220-250, K 35-65, sloup 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 300-350, K 120 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 35-65, sloup 6Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 48 30Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 160-180, K 60 9Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 20-30 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 30 16Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 30-35 189Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 35-65, sloup 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 60 5Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 30 5Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 30-35 42Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 140-160, K 30 9Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja oc. Smaragd 160-180, K 30 49Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Thuja occ. Brabant 040-060, C 2,5 L 396Studen s.r.o.12.05.2023
Thuja occ. Golden Smaragd 20-30, K2,52791Zelen tvorba22.03.2023
Thuja occ. Golden Tuffet 020-030, C 2 L 230Studen s.r.o.12.05.2023
Thuja occ. Mirjam 020-030, C 2 L 112Studen s.r.o.12.05.2023
Thuja occ. Smaragd 030-040, C 2 L 2962Studen s.r.o.12.05.2023
Thuja occidentalis 200-250, dtbal 144Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis 200-250, ko160l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Alba v 20-30, ko2l9048koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Alba v 80-100, koxxl115014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Albovariegata 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Albovariegata 100-125, bal 39Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Albovariegata 125-150, bal 128Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Albovariegata 125-150, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Albovariegata 150-175, dtbal 89Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Aurea 125-150, bal 22Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Aurea 150-175, dtbal 7Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 100-125, bal 51Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 100-125, ko90l 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 125-150, bal 48Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 150-175, dtbal 12Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 175-200, dtbal 71Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 200-250, dtbal 194Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 200-250, ko160l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant v 125-150, bal1981Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 40-60, C 3 L, VKR3L 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 250-300, dtbal 264Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 300-350, dtbal 42Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant 350-400, dtbal 18Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Brabant v 40-60, ko3l83780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Thuja occidentalis Brabant v 100-125, ko7,5l23011Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 060080, P9 235Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Thuja occidentalis Brabant 100125, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Thuja occidentalis Brabant 125150, bal 18Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Thuja occidentalis Brabant 150175, bal 21Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Thuja occidentalis Brabant 175200, bal 86Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Thuja occidentalis Brabant 200250, bal 29Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Thuja occidentalis Brabant 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 150-175, ZB 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant 250-300, ZB 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Brabant v 60-80, ko2l90308koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Bright Smaragd v 60-80, #, ko2l185180koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Brobecks Tower 40-60, ko2l14910Zelen tvorba22.03.2023
Thuja occidentalis Brobecks Tower 60-80, ko7,5l45710Zelen tvorba22.03.2023
Thuja occidentalis BrobecksTower v 40-60, ko2l9040koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis BrobecksTower v 30-40, ko2l9050koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis BrobecksTower v 80-100, ko7,5l29069koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Cooper Gold 20-30, bal 5Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Cooper Gold 30-40, bal 22Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Cooper Gold 40-60, bal 33Konifery, s.r.o.29.01.2021
Thuja occidentalis Danica Aurea 40-60, ko7,5l29037koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Danica Aurea 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden12.05.2023
Thuja occidentalis Danica Aurea 20-25, ko2l90256koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Thuja occidentalis Danica Aurea 30-40, ko2l9083koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, >Ta..Th<, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka