Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus uncinata Pyramidata v 80100, bal40 20Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 40-60, ko5l59022Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.12.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 175-200, bal18701Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.12.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 60-80, ko15l8904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.12.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 150-175, ko45l290014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 125150, bal40 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 150175, bal40 3Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 40-60, ko5l4504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 60-80, ko7,5l6209Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.12.2022
Pinus uncinata Pyramidata v 125-150, ko45l230025koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata Scholz v 20-30, ko5l45056koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata Silver Candle v 80100, bal50 3Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus uncinata Silver Candle v 20-30, ko5l45080koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata var. rotundata v 150-175, ko45l29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata var. rotundata v 40-60, ko5l4504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata var. rotundata v 100-125, ko25l115011koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata var. rotundata v 125-150, ko25l14003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus uncinata var. rotundata Jis 5/1 98 v 15-20, ko5l4501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus wallichiana 250300, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana 450500, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana 500550, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana 080100, bal 15Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana 125150, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana 150175, bal 7Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana 175200, bal 6Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana v 175-200, ko70l 2Gabriel s.r.o.13.1.2023
Pinus wallichiana 200250, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus wallichiana v 175200, bal50 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus wallichiana 175-200, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus wallichiana 200-250, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus wallichiana 250-300, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus wallichiana 300-350, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus wallichiana (P.grifithii) 200-225, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus wallichiana (P.grifithii) 300-350, K 160 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus wallichiana Nana A, v X/1/0, h9x9x1098270Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus wallichiana Nana v 100-125, dtbal12641Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus wallichiana Nana v 60-70, dtbal9723Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus x BAJO v 30-40, #, KM 60/70, ko7,5l9001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus x pseudopumilio Bublina vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.13.1.2023
Platycladus orientalis Pyramidalis Aurea v 30-40, ko3l24430Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Podocarpus lawrencii Blue Gem v 20-30, #, ko2l14058koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii 080100, bal 20Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pseudotsuga menziesii 350-400, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pseudotsuga menziesii 300-350, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii v 150-175, koxxl14001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Bl Lhota v 20-30, ko5l45011koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Bl Lhota v 20-25, ko3l23946Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pseudotsuga menziesii Blue Wonder v 30-40, ko5l45026koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Blue Wonder v 20-30, ko5l45035koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Blue Wonder v 40-60, ko5l4504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Elegans 250-300, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Fastigiata Glauca v 30-40, ko7,5l281160Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pseudotsuga menziesii Fastigiata v 20-30, ko3l21025Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 60-80, bal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 80-100, bal 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 80-100, ko90l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 100-125, dtbal 19Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 125-150, dtbal 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Glauca Pendula v 15-20, ko5l4505koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Graceful Grace v 40-60, ko7,5l56110Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pseudotsuga menziesii Holmstrup v 15-20, ko5l4508koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Holmstrup v 20-30, ko5l4504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 80-100, ZB 1Agarden27.10.2022
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 100-125, ZB 1Agarden27.10.2022
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 125-150, ZB 1Agarden27.10.2022
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 150-175, ZB 1Agarden27.10.2022
Pseudotsuga menziesii Matyᚴ v 30-40, ko5l4502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Moerheimii 200-250, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Moerheimii 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Moerheimii 300-350, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Pendula v 30-40, ko3l23290Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pseudotsuga menziesii Pyramidalis Glauca 175-200, dtbal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Pyramidalis Glauca 200-250, dtbal 5Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii Pyramidalis Glauca v 30-40, ko5l4509koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii Radek v 15-20, ko3l28510Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pseudotsuga menziesii Torquis A, v 12-15, 15-20, ko5l4509koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 40-60, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 60-80, bal 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 80-100, bal 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 100-125, dtbal 17Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 125-150, dtbal 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Sciadopitys verticillata v 15-20, #, ko2l290192koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoia sempervirens 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Sequoia sempervirens 300-350, dtbal 9Konifery, s.r.o.29.1.2021
Sequoia sempervirens 350-400, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Sequoia sempervirens v 80-100, ko5l2901koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoiadendron g. Pendulum 175-200, ZB 1Agarden27.10.2022
Sequoiadendron g. Pendulum 200-250, ZB 1Agarden27.10.2022
Sequoiadendron giganteum 250-300, ZB 1Agarden27.10.2022
Sequoiadendron giganteum 175200, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Sequoiadendron giganteum v 150-200, #, ko30l72005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoiadendron giganteum ko3l4301Zelen tvorba24.2.2022
Sequoiadendron giganteum v 175-200, bal23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoiadendron giganteum 6251Zelen tvorba24.2.2022
Sequoiadendron giganteum 125150, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Sequoiadendron giganteum 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Sequoiadendron giganteum Barts Green v 125-150, bal29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoiadendron giganteum Blauer Eichzwerg v 20-30, ko5l4506koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoiadendron giganteum Conrad Appel v 30-40, ko5l45016koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum Compactum v 100-125, bal23002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Se<, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka