Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus wallichiana v 175200, bal50 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus wallichiana 35-40, C 1Agarden12.05.2023
Pinus wallichiana 200-250, C 1Agarden12.05.2023
Pinus wallichiana 300-350, C 1Agarden12.05.2023
Pinus wallichiana (P.grifithii) 200-225, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Pinus wallichiana (P.grifithii) 300-350, K 160 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Pinus wallichiana Nana A, v X/1/0, h9x9x1098270Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus wallichiana Nana v 60-70, dtbal9723Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus wallichiana Nana v 100-125, dtbal12641Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus x BAJO v 30-40, #, KM 60/70, ko7,5l9001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Platycladus orientalis Pyramidalis Aurea v 30-40, ko3l24430Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Podocarpus lawrencii Blue Gem v 20-30, #, ko2l14058koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii 080100, bal 20Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Pseudotsuga menziesii 350-400, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Pseudotsuga menziesii v 150-175, koxxl14001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii 300-350, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Bla Lhota 40-60, ZB 1Agarden12.05.2023
Pseudotsuga menziesii Bla Lhota 80-100, ZB 1Agarden12.05.2023
Pseudotsuga menziesii Bl Lhota v 20-25, ko3l23946Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pseudotsuga menziesii Bl Lhota v 20-30, ko5l45011koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Blue Wonder v 40-60, ko5l4504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Blue Wonder v 30-40, ko5l45026koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Blue Wonder v 20-30, ko5l45035koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Elegans 250-300, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Fastigiata Glauca v 30-40, ko7,5l281160Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pseudotsuga menziesii Fastigiata v 20-30, ko3l21025Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 60-80, bal 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 80-100, bal 8Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 80-100, ko90l 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 100-125, dtbal 19Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Fletcheri 125-150, dtbal 8Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Glauca Pendula v 15-20, ko5l4505koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Graceful Grace v 40-60, ko7,5l56110Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pseudotsuga menziesii Holmstrup v 15-20, ko5l4508koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Holmstrup v 20-30, ko5l4504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Pseudotsuga menziesii Karinas Kudo 150-175, ZB 1Agarden12.05.2023
Pseudotsuga menziesii Matyᚴ v 30-40, ko5l4502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Moerheimii v 60-80, ko7,5l5207Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Pseudotsuga menziesii Moerheimii 200-250, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Moerheimii 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Moerheimii 300-350, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Pendula v 30-40, ko3l23290Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pseudotsuga menziesii Pyramidalis Glauca 175-200, dtbal 7Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Pyramidalis Glauca 200-250, dtbal 5Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii Pyramidalis Glauca v 30-40, ko5l4509koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii Radek v 15-20, ko3l28510Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pseudotsuga menziesii Torquis A, v 12-15, 15-20, ko5l4509koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 40-60, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 60-80, bal 3Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 80-100, bal 6Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 100-125, dtbal 17Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pseudotsuga menziesii cv. - BONSAI 125-150, dtbal 3Konifery, s.r.o.29.01.2021
Sciadopitys verticillata v 40-50, ko5l12501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Sciadopitys verticillata v 15-20, #, ko2l290192koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoia sempervirens 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Sequoia sempervirens 300-350, dtbal 9Konifery, s.r.o.29.01.2021
Sequoia sempervirens 350-400, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Sequoia sempervirens v 80-100, ko5l2901koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron g. Pendulum 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron g. Pendulum 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron giganteum v 175-200, bal23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum ko3l4302Zelen tvorba22.03.2023
Sequoiadendron giganteum 125150, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Sequoiadendron giganteum 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Sequoiadendron giganteum 175200, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Sequoiadendron giganteum v 150-200, #, ko30l72005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Barts Green v 125-150, bal29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Blauer Eichzwerg v 20-30, ko5l4506koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Conrad Appel v 30-40, ko5l45016koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum Compactum v 100-125, bal23002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum Compactum v 125-150, bal29003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum Compactum v 175-200, bal45002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum Compactum v 200-250, bal57001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum Compactum v 150-175, bal36001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum v 125-150, bal23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum v 150-175, bal29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron giganteum Glaucum 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron giganteum Glaucum v 175-200, bal36002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum v 200-250, bal45002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Glaucum 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron giganteum Glaucum 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron giganteum Glaucum 150-175, ZB 1Agarden12.05.2023
Sequoiadendron giganteum Greenpeace v 125-150, bal23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Greenpeace v 150-175, bal29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Greenpeace v 175-200, bal36002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Greenpeace v 200-250, bal45001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Light Green v 150-175, bal36001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Pendulum v 150-175, bal36002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Pendulum v 175-200, bal45006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Pendulum v 100-125, bal23005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Pendulum v 125-150, bal29002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Sequoiadendron giganteum Philip Curtis v 30-40, ko5l4503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Taxodium distichum 400450, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Taxodium distichum v 350-400, bal360013koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Taxodium distichum 60-80, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxodium distichum 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Taxodium distichum 100-125, bal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Ta<, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka