Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Minimops v 1520, ko1,5l170,2270Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Mops Horstmann vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Mops 25-30, ko7,5l6201Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Mops v 15-20, ko3l1889Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Mops v 60-80, dtbal9724Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Mops v 40-60, dtbal67322Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Mops v 15-20, K1520020Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Mops v 20-30, 5l25029Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Mops v 25-30, ko7,5l4495ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Mops v 15-20, ko2l 25Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Mops ko2l43410Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Mops vk 30, 20-25, ko35l14182Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Mops v 1215, ko1,5l170,2295Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Mops v 4060, bal501021,24Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Mops 30-40, ZB 1Agarden17.4.2021
Pinus mugo Mops v 30-40, ko7,5l4651Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.4.2021
Pinus mugo Mops vk 60, ko5l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Mughus 3040, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo Ophir v 20-25, ko2l 7Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Ophir ko3l4304Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Ophir v 80-100, kmnek, ko2l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko35l14188Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko5l 12Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Ophir bal6503Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Ophir v 1215, ko1,5l170,25Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Ophir v 3040, bal401021,217Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko7,5l4657Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.5.2021
Pinus mugo Ophir v 20-25, ko2l 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Ophir v 40-60, , ko11,5l5957Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko5l4653Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2021
Pinus mugo Paradekissen 5902Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Paradekissen v 20-30, ko2l 1Zahradnictv Franc11.3.2018
Pinus mugo Paradekissen A, v X/1/0, h9x9x109810Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Peterle v 30-40, ko5l 3Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Picobello v 1215, ko1,5l170,220Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Pumilio 10-15, K 1, AKCE 159Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo Pumilio v 20-25, ko2l 168Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Pinus mugo Pumilio v 15-20, ko2,5l16050Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2021
Pinus mugo Pumilio v 10-12, roubovan, 3l20053Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Pumilio v 20-30, semen, K1555200Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Pyramidalis v 100-125, bal7803Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2021
Pinus mugo Pyramidalis v 60-80, bal6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus mugo Pyramidata v 150-175, dtbal112230Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Pyramidata v 125-150, dtbal97223Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Pyramidata v 40-60, bal23979Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Sherwood Compact v 20-30, ko5l 8Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Scholz A, v X/1/0, h9x9x1098410Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Schweizer Tourist v 1215, ko1,5l170,28Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Silber Candle v 40-60, bal5201Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Pinus mugo Silber Candle v 40-50, ko5l46552Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.4.2021
Pinus mugo Silver Candle 40-60, bal 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle v 20-30, ko3l19525Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle v 60-80, dtbal92430Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle v 80-100, dtbal127130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle v 100-125, dtbal116720Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Suzi ko2l4351Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Suzi v 40-60, kmnek, ko2l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Suzi v 15-20, ko2l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo paek A, v X/1/0, h9x9x1099120Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Trompenburg vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Trompenburg vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Trompenburg v 100-125, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Trompenburg v 125-150, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Tyler K1520013Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Uelzen 60-80, ZB 1Agarden17.4.2021
Pinus mugo Uelzen 80-100, ZB 1Agarden17.4.2021
Pinus mugo Varella v 15-20, ko2l 24Zahradnictv Franc10.9.2016
Pinus mugo Varella v 1520, ko1,5l170,25Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Varella vk 40, 810, ko1,5l204,2470Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Varella v 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Varella v 25-30, ko2,5l4994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Varella v 20-30, ko5l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Varella v 20-30, ko2l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Winter Gold 2030, ko5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Pinus mugo Winter Gold v 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Winter Gold bal10851Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko7,5l 7Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Winter Gold v 25-30, ko2,5l5492ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Winter Gold vk 40, 30-40, ko35l25005Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, 40-60, ko35l123810Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, bal12385Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 20-30, ko5l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, bal5952Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.11.2020
Pinus mugo Winter Gold v 1520, ko1,5l204,24100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold v 3040, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold v 4060, bal401021,26Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 20, 1215, ko1,5l204,2420Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 1012, ko1,5l255,315Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 40-50, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Winter Gold A, v X/1/0, h9x9x109960Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko7,5l5953Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2021
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko8,5l5201Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Pinus mugo Winter Sone A, v X/1/0, h9x9x109460Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ro, Sc..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka