Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus nigra Nana 40-60, K 30 2Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra Nana 60-80, ko25l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus nigra Nana 80-100, ko25l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus nigra Nana v 125-150, bal29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Nana v 30-40, ko5l 8Gabriel s.r.o.13.1.2023
Pinus nigra Nana v 100-125, bal14001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra NDR 80-100, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra NDR 100-125, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra Obelisk 80-100, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra Obelisk 100-125, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra Obelisk 150-175, ko45l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus nigra Obelisk v 80100, bal40 15Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus nigra Obelisk v 100125, bal40 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus nigra Obelisk v 100125, bal40 13Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus nigra Obelisk v 125150, bal50 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus nigra Obelisk v 150175, bal50 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus nigra Obelisk v 175200, bal50 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus nigra Petra v 30-40, #, KM50, ko15l14002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Petra v 30-40, #, KM 90, ko25l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Pierrick Brgeon v 30-40, ko11,5l103020Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.12.2022
Pinus nigra Plotna vk 30, ko4l 1Gabriel s.r.o.13.1.2023
Pinus nigra Pyramidalis v 80-100, bal43944Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus nigra Pyramidalis v 125-150143819Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus nigra Pyramidalis 80-100, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra Pyramidalis 100-125, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra Pyramidalis v 60-80, ko20l4868Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus nigra Pyramidalis 125150, bal 13Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus nigra Pyramidalis v 60-80, ko30l115029koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Pyramidalis 150-175, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus nigra Pyramidalis v 40-60, ko5l450109koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Pyramidalis 100125, bal 6Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus nigra Scholz v 40-60, ko5l4505koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Scholz v 125-150, bal29004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Scholz v 15-20, ko5l4501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Scholz v 100-125, bal23002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Scholz v 150-175, bal36004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus nigra Smaragd v 60-80, 60-80, ko110l24502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.12.2022
Pinus nigra Frank 40-50, k5l, R 8Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh7.10.2022
Pinus nigra Globosa Litomyl 080100, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Pinus nigra nigra 100-125, K 65 4Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 125-150, K 65 3Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 150-175, K 65-90 3Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 150-175, ZB, SOL 3Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 175-200, ZB, SOL 7Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 200-225, ZB, SOL 2Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 200-250, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra nigra 250-300, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra nigra 300-350, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra nigra 350-400, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra nigra 400-450, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra nigra 275-300, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 225-250, ZB, SOL 2Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra 175-200, ZB 1Agarden27.10.2022
Pinus nigra nigra bonsai 140-150, K 90ozd 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra bonsai 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 150+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 150+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 500+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250-275, K 160 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 300+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 300+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 225-250, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 400-450, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 450+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 450+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 450+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 450+, K 500, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 500+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 500+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Pinus nigra nigra soliter 500+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka