Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Mops vk 60, ko5l 1Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Mops v 15-20, ko2l 22Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Ophir bal6503Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Ophir v 20-25, ko2l 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Ophir v 1215, ko1,5l170,25Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Ophir v 3040, bal401021,217Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Ophir ko3l4304Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Ophir v 80-100, kmnek, ko2l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l47018Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko7,5l4652Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko35l14188Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Ophir v 40-60, , ko11,5l5953Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko5l 7Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Ophir v 20-25, ko2l 7Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Paradekissen v 12-15, .30-40, ko7,5l6402Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.7.2021
Pinus mugo Paradekissen v 20-30, km, ko7,5l5601Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Paradekissen v 20-30, ko2l 1Zahradnictv Franc11.3.2018
Pinus mugo Paradekissen A, v X/1/0, h9x9x109810Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Paradekissen 5902Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Peterle v 30-40, ko5l 2Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Picobello v 8-10, ko2l 42Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Picobello v 1215, ko1,5l170,220Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Pumilio 10-15, K 1, AKCE 159Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo Pumilio v 20-25, ko2l 168Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Pinus mugo Pumilio v 10-12, roubovan, 3l20053Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Pumilio v 20-30, semen, K1555200Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Pumilio v 15-20, ko2,5l16084Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.7.2021
Pinus mugo Pyramidalis v 60-80, bal6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Pyramidata v 150-175, dtbal112230Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Pyramidata v 125-150, dtbal97223Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Pyramidata v 40-60, bal23979Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Sherwood Compact v 20-30, ko5l 2Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Scherwood v 30-40, ko7,5l4903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice8.7.2021
Pinus mugo Scholz A, v X/1/0, h9x9x1098410Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Schweizer Tourist v 1215, ko1,5l170,28Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Silber Candle v 40-50, ko5l46536Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice14.7.2021
Pinus mugo Silver Candle v 20-30, ko3l19525Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle v 60-80, dtbal92430Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle v 80-100, dtbal127130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle v 100-125, dtbal116720Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Silver Candle 40-60, bal 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Suzi ko2l4351Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Suzi v 40-60, kmnek, ko2l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Suzi v 15-20, ko2l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo paek A, v X/1/0, h9x9x1099120Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Trompenburg vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Trompenburg vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Trompenburg v 100-125, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Trompenburg v 125-150, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Tyler K1520013Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Varella v 25-30, ko2,5l4994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Varella v 20-30, ko2l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Varella v 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Varella v 1520, ko1,5l170,25Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Varella vk 40, 810, ko1,5l204,2470Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Varella v 15-20, ko2l 24Zahradnictv Franc10.9.2016
Pinus mugo WB v 60-80, ko25l 1Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko7,5l 1Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Winter Gold v 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.5.8.2021
Pinus mugo Winter Gold v 25-30, ko2,5l5492ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, 40-60, ko35l123810Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, bal12385Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold vk 40, 30-40, ko35l25005Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, km, ko7,5l6502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko7,5l65014Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Winter Gold bal10851Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Winter Gold 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Winter Gold A, v X/1/0, h9x9x109960Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, ko25l131026Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.7.2021
Pinus mugo Winter Gold 3040, ko5l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 8.7.2021
Pinus mugo Winter Gold 4060, ko7,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 8.7.2021
Pinus mugo Winter Gold v 1520, ko1,5l204,24100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold v 3040, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 20, 1215, ko1,5l204,2420Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 1012, ko1,5l255,315Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold v 4060, bal401021,26Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 40-50, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Sone v 12-15, ko1,5l14340Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Winter Sone A, v X/1/0, h9x9x109460Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Wintergold 040-060, C 7,5 L 44Studen s.r.o.6.7.2021
Pinus mugo Zdena v 15-20, ko3l2174Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Zundert A, v X/1/0, h9x9x1098140Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Zundert v 15-20, ko3l1875Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Zundert v 1012, ko1,5l170,215Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Zundert v 3040, bal408515Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Zundert v 4060, bal401021,210Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Echiniformis 70-80, k10l, R kmnek 4Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh22.7.2021
Pinus mugo Humpy 40-50, k7,5l, R 30Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh22.7.2021
Pinus mugo Hvoany 50-60, k4l, R kmnek 10Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh22.7.2021
Pinus mugo mughus 20-40, K 2 8Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo mughus 20-40, K 4 19Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo mughus 20-40, K 12 30Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo mughus 020-030, C 2 L 1966Studen s.r.o.6.7.2021
Pinus mugo mughus 20/30, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka