Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Laurin v 30-40, ko5l65011Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Leucolike v 15-20, ko5l45089koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Leucolike 15-20, KM, ko5l57029koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Lilliput v 20-30, ko5l450120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Little Lady v 15-20, ko3l1876Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Little Lady v 125-150, dtbal21681Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Little Lady v 12-15, ko5l45015koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Little Lady v 20-25, ko3l21780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Little Lady v 20-30, ko5l4505koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Little Lady v 70-80, dtbal13095Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Little Lady v 10-12, ko1,5l143170Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Louky v 12-15, ko1,5l157160Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Louky v 15-20, ko3l21780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Louky v 20-25, ko3l21740Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Louky v 20-30, ko7,5l48660Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Marand v 30-40, ko5l45023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Marand v 40-50, ko5l4506koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo March v 20-30, ko5l65028Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Pinus mugo March v 25-30, ko5l45078koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Miniglobus v 30-40, ko5l45068koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Miniglobus v 15-20, KM, ko10l7201koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Minikip v 12-15, KM, ko7,5l7201koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Minimops v 20-30, ko5l 10Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Mops Horstmann vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Mops v 20-30, ko5l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Mops v 40-60, dtbal67322Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Mops v 60-80, dtbal9724Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Mops v 10-12, ko1,5l143525Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Mops v 20-30, ko3l21090Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Mops v 30-40, 40-50, bal6701Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Mops km 60-80, ko30l23801Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Pinus mugo Mops v 6070, bal40 3Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus mugo Mops vk 60, ko7,5l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Mops v 20-30, ko5l65025Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Mops v 30-40, ko7,5l8201Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Pinus mugo Mops km 60-80, ko30l23809Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Pinus mugo Mops A, v X/1/0, h9x9x10871100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko5l4503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l450146koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l65028Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Ophir km 30, bal14906Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Ophir 4060, bal40 20Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus mugo Ophir v 3040, bal40 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus mugo Ophir 6080, bal50 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Pinus mugo Ophir v 20-25, KM60, ko5l5703koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Ophir 030040, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Pinus mugo Ophir 30-40, ZB 1Agarden12.05.2023
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko2l 23Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l 2Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Paradekissen v 20-30, ko5l67013Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Pinus mugo Paradekissen bal11202Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Paradekissen bal13903Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Paradekissen 60-80, bal12601Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Paradekissen 40-60, bal9851Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Picobello v 15-20, ko5l45049koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Picobello v 15-20, ko2l 4Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Picobello v 15-20, KM 40, ko5l5707koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Picobello v 20-25, ko5l4502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Pumilio v 25-30, ko5l26058Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Pinus mugo Pumilio v 15-20, ko2,5l12517Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Pinus mugo Pyramidalis v 100-125, bal9951Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Pyramidalis v 125-150, bal10505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Pinus mugo Pyramidalis v 60-80, ko5l63020Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Pinus mugo Pyramidata v 225-250, dtbal26249Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Pyramidata v 150-175, dtbal112230Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Pyramidata v 175-200, dtbal130960Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Pyramidata v 40-60, bal23969Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo San Sebastian 15-20, ko5l45035koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Sherwood Compact v 30-40, #, KM 100, ko25l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Scherwood v 20-30, ko7,5l73013Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Pinus mugo Scholz v 10-12, ko1,5l143320Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Scholz v 15-20, ko3l22570Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Silber Candle v 60-80, ko8,7l 46513Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Pinus mugo Silber Candle v 50-60, ko7,5l67017Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Pinus mugo Silber Candle v 60-80, ko15l103011Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.03.2023
Pinus mugo Silver Candle v 80-100, dtbal127130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Silver Candle v 100-125, dtbal116720Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Silver Candle v 60-80, dtbal92430Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Silver Candle 40-60, bal 6Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Silver Candle 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Sunshine 40-60, K 45 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Pinus mugo Suzi v 15-20, ko5l56030Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Pinus mugo paek v 10-12, ko1,5l143125Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo paek v 20-30, ko3l22530Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo paek A, v X/1/0, h9x9x109945Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo paek v 15-20, ko3l2171Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Trompenburg v 60-80, bal18005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Trompenburg v 80-100, bal230017koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Tyller ko2l4402Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Varella 4502Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Varella 30-40, ZB 1Agarden12.05.2023
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, ko15l15903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Pinus mugo Winter Gold vk 60, ko3l 16Gabriel s.r.o.05.04.2023
Pinus mugo Winter Gold v 40-50, ko11,5l10309Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.04.2023
Pinus mugo Winter Gold v 60-80, bal18005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Winter Gold v 80-100, bal23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Pinus mugo Winter Gold 030040, ko5l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Pinus mugo Winter Gold 040060, bal 26Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka