Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 12-14, koxxl29002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 14-16, koxxl36001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 16-18, koxxl45002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 25-30, bal72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 20-25, SLEVA!!!, koxxl15001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 8-10, ko20l14001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Roelvo 4-6, ko20l13802Zelen tvorba22.03.2023
Tilia cordata Roelvo Vk, ok 12-14, ko35l29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 12-14, ko35l29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 16-18, koxxl45003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 4-6, ko7,5l7203koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 10-12, ko35l23003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 8-10, bal11502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 14-16, koxxl36004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 18-20, koxxl57004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 8-10, ko35l18003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 10-12, ko60l23006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan p, 1xp, v 125-150, ko7,5l45050koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 12-14, koxxl29005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 8-10, koxxl18002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 20-25, koxxl72003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 10-12, koxxl23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 12-14, SLEVA!!!, koxxl10001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 12-14, ko60l29003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 14-16, ko60l36002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 16-18, bal36006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheridan Vk, ok 18-20, bal45003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Sheriden 6-8, bal13503Zelen tvorba22.03.2023
Tilia cordata Simone KM125, ko5l11501Zelen tvorba22.03.2023
Tilia cordata Simone Vk, ok 4-6, KM125, ko5l72039koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Streetwise Vk, ok 10-12, ko25l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Swedish Upright Vk, ok 10-12, ko30l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Theo Westerveld Vk, ok 12-14, ko90l29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Toue Compact Vk, ok 10-12, ko25l23002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Toue Vk, ok 8-10, ko20l18002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Type 10 (WIN) Vk, ok 8-10, bal14003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Van Pelt Vk, ok 6-8, bal11502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Van Pelt Vk, ok 8-10, bal14004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Van Pelt Vk, ok 10-12, bal18001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Van Pelt Vk, ok 8-10, ko20l14002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Van Pelt Vk, ok 10-12, ko20l18002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Van Pelt Vk, ok 6-8, ko5l9002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia cordata Winter Orange 12/14, K 50, KM150 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia cordata Winter Orange 14/16, K 50, KM150 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia cordata Winter Orange 16/18, K 50, KM150 2Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia cordata Winter Orange KM180, K 15 2Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia cordata Winter Orange Vk, ok 10-12, ko35l 2Gabriel s.r.o.05.04.2023
Tilia cordata KRAJINA ok.0608, bal 37Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia cordata KRAJINA ok.1214, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia cordata KRAJINA ok.1416, bal 12Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia cordata KRAJINA ok.1820, bal 11Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia cordata KRAJINA ok.2025, bal 16Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia dasystyla Vk, ok 8-10, K 1997-4972, ko25l18001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia dasystyla subsp. caucasica Vk, ok 10-12, W52.0012, ko25l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia dasystyla subsp. caucasica Vk, ok 20-25, Vlaim, koxxl72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia dasystyla subsp. caucasica Vk, ok 10-12, K 1997-4973, ko25l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia dasystyla subsp. caucasica Vk, ok 25-30, Vlaim, koxxl72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia euchlora 20/25, K 230 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia euchlora 25/30, K 230 4Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia euchlora 35/40, K 230 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Tilia henryana Vk, ok 10-12, #, ko35l45002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia henryana p, 2xp, v 250-300, ko35l 5Gabriel s.r.o.05.04.2023
Tilia henryana Vk, ok 8-10, #, ko35l36003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia japonica Vk, ok 8-10, semen, ko20l18002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia japonica Vk, ok 4-6, Prhonice, bal9003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia japonica Vk, ok 6-8, Prhonice, bal11504koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia japonica Compact Vk, ok 4-6, KM100, ko5l72011koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia mongolica Pyr 2xp, v 400-450, ke, bal72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia mongolica Vk, ok 20-25, Truba, koxxl72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia mongolica Pyr 2xp, v 400-450, ke, SLEVA!!!, koxxl20001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia mongolica (veden jako T.paucicostata PBZ) Vk, ok 6-8, bal11502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia mongolica (veden jako T.paucicostata PBZ) Vk, ok 8-10, bal14004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia monticola (T.carol.subsp.heterophylla agg.) Vk, ok 20-25, pyramida, koxxl72004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia monticola (T.carol.subsp.heterophylla agg.) Vk, ok 20-25, pyramida, bal57005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia monticola (T.carol.subsp.heterophylla agg.) Vk, ok 18-20, pyramida, bal45002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia paucicostata Vk, ok 6-8, Hillier, ko20l14001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 8-10, bal11501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 10-12, ko60l360023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 20-25, koxxl72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 25-30, koxxl90002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos 125-150, ko7,5l3501Zelen tvorba22.03.2023
Tilia platyphyllos Vk, ok 8-10, Trmice, bal14001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 12-14, ko60l450024koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 8-10, ko60l29002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos p, 1xp, v 125-150, ko7,5l2301koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos p, 1xp, v 150-200, ko7,5l2902koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos 020040, ko3l 50Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos 040060, ko3l 260Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos 060080, ko3l 27Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos 080100, ko2l 105Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos ok.1214, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos ok.1416, bal 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos ok.1618, bal 9Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos ok.1820, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 12-14, ko45l36001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos Vk, ok 14-16, ko60l57001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Tilia platyphyllos 4/6, bal, Vk 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Tilia platyphyllos 8/10, bal, Vk 8Konifery, s.r.o.29.01.2021
Tilia platyphyllos 10/12, dtbal, Vk 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Tilia platyphyllos 12/14, dtbal, Vk 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Ar, Ar..Be, Be..Be, Be..Ca, Ca..Ca, Ca..Cr, Cr..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Fr..Hi, Hi..Ko, Ko..Ma, Ma..Ma, Ma..Ph, Ph..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Qu, Qu..Qu, Qu..Ro, Ro..So, So..Ti, Ti..Ti, Ti..Ti, >Ti..Ti<, Ti..Ti, Ti..Ul, Ul..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka