Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Bubikopf v 2030, ko5l48019koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Bubikopf v 3040, ko5l4804koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Bubikopf v 3040, ko25l120012koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Bubikopf 20-30, ko5l6603Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Carsten v 1520, ko5l4807koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Carsten v 2030, ko5l48010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Carsten v 3040, ko25l12008koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Carsten v 3040, ko45l12001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Carsten ko5l6602Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Carstens A, v X/1/0, KM 60, h11x1112860Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Carstens Wintergold v 40-50, ko15l 15906Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.09.2023
Pinus mugo Carstens Wintergold v 40-60, ko48l215050Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Pinus mugo Carstens Wintergold v 20-30, ko3l22550Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Carstens Wintergold v 10-12, ko1,5l18780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Carstens Wintergold v 50-70, ko25l215018Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Pinus mugo Carstens Wintergold 030040, bal 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Pinus mugo Columbo v 60-80, bal52424Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Columnaris v 20-30, ko5l7152Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Pinus mugo Corleys Mat 2030, ko5l48022koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Corleys Mat v 3040, ko5l48030koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo December Gold vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.07.09.2023
Pinus mugo Edsal Wood v 4050, #, KM 120, ko25l30001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Echinoformis 2030, ko5l480100koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Echinoformis v 25-30, ko12l43230Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Echinoformis v 15-20, ko3l217100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Echinoformis v 10-12, ko1,5l143400Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Echinoformis v 20-30, ko3l2398Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Frisia 100125, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Pinus mugo Fructata km 30-40, ko4l6209Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.09.2023
Pinus mugo Fructata v 100-125, dtbal18691Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Fructata v 30-40, ko12l10506Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.08.2023
Pinus mugo Fructata v 40-50, ko15l13606Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice01.08.2023
Pinus mugo Fructata km 30-40 cm, ko7,5l8903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.08.2023
Pinus mugo Gnom 4060, bal50 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Pinus mugo Gnom v 20-30, ko5l6204Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.08.2023
Pinus mugo Gnom v 60-80, dtbal67314Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Gnom v 20-25, ko5l 4Gabriel s.r.o.07.09.2023
Pinus mugo Gnom A, v X/1/0, h9x9x1081630Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Gnom v 40-50, ko7,5l486150Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Gnom v 100-125, dtbal12647Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Gnom v 40-60, dtbal67330Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Gnom v 60-70, ko20l5246Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Golden Glow v 3040, ko5l48053koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Glow v 3040, #, KM 110, ko25l20002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Glow v 4050, ko5l4806koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Glow v 4050, ko25l12003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Glow 40-60, bal 3Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Golden Glow 60-80, bal 5Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Golden Glow 80-100, bal 6Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Golden Skiiper 2030, ko5l48046koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Skiiper 3040, ko5l48086koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Skiiper 4060, ko30l120016koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Golden Skiiper 80100, ko65l25005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Grune Wehle v 20-30, ko10l8154Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.09.2023
Pinus mugo Grne Welle v 50-70, bal7304Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.09.2023
Pinus mugo Grne Welle v 30-40, ko15l16904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.09.2023
Pinus mugo Grne Welle v 40-60, ko30l9509Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.08.2023
Pinus mugo Grne Welle v 20-25, ko3l22520Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Hesse vk 60, 3040, bal40 9Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Pinus mugo Hesse KM60, K 25 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Pinus mugo Hesse v 40-60, ko7,5l6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Pinus mugo Hesse v 30-40, bal42734Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Hesse v 20-25, ko3l217130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Hesse v 40-60, ko11,5l99010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice01.08.2023
Pinus mugo Hesse v 30-40, ko5l67028Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice01.08.2023
Pinus mugo Hesse 1520, ko5l4803koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Hesse 2030, ko5l48083koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Hesse 6080, ko45l20002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Hnzdo v 30-40, bal6802Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.09.2023
Pinus mugo Hnzdo km 20cm, ko7,5l8201Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.09.2023
Pinus mugo Humpy v 15-20, ko5l6306Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Pinus mugo Humpy v 20-25, ko5l 15Gabriel s.r.o.07.09.2023
Pinus mugo Humpy 30-50, K 35 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Pinus mugo Ingrid v 12-15, ko1,5l14350Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Jacobsen ko2l4351Zelen tvorba22.03.2023
Pinus mugo Jakobsen vk 60, 2530, bal40 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Pinus mugo Kalou 40-60, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Kalou 60-80, bal 11Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Kalou 80-100, bal 11Konifery, s.r.o.29.01.2021
Pinus mugo Kalou v 20-30, ko3l2478Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Pinus mugo Kissen v 2030, ko5l48023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Klostergrn vk 20, ko5l 1Gabriel s.r.o.07.09.2023
Pinus mugo Krauskopf v 2030, ko5l48021koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Krauskopf v 3040, KM 50, ko5l60040koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Krauskopf v 3040, ko5l4808koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Laarheide v 2030, ko5l48044koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Laarheide v 2030, #, KM 70, ko7,5l7501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Laarheide v 2030, ko25l120015koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Laarheide v 3040, ko5l480154koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Laarheide v 3040, #, KM50, ko15l12003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Laarheide vk 20, ko5l 1Gabriel s.r.o.07.09.2023
Pinus mugo Laarheide v 20-30, ko11,5l 99010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice01.08.2023
Pinus mugo Laurin v 30-40, ko5l6506Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.09.2023
Pinus mugo Laurin v 40-60, ko7,5l82022Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice01.08.2023
Pinus mugo Leucolike v 1520, ko5l48087koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Leucolike v 2030, ko25l120046koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Leucolike 3040, KM, ko5l60024koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Lilliput v 2030, ko5l48026koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Lilliput v 3040, KM 40, ko5l6004koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Pinus mugo Lilliput v 3040, ko5l48045koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cu, Cu..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka