Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Fargesia rufa 50-70, T 80ozd, blok 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Ficus carica Ktk, vk 100, ok 12-14, ko25l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Ficus carica Brown Turkey Ktk, vk 100, ko25l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Ficus carica Brown Turkey v 80-100, ko20l 6Gabriel s.r.o.05.04.2023
Ficus carica Brown Turkey 30-40, RP 2 L 1Agarden12.05.2023
Ficus carica Noir De Caromb v 60-80, ko9l 7Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia Kumson 100125, ko7,5l 20Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia Mare dOr 40-60, ZB 1Agarden12.05.2023
Forsythia intermedia Goldzauber v 20-30, ko1l35179Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Forsythia intermedia Kumson v 20-30, ko1l354Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Forsythia intermedia Lynwood 80-100, K 12 9Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Forsythia intermedia Lynwood 125-150, K 12 26Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Forsythia intermedia Lynwood 150-200, T 78 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Forsythia intermedia Lynwood v 40-60, ko2,5l955Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Forsythia intermedia Lynwood v 40-60, ko5l12516Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Forsythia intermedia Spectabilis v 60-80, ko10l18530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spectabilis v 30-40, ko1,5l4522koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spectabilis v 40-60, ko1,5l452000koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spectabilis v 30-40, ko1l45724koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spring Glory v 20-30, ko1l4540koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spring Glory v 15-20, ko1l45360koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spring Glory v 30-40, ko1l4590koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spring Glory v 30-40, ko10l1853koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Spring Glory v 60-80, ko10l18527koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Weekend 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Forsythia intermedia Goldzauber v 20-30, ko1l45258koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia intermedia Goldzauber v 15-20, ko1l455koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia viridissima Bronxensis 30-40, ZB 1Agarden12.05.2023
Forsythia viridissima Bronxensis 40-60, ZB 1Agarden12.05.2023
Forsythia viridissima Bronxensis v 15-20, ko3l 17Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia v 40-60, ko1l45570koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia v 40-60, ko2l32460Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Forsythia x intermedia v 20-30, ko1l 140Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia v 40-60, ko1,5l451008koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia v 30-40, ko1l45156koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia v 40-60, ko1l 85Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia v 60-80, ko5l 97Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia 020030, ko2l 320Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia 040060, ko2l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia 060080, ko2l 100Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia 80100, ko2l 142Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia 100125, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia 125150, bal 30Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Arnold Dwarf 030040, ko2l 150Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Arnold Dwarf 040060, ko1,5l 40Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Arnold Dwarf 060080, ko1,5l 28Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Arnold Dwarf 060080, ko2l 197Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Arnold Dwarf 80100, ko2l 85Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Arnold Dwarf 100125, ko7,5l 18Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Fiesta v 60-80, ko5l 3Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia Golden Bells 15-20, ko1l 64Konifery, s.r.o.29.01.2021
Forsythia x intermedia Kumson 060080, ko1,5l 75Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Lynwood Gold v 40-60, ko3l5050Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Forsythia x intermedia Lynwood v 40-60, ko1,5l45154koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Lynwood v 30-40, ko1,5l4529koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Lynwood v 60-100, ko10l18520koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Lynwood v 40-60, ko10l1852koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Maluch v 20-30, ko1,5l45470koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Maluch v 15-20, ko1l 36Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia Maluch v 15-20, ko1,5l4533koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Maluch v 40-60, ko5l 73Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia Maluch 80100, bal 22Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Maluch v 20-30, ko1l4514koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Maluch v 30-40, ko1,5l3243Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Forsythia x intermedia Maluch 060080, bal 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Maluch 020030, ko2l 120Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Maluch 040060, ko1,5l 39Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 060080, ko1,5l 110Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 060080, ko2l 89Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 060080, ko7,5l 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 80100, ko1,5l 725Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 030040, ko2l 200Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 040060, ko1,5l 187Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 040060, ko2l 36Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Minigold 60-80, bal 2Konifery, s.r.o.29.01.2021
Forsythia x intermedia Minigold 150-175, bal 1Konifery, s.r.o.29.01.2021
Forsythia x intermedia Nimbus v 20-30, ko2,5l19918Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Forsythia x intermedia Parkdekor v 30-40, ko1l459koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Primulina v 30-40, ko1l45130koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Primulina v 40-60, ko1l45252koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Primulina v 20-30, ko1l45465koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Primulina v 60-100, ko10l18530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Primulina v 30-40, ko10l1858koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Forsythia x intermedia Spectabilis 060080, ko2l 34Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Spectabilis 040060, ko2l 35Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Forsythia x intermedia Spectabilis v 30-40, ko3l5053Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Forsythia x intermedia Week End v 40-60, ko5l 31Gabriel s.r.o.05.04.2023
Forsythia x intermedia Week End v 40-60, ko5l12518Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Forsythia x intermedia Week End v 30-40, ko2,5l6912Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Forsythia x intermedia cv. 15-20, ko1l 130Konifery, s.r.o.29.01.2021
Fraxinus angustifolia Raywood 10-12, bal47365Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.04.2023
Fraxinus excelsior Altena ok 10-12, Arbo34901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Fraxinus chinensis var. rhyncopyllus v 100-150, ko5l4508koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Fraxinus chinensis var. rhyncopyllus v 150-200, ko5l5708koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Fraxinus ornus v 40-60, ko1l451koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Fraxinus ornus v 30-40, ko1l4536koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Fraxinus ornus (Albertov) v 100-150, ko5l45012koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Fraxinus ornus Arie Peters v 150-200, ko5l57010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Fraxinus ornus Louisa Lady v 150-200, ko5l57010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, >Fa..Fr<, Fr..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..So, So..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ta, Te..Ul, Ul..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka