Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Euonymus europaeus v 40-60, qp 12T/18192300Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus europaeus v 20-30, 1l, K133021Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus europaeus v 100-150, ko4l47433Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus europaeus v 10-20, ko1l361385Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus europaeus v 10-40, ko1,5l36696Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus europaeus v 80-100, ko1,5l 400Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus europaeus v 15-20, ko1l302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.4.2021
Euonymus europaeus v 40-60, h13 126kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus europaeus Red Cascade 100125, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus europaeus Red Cascade v 80-100, ko5l39010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2021
Euonymus europaeus Red Cascade 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus europaeus Red Cascade 6080, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus europaeus Red Cascade v 80-100, ko5l 1Gabriel s.r.o.5.5.2021
Euonymus europaeus Red Cascade 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus europaeus Red Cascade 1993ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Euonymus europaeus Red Cascade v 30-40, v 30-40, ko2l808Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice19.4.2021
Euonymus europaeus Red Cascade v 60-80, ko10l3851Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Euonymus fort. Coloratus 030-040, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fort. Emerald n Gold 015-020, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fort. Emerald Gaiety 015-020, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fort. Emerald Gaiety 015-020, P 9x9 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fort. Horts Blaze 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fort. Tustin 015-020, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fort. radicans 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.3.3.2021
Euonymus fortunei 4060, ka, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei K9x9 300koln statek Mlnk 4.2.2019
Euonymus fortunei v 15-20, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei (kmnek) v 30-40, 1l12020Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Argenteomarginatus v 30-40, ko3l14580Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Canadale Gold 1015, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 2030, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 4060, bal, 110 KM 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold vk100, ko50l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 1520, ko1l42,55400Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 4060, ko3l68,0820Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 40, 2030, bal30510,620Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 60, 2030, bal30510,630Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 80, 2030, bal30680,810Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 125, bal30680,810Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 150, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold v 5-8, h9x9x10 86Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Canadele Gold v 80-90, ko3l1959Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Canadele Gold v 5-8, h1333769Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Coloratus 6080, ka, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Darts Blanket v 20-25, ko1,5l 262Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Darts Blanket 20-30, P 9 1Agarden17.4.2021
Euonymus fortunei Emerald n Gold 5-10, P 9 1Agarden17.4.2021
Euonymus fortunei Emerald n Gold 1015, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety km 50-100, ko2l4504Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.4.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety h9x9x10 316Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 15-20, P 9 1Agarden17.4.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 20-30, ko1l 96Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 30-40, ko2l 464Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety vk100, bal, Ktk 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 8-10, ko1l 927Gabriel s.r.o.5.5.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 15-20, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 20-25, ko1l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 1015, h9x9x1025,53550Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 1520, ko1l42,55100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 1015, h9x9x1025,532500Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 1520, h1342,5540Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 20-25, ko1l 190Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, ko1,5l 450Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, ko1l 892Gabriel s.r.o.5.5.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold h10x1029910Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 10-15, ko1l 75Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 20-30, ko1l 440Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 30-40, bal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 40-60, bal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk100, bal, Ktk 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk40, bal, Ktk 20Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk70, bal, Ktk 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold h132467Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Emeraldn Gold A, v 5-10, K9,QP40T/11,515286Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, h9x9x10 62Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 3040, bal, 110KM 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, h8x8x8251000Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.5.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, K11201Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 5-8, h9x9x10 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, h11x1129650Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, h9368Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 30-40, ko2l607Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.4.2021
Euonymus fortunei Gracilis v 12-15, h9x9x10 28Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Gracilis 1015, h9x9x1025,53800Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Gracilis 1520, ko1l42,55400Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Harleqin 599ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Euonymus fortunei Harlequin v 15-20, h8x8x825408Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.5.2021
Euonymus fortunei Harlequin h10x10296Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus fortunei Horts Blaze 30-40, P 9 1Agarden17.4.2021
Euonymus fortunei Kewensis v 15-20, K113033Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Radicans 1015, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Radicans v 20-30, ko1l5016Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Radicans v 10-15, ko1l 231Gabriel s.r.o.5.5.2021
Euonymus fortunei Radicans v 30-40, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei Silver Queen v 8-10, h9x9x10 60Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Silver Queen A, v 5-10, K9,QP40T/11,515595Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Silver Queen 1015, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Euonymus fortunei Silver Queen v 15-20, K112093Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ac..Az, Ba..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, >Eu..Eu<, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..La, La..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Pa, Pa..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ri, Ri..Sa, Sa..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Ti, Ti..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka