Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Liriodendron tulipifera 100-120, ko5l9252Zelen tvorba22.03.2023
Liriodendron tulipifera Aureomarginatum ko5l9852Zelen tvorba22.03.2023
Liriodendron tulipifera Edward Gursztyn Ktk, vh 8, vk 175, ok 68, ko25l 3Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Liriodendron tulipifera Edward Gursztyn Ktk, vh 8, vk 200, ok 68, ko25l 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Liriodendron tulipifera Fastigiatum Pyr 2xp, v 250300, bal60 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Liriodendron tulipifera Fastigiatum Pyr 2xp, v 200-250, ko25l 4Gabriel s.r.o.07.09.2023
Liriodendron tulipifera Fastigiatum Pyr 2xp, v 175200, ko25l 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Liriodendron tulipifera Fastigiatum Pyr 2xp, v 200250, bal50 4Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Lonicera periclymenum Serotina ko2l1722Zelen tvorba22.03.2023
Lycium barbarum Grosfruchtig 1201Zelen tvorba22.03.2023
Lycium barbarum NO 1 Lifeberry ko3l2951Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Butterflies ko3l8273Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Cleopatra ko6l7901Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Emperor ko10l25351Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Emperor ko6l7902Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Genie ko5l11593Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Genie 40-60, ko2l4951Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Genie 100-125, ko10l21451Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia George Henry Kern 30-40, ko2,5l4102Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Heaven Scent ko3l6852Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Satisfaktion 19251Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Spectrum 200-25019991Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Sunsation ko7,5l20571Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Susan bal9501Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Susan ko1,5l2005Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Susan 80-100, bal12902Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Vulcan 60-100, ko3l8753Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia Yellow Latern 50-60, ko5l11953Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia kobus Vk, ok 8-10, ko35l 3Gabriel s.r.o.07.09.2023
Magnolia kobus 200-250, bl, K21201Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia kobus v 6080, ko3l20030koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Magnolia kobus v 80100, ko5l20049koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Magnolia kobus v 150200, #, ko50l60001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Magnolia kobus Vk, ok 1012, #, ko35l75001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Magnolia kobus 25/30, K 500, KM100 2Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Magnolia kobus 30/35, K 350, KM100 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Magnolia kobus 125-150, C 4 L 1Agarden16.08.2023
Magnolia kobus Isis (Maraczi) v 4060, #, ko5l60022koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Magnolia liliflora Nigra 40-60, C1,5l20010Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia loebneri Leonard Messel 30-40, rov, K2,54103Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia loebneri Wildcat 140KM22751Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soul. Lennei Alba 200-25020501Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soul. Lennei 40-60, ko3l4871Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soul. Rustica Rubra ko1,5l2455Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soulangeana 50-60, Ko5l6592Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soulangeana 60-80, K1010251Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soulangeana ko3l4572Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soulangeana 30-40, r.bl, K2,54203Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soulangeana 60-80, ko2,5l3573Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia soulangiana KM100, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Magnolia stellata ko10l10254Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia stellata 50-60, Ko5l6664Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia stellata Rosea 30-40, rov, K2,53754Zelen tvorba22.03.2023
Magnolia x loebneri Merrill 125-150, ko90l 4Konifery, s.r.o.29.01.2021
Magnolia x soulangeana Alba Superba 40-60, ko4l4751Zelen tvorba22.03.2023
Mahonia aquifolium h11x117511Zelen tvorba22.03.2023
Malus Evereste 120 cm, ko10l 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Malus Evereste km120, C 7,5 L 5Studen s.r.o.16.08.2023
Malus Golden Hornet km120, C 7,5 L 5Studen s.r.o.16.08.2023
Malus Golden Hornet Vk, ok 12-14, Arbo51774Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Malus Golden Hornet 120 cm, ko10l 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Malus Golden Hornet Vk, ok 68, pyramida, ko60l20001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Golden Hornet Vk, ok 810, #, ko20l30005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Golden Hornet v 150200, #, ko15l9503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Cheals Weeping KM100, ko7,5l7351Zelen tvorba22.03.2023
Malus John Downie Vk, ok 10-12, Arbo 50l389010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice01.08.2023
Malus Oekonomierat Echtermeyer ko7,5l7351Zelen tvorba22.03.2023
Malus PIDI 3502Zelen tvorba22.03.2023
Malus Profusion Vk, ok 10-12, Arbo38812Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Malus Red Jade v 80100, ko7,5l4807koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Jade Vk, ok 1012, #, ko50l48005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Obelisk v 100150, ko5l4803koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Obelisk v 150200, ko5l6001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Obelisk 100-150, ko7,5l7353Zelen tvorba22.03.2023
Malus Red Sentinel 150-200, ko5l12502Zelen tvorba22.03.2023
Malus Red Sentinel KM120 cm, ko10l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Malus Red Sentinel Vk, ok 1214, ko45l30002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 810, ko45l25001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 1214, ko60l30001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 1214, trojkmen, koxxl60001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 1416, ko45l38001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 1416, ko60l38001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 1416, trojkmen + Professor Sprenger, koxxl75001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Vk, ok 1012, ko45l25002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Red Sentinel Kts, 2xp, Keov tvar, ok 3-4, 150-175, Arbo33401Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Malus Red Sentinel km100, C 7,5 L 5Studen s.r.o.16.08.2023
Malus Rosana 6-8, ko20l16901Zelen tvorba22.03.2023
Malus Rosana 2359Zelen tvorba22.03.2023
Malus Royal Beauty ko10l12904Zelen tvorba22.03.2023
Malus Royal Beauty Kts, 2xp, Nzkokmenn tvar, vk 120, ok 4-6, ko20l 3Gabriel s.r.o.07.09.2023
Malus Royal Beauty Kts, 2xp, Nzkokmenn tvar, vk 140, ok 4-6, ko20l 2Gabriel s.r.o.07.09.2023
Malus Royal Beauty Vk, ok 6-8, ko20l 2Gabriel s.r.o.07.09.2023
Malus Royalty Vk, ok 46, #, ko10l12007koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Royalty Vk, ok 68, ko30l15002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Royalty Vk, ok 810, ko30l20006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Royalty Vk, ok 810, ko35l20003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Royalty Vk, ok 1012, ko 30l, ko60l25006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Royalty Vk, ok 1214, ko 30l, ko60l30003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Malus Royalty 14/16, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Malus Royalty v 100150, ko7,5l4801koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Ar, Ar..Be, Be..Be, Be..Ca, Ca..Co, Co..Fa, Fa..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Ga..Hy, Hy..Li, >Li..Ma<, Ma..Pl, Pl..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ro, Ro..So, So..Sy, Sy..Ti, Ti..Ti, Ti..Ti, Ti..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka