Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Corylus avellana v 30-40, ko1l457koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana 150-200, bal9905Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Corylus avellana Aurea Ktk, vk 80, 10-12-14, ko45l29002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana Contorta v 150-175, ko80l23009Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Corylus avellana Contorta 40-60, bal 9Konifery, s.r.o.29.01.2021
Corylus avellana Contorta 60-80, bal 45Konifery, s.r.o.29.01.2021
Corylus avellana Contorta v 100-150, #, ko30l23002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana Enis 100125, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana Heterophylla v 40-60, ko1,5l1857koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana Medusa km 100, ko7,5l7305Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Corylus avellana Pendula Ktk, vk 80, ko5l4501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana Pendula Ktk, vk 150, ko25l 3Gabriel s.r.o.05.04.2023
Corylus avellana Red Majestic v 150-175, ko80l23002Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Corylus avellana Red Majestic v 100125, 60100, bal40 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Corylus avellana Red Majestic v 100-150, #, ko30l23003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana Sort. v 125150, 100150, bal40 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Corylus avellana Sort. v 150200, 100150, bal50 30Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Corylus avellana Sort. v 150200, 100150, bal50 30Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Corylus avellana Tonda di Giffone v 40-60, ko3l18760Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Corylus avellana Tonda di Giffoni 015-020, RP 1,6 L 171Studen s.r.o.12.05.2023
Corylus avellana Tonda di Romana v 40-60, ko3l18750Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Corylus avellana Tonda Gentile Romana 015-020, RP 1,6 L 225Studen s.r.o.12.05.2023
Corylus colurna ok 8-10, Arbo23903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.03.2023
Corylus maxima Purpurea v 200-250, 100-150, ko130l 2Gabriel s.r.o.05.04.2023
Corylus maxima Purpurea 80-100, K 12 3Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Corylus maxima Purpurea 80-100, K 5 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Corylus maxima Purpurea 100-125, K 12 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Corylus maxima Purpurea 100-150, K 5 2Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Corylus maxima Purpurea 150-200, K 5 5Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Corylus maxima Purpurea v 60-100, #, ko5l2304koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus maxima Purpurea 175-200, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Cotinus coggygria v 125-150, bal95010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cotinus coggygria Dusky Maiden km 80, ko15l29902Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.03.2023
Cotinus coggygria Dusky Maiden v 30-40, #, ko2l18510koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotinus coggygria Dusky Maiden v 40-60, #, ko2l185104koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT v 60-80, ko9l 5Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT v 30-40, ko5l 3Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotinus coggygria Lilla 030040, ko7,5l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Old Fashioned PBR v 20-30, ko2,5l25513Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 200-250, C 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple v 3040, ko2,5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cotinus coggygria Royal Purple 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 200-250, ZB 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 250-300, ZB 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 030040, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 80100, ko5l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple 80100, bal 23Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple v 40-60, ko2,5l42066Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 125150, bal 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple v 20-30, #, ko2l14012koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotinus coggygria Royal Purple 100125, bal 7Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple v 60-100, ko5l 76Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotinus coggygria Royal Purple 100125, ko5l 20Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotinus coggygria Royal Purple v 40-60, #, ko2l140374koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotinus coggygria Young Lady v 40-60, ko4l2907Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cotinus coggygria Young Lady v 80-100, ko9l 4Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotinus coggygria Young Lady 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Young Lady 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Young Lady 30-40, C 2 L 1Agarden12.05.2023
Cotinus coggygria Young Lady v 30-40, ko2l1459Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Cotoneaster Coral Beauty 20-30, P 9 1Agarden12.05.2023
Cotoneaster Symphatie v 10-15, h9x9x1029912koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster adpressus v 10-15, h9x9x1029399koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster adpressus v 10-15, ko1l 59Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotoneaster adpressus Evergreen v 10-15, h9x9x1029428koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster boisianus v 60-80, ko2l574koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster boisianus v 40-60, ko1l4515koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster boisianus v 40-60, ko2l5747koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster boisianus v 40-60, ko1,5l4527koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster buxifolius Nana v 10-15, h9x9x1029104koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster buxifolius Nana v 10-15, h11x1138160Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cotoneaster dammeri v 20-30, h9x9x1029409koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri 015020, ko1l 1871Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotoneaster dammeri 030040, P9 9Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotoneaster dammeri v 15-20, h9x9x10352Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Cotoneaster dammeri v 12-15, h9x9x102911607koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri 10-15, P 10,5 1Agarden12.05.2023
Cotoneaster dammeri KM 100 cm, ko5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotoneaster dammeri km100, ko5l5906Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Cotoneaster dammeri 010015, ko1l 208Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotoneaster dammeri 005010, ko1l 55Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cotoneaster dammeri km100, C 5 L 9Studen s.r.o.12.05.2023
Cotoneaster dammeri Coral Beauty v 20-30, h9x9x1029352koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri Coral Beauty v 20-30, h9x9x1035535Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Cotoneaster dammeri Coral Beauty 2030, h9x9x10 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cotoneaster dammeri Coral Beauty v 15-20, h9x9x10293948koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri Coral Beauty 15-20, ko1l 22Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cotoneaster dammeri Eichholz 12-15, ko1l 351Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cotoneaster dammeri Eichholz v 10-15, h9x9x10291149koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri Eichholz 2030, h9x9x10 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cotoneaster dammeri Eichholz v 15-20, ko1l 105Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotoneaster dammeri Eichholz v 15-20, h9x9x1029228koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri Frieders Evergreen 1015, h9x9x10 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cotoneaster dammeri Radicans v 15-20, ko1l 32Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotoneaster dammeri Skogholm v 20-30, ko1l 54Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cotoneaster dammeri Skogholm 15-20, ko1l 21Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cotoneaster dammeri Skogholm v 15-20, h9x9x10294958koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cotoneaster dammeri Skogholm 20-30, P 10,5 1Agarden12.05.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, >Co..Co<, Co..Cu, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Fr..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..So, So..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ta, Te..Ul, Ul..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka