Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Cornus kousa China Girl v 250-300, #, ko35l90002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa China Girl v 125150, 60100, bal40 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa Milky Way v 60-80, ko7l10901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus kousa Milky Way v 150-200, #, ko35l72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa Norman Haddon v 150-200, #, ko35l72002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa Re Tivano v 6080, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa Satomi v 60-80, ko3l5351Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Cornus kousa Satomi v 125150, 60100, bal40 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa Shira Yuki v 5060, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa Schmetterling v 6080, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa Schmetterling vh 2, v 60-80, ko7l11801Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.02.2023
Cornus kousa Schmetterling v 60-80, ko7l10904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus kousa Summer Sky Tree v 5060, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa Weisse Fontaine v 80-100, ko3l5606Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus kousa Wietings Select v 60-80, #, ko5l5701koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa Wolf Eye v 5060, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa chinensis 140-170, K 15 9Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Cornus kousa var. chinensis v 40-60, ko5l 1Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus kousa var. chinensis v 125150, 60100, bal50 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa var. chinensis v 15-20, #, ko3l1851koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas 80100, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas v 40-60, ko5l185144koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas v 100-125, bal13302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Cornus mas 060080, s1 100Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas v 30-40, ko2l578koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas 100125, bal 24Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas v 40-60, h10x10 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus mas 020030, ko1,5l 40Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas v 40-60, ko3l50300Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas v 20-30, ko1l45777koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas v 40-60, ko7,5l2302koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas 040060, ko2l 49Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 040060, ko7,5l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 060080, ko2l 444Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas v 60-100, ko3l68300Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas v 40-60, ko3l1501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.04.2023
Cornus mas Golden Glory v 60-100, #, ko5l57045koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas Jolico Ktk, vh 5, vk 60, bal40 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus mas Jolico v 30-40, ko1,5l12416Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas Jolico v 40-60, ko5l8206Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Cornus mas Jolico v 40-60, # velkoplod ovocn, ko5l57049koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus mas Vydubeckii v 100-150, ko15l48621Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas lut 150175, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus nuttallii North Star v 40-60, #, ko5l5702koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus sanguinea 040060, ko2l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea v 30-40, ko1l45326koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus sanguinea v 20-30, h13x134597koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus sanguinea 060080, ko2l 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea 005010, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Annys Winter Orange v 40-60, ko2l 15Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus sanguinea Compresa km80, ko5l56010Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus sanguinea Compressa v 40-60, ko5l 94Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus sanguinea Compressa v 40-60, #, ko2l724koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus sanguinea Compressa v 30-40, #, ko2l727koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus sanguinea Compressa v 125150, 60100, bal50 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus sanguinea Midwinter Fire 80100, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Midwinter Fire 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire 040060, ko7,5l 27Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Midwinter Fire v 40-60, ko5l 75Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire 30-40, K 3 40Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Cornus sanguinea Midwinter Fire v 40-60, ko5l26013Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice26.05.2023
Cornus sanguinea Winter Beauty 015020, ko2l 169Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Winter Beauty 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanq. Annys Winter Orange 30-50, H 11 20Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 020030, ko2l 192Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 100125, ko2l 25Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 80100, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 80100, ko1,5l 369Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 80100, ko2l 335Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 040060, ko2l 33Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 060080, bal 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 060080, ko7,5l 20Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea Hedgerows Gold 80100, ko2l 25Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea Kelsey v 20-30, ko3l694Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus sericea Kelseyi v 2030, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus sericea Kelseyi 020030, ko7,5l 9Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea Kelseyi 010015, ko2l 2519Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea White Gold 060080, ko1,5l 24Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus stolonifera Flaviramea v 40-60, ko1,5l452966koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus stolonifera Flaviramea 40-60, ko3l 10Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cornus stolonifera Flaviramea v 60-100, ko25l3601koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus stolonifera Flaviramea v 60-80, ko5l1158koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus stolonifera Flaviramea v 30-40, ko3l50100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus stolonifera Flaviramea v 30-40, ko2,5l17593Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus stolonifera Flaviramea v 40-60, ko1l 10Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus stolonifera Flaviramea v 60-100, ko10l18560koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus stolonifera Kelsey v 30-40, ko5l14028koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus stolonifera Kelsey v 15-20, ko2l904koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylopsis pauciflora v 30-40, ko2l24520Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.03.2023
Corylus avellana v 40-60, ko3l7245koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana 125150, bal 15Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 100125, bal 15Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 150175, ko2l 22Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana v 20-30, ko1,5l452970koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana 125150, ko2l 203Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana v 60-100, h13x134599koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Corylus avellana 150175, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 060080, bal 34Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana v 20-30, ko1l45217koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, >Co..Co<, Co..Co, Co..Cu, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Fr..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..So, So..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ta, Te..Ul, Ul..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka