Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Juniperus horizontalis Prince of Wales 1822Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Prince of Wales v 30-40, ko2l1031Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Juniperus horizontalis Prostrata v 20-30, ko2l9059koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 020030, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 1751Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii v 20-25, ko2l1603Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.2.2023
Juniperus horizontalis Wiltonii 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden24.2.2023
Juniperus horizontalis Wiltonii 15-20, ko2l 194Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus horizontalis Wiltonii 20-30, ko2l 405Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus horizontalis Yukon Belle v 30-40, ko2l9041koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Yukon Belle 30-40, ko2l1454Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Ice Blue 15-20, k9 300Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus horizontalis Ice Blue 25-30, k1,5l 50Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus horizontalis Jaderiver 30-40, k2l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus horizontalis Lime Glow 15-20, k9 80Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus horizontalis Lime Glow 30-40, k2l 50Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus horizontalis Wiltonii 25-30, k1,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus chin. Monarch 20-30, K2,51822Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chin. Stricta 20-30, K2,52161Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chinensis Gold Coast 20-30, ko2l 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis Grey Owel vk 40, 90-100, ko30l 1Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus chinensis Old Gold 15-20, ko2l 504Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis Old Gold v 20-30, ko2l9042koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus chinensis Old Gold v 30-40, ko2l90393koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea 891Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea vk 60, 90-100, ko35l 1Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus chinensis Pfitzeriana Compacta 40-60, ko5l 7Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus chinensis Pfitzeriana Compacta v 20-30, ko2l90158koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus chinensis Plumosa Aurea 30-40, ko2l 30Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus chinensis Stricta 125-150, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis Stricta 30-40, C 3 L, VKR3L 1Agarden24.2.2023
Juniperus chinensis Stricta 60-804501Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chinensis Stricta 150-175, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Juniperus chinensis cv. 100-125, bal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 125-150, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 150-175, dtbal 19Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 175-200, dtbal 14Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 200-250, dtbal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus media Goldkissen 20-30, ko2l 229Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus pingii Loderi v 30-40, ko2l 30Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus pingii Loderi 25-30, K22601Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus procumbens Kishiogima v 15-20, #, ko2l18565koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus procumbens Nana 030-040, C 2 L 1114Studen s.r.o.27.10.2022
Juniperus procumbens Nana 20-25, ko2l 394Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus procumbens Nana 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden24.2.2023
Juniperus procumbens Nana v 20-30, ko2l115180koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus rigida A, v X/1/0, h9x9x10113120Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Juniperus sabina Buffalo 20-30, ko2l1455Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Buffalo v 30-40, ko2l9088koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus sabina Rockery Gem v 30-40, ko2l90230koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia,h 80-100, bal12991Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia 040060, ko2l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia v 15-20, ko2l 49Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus sabina Tamariscifolia 20-30, ko2,5l1203Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia v 15-20, ko2,5l15020Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Juniperus sabina Variegata v 20-30, ko2l90176koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus sabina Variegata 20-30, ko2l1453Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia 40-50, k7,5l 15Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.2.2023
Juniperus scop. Blue Arrow 225-250, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Juniperus scop. Blue Arrow 040-060, C 2 L 246Studen s.r.o.27.10.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow 100125, ko10l 17Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow 150175, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow 175200, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow 200250, bal 62Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow v 40-60, #, ko2l140136koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow 125150, ko10l 18Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus scopulorum Blue Arrow v 200-250, bal9505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice3.3.2023
Juniperus scopulorum Blue Arrow 40-60, ko2l 21Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Blue Arrow 125-150, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Blue Arrow 175-200, dtbal 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Blue Arrow 175-200, ko65l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Blue Arrow 200-250, dtbal 10Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Blue Arrow v 150-175, dtbal5612Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Juniperus scopulorum Blue Arrow v 60-80, ko2l 98Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus scopulorum Blue Arrow v 200-225, ko48l 5Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus scopulorum Blue Arrow v 40-60, ko4l3020Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.3.2023
Juniperus scopulorum Silver Star v 175-200, ko35l 5Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus scopulorum Silver Star v 125-150, ko12l 3Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus scopulorum Skyrocket 175-200, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Skyrocket 200-250, dtbal 44Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Skyrocket 300-350, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Skyrocket 350-400, dtbal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Skyrocket 400-450, dtbal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus scopulorum Skyrocket 175-2008501Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus squam. Blue Star 020-030, C 2 L 177Studen s.r.o.27.10.2022
Juniperus squam. Dream Joy 20-30, Ko2l1452Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus squam. Holger 20-30, ko2l1474Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus squam. Loderi 020-030, C 2 L 237Studen s.r.o.27.10.2022
Juniperus squamata Blue Alps v 80-100, ko5l 12Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus squamata Blue Carpet 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden24.2.2023
Juniperus squamata Blue Carpet 15-20, ko2l 14Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus squamata Blue Compact v 20-30, #, ko2l1404koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus squamata Blue Spider 20-30, ko2l 15Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus squamata Blue Spieder ko2l1454Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus squamata Blue Star v 12-15, ko2l 476Gabriel s.r.o.10.3.2023
Juniperus squamata Blue Star v 15-20, ko2l90126koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus squamata Blue Star 015020, ko2l 68Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Juniperus squamata Blue Star 12-15, ko2l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus squamata Blue Star 30-40, ko20l 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus squamata Blue Star 40-60, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, >Ju..Ju<, Ju..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka