Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Cornus alba Aurea 020-030, C 1,4 L 30Studen s.r.o.12.05.2023
Cornus alba Aurea 040060, ko2l 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Aureovariegata 40-60, ko2l 27Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cornus alba Aureovariegata 100-125, ko3l 108Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cornus alba Bailhalo IVORY HALO 80100, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Elegantissima km 80, ko10l9502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus alba Elegantissima v 3040, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus alba Elegantissima 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cornus alba Elegantissima 150-200, T 78 2Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Cornus alba Gouchaultii 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cornus alba Ivory Halo v 2030, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus alba Ivory Halo 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cornus alba Kesselringii 80100, ko2l 99Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Kesselringii 060080, ko2l 91Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Kesselringii v 30-40, ko2,5l17521Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus alba Kesselringii 125150, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Kesselringii v 20-30, ko1l4579koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Kesselringii v 30-40, ko3l5030Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus alba Kesselringii 100125, ko7,5l 13Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Miracle v 60-100, ko5l 11Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Sibirica Variegata v 60-80, ko5l 87Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Sibirica Variegata v 20-30, ko1l503Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Cornus alba Sibirica Variegata v 40-60, ko2,5l14555Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Cornus alba Sibirica Variegata v 2030, ko1l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus alba Sibirica Variegata 020-030, C 1,4 L 34Studen s.r.o.12.05.2023
Cornus alba Sibirica Variegata v 40-60, ko5l11529koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Sibirica Variegata v 30-40, ko1l451005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Sibirica Variegata v 20-30, ko1l4542koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Sibirica Variegata 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cornus alba Sibirica v 60-100, ko7,5l14050koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Sibirica 060080, ko7,5l 14Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Sibirica v 60-80, ko1l 51Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Sibirica v 80-100, ko5l 14Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Sibirica v 60-80, ko1,5l45230koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Sibirica 060080, ko2l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Sibirica 030040, ko2l 194Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Sibirica 90-110, K 12 10Zahradnictv Petr Jelnek03.10.2022
Cornus alba Spaethii Variegata v 30-40, ko3l5334Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus alba Spaethii v 20-30, ko1l 23Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Spaethii 80100, ko1,5l 211Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Spaethii 060080, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Spaethii 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden12.05.2023
Cornus alba Spaethii 060080, ko2l 15Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Spaethii v 60-80, ko5l 18Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Spaethii v 30-40, ko1,5l4515koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Spaethii 100125, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Spaethii v 30-40, ko1l4520koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Spaethii 100125, ko2l 160Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Spaethii v 30-40, ko3l5020Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus alba Spaethii v 30-40, ko2,5l14547Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice24.05.2023
Cornus alba Spaethii v 30-40, ko3l11510koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alba Spaethii 80100, ko2l 40Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Spaethii v 40-60, ko5l17024Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.05.2023
Cornus alba Spaethii v 80-100, ko5l 46Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba Variegata Compacta v 20-30, ko3l6810Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus alba Variegata Compacta 040060, ko7,5l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata Compacta 040060, ko1,5l 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata 80100, bal 3Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata 020030, ko2l 80Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata 060080, ko2l 57Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata 80100, ko2l 65Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata 100125, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alba Variegata v 60-100, ko5l 43Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus alba WinterGold 80100, bal 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus alternifolia v 150-200, #, ko45l29001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus alternifolia v 150200, 100150, bal40 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus alternifolia Argentea v 80100, 60100, bal40 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus alternifolia Argentea v 100150, bal40 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus alternifolia Argentea v 30-40, #, ko5l57026koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus controversa Variegata v 80100, bal40 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus controversa Variegata v 40-60, #, ko5l57030koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus controversa Variegata v 125150, 60100, bal50 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus controversa Variegata v 60-80, ko10l 5Gabriel s.r.o.05.04.2023
Cornus controversa Variegata 100-125, ZB 1Agarden12.05.2023
Cornus controversa Variegata v 100125, 60100, bal40 15Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus controversa Variegata 150-175, C 1Agarden12.05.2023
Cornus controversa Variegata 60-80, ZB 1Agarden12.05.2023
Cornus controversa Variegata v 3040, ko3l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus controversa Variegata 125-150, ZB 1Agarden12.05.2023
Cornus controversa Variegata 175-200, ZB 1Agarden12.05.2023
Cornus controversa Variegata 100-125, bal16905Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus controversa Variegata v 30-40, #, ko2l36027koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus florida v 60-100, ko3l14010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus florida v 40-60, ko10l3608koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus florida v 20-30, ko3l14094koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus florida v 40-60, ko5l23010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus florida CHEROKEE SUNSET v 150-200, #, ko50l72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus florida Rainbow v 60-80, ko3l3654Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus florida Rainbow v 6080, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus florida Sweet Water v 125150, 100150, bal50 2Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa v 20-30, #, ko3l14077koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa v 200250, 60100, bal40 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa v 150200, 60100, bal40 6Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa v 40-60, ko3l1245Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus kousa v. 60-80, ko3l2354Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus kousa v 200250, 60100, bal40 5Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa v 40-60, ko1,5l9017koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa Bodnamt Form v 40-60, #, ko3l4502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Cornus kousa Couronne v 6080, ko5l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Cornus kousa China Girl v 150-200, #, ko35l72001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy01.09.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, >Co..Co<, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cy..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fr, Fr..Hi, Hi..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ri, Ri..Sa, Sa..So, So..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Ta, Te..Ul, Ul..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka