Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Cornus kousa v. 60-80, ko3l1722Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.11.2023
Cornus kousa v 4060, ko2l 600Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus kousa v 3040, #, ko2l1508koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus kousa v 150200, #, koxxl30003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus kousa Cappuccino v 250300, #, ko65l95001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus kousa China Girl v 4060, ko2l 50Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus kousa Milky Way v 4060, ko2l 25Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus kousa Milky Way v 60-80, ko7l10901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.05.2023
Cornus kousa Milky Way v 60-80, ko3l5456Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice09.11.2023
Cornus kousa Pink Dwarf v 4060, ko2l 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus kousa Rosy Teacups v 4060, ko2l 10Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus kousa Schmetterling v 60-80, ko7l10904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.10.2023
Cornus kousa Weisse Fontaine v 80-100, ko3l5602Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice19.10.2023
Cornus kousa var. chinensis v 40-60, ko5l 48Gabriel s.r.o.03.10.2023
Cornus kousa var. chinensis v 3040, ko2l 200Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus kousa var. chinensis v 4060, #, ko3l20092koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas v 2030, ko1l4887koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas v 2030, ko1,5l4819koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas v 4060, ko1,5l4844koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas v 4060, ko2l603koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas v 60100, ko5l2007koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas 020030, ko1,5l 40Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas Vk 2xp, ok 1012, #, koxxl60001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas Vk 2xp, ok 1214, #, koxxl60008koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas Vk, ok 46, #,150/200/250, ko10l95048koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas 80100, bal 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 060080, s1 100Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 040060, ko2l 49Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 040060, ko7,5l 6Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 060080, ko2l 444Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas v 60-100, ko3l68300Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas v 40-60, ko3l50300Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas 100125, bal 24Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus mas Golden Glory v 4060, #, ko5l60014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas Golden Glory v 60100, #, ko5l60010koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas Golden Glory v 100150, bal40 4Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus mas Jolico v 4060, # velkoplod ovocn, ko5l60033koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas Jolico v 30-40, ko1,5l12416Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas Variegata Vk, ok 810, #, ko50l30002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus mas Vydubeckii v 100-150, ko15l48621Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus mas lut 150175, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea v 2030, ko1l484956koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus sanguinea 040060, ko2l 2Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea 005010, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea 060080, ko2l 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Anny Winter Orange v 1520, #, ko2l9594koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus sanguinea Annys Winter Orange v 40-60, ko5l 26Gabriel s.r.o.03.10.2023
Cornus sanguinea Compresa km80, ko5l5609Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.08.2023
Cornus sanguinea Compressa v 40-60, ko5l 70Gabriel s.r.o.03.10.2023
Cornus sanguinea Compressa v 100125, 60100, bal40 8Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire km90, C 10 L, 3-let 3Studen s.r.o.13.10.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire v 40-60, ko5l 17Gabriel s.r.o.03.10.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire v 40-60, ko2,5l12042Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire v 20-30, ko2l6917Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Cornus sanguinea Midwinter Fire 80100, bal 5Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Midwinter Fire 040060, ko7,5l 27Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Midwinter Fire 60-80, K 10 28Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Cornus sanguinea Winter Beauty v 2030, #, ko2l12048koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Cornus sanguinea Winter Beauty 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Winter Beauty 015020, ko2l 169Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sanguinea Winter Flame v 3040, ko1l 550Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus sanq. Annys Winter Orange 30-50, H 11 17Zahradnictv Petr Jelnek10.10.2023
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 80100, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 80100, ko1,5l 369Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 80100, ko2l 335Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 060080, bal 10Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 060080, ko7,5l 20Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 020030, ko2l 192Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 040060, ko2l 33Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea (stolonifera) Flaviramea 100125, ko2l 25Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea Hedgerows Gold 80100, ko2l 25Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea Kelsey v 20-30, ko3l694Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus sericea Kelseys Dwarf ko124616Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice05.12.2023
Cornus sericea Kelseyi v 2030, ko1l 1000Okrasn kolka Schuch Zdechovice17.08.2023
Cornus sericea Kelseyi 010015, ko2l 2519Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea Kelseyi 020030, ko7,5l 9Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus sericea White Gold 060080, ko1,5l 24Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Cornus stolonifera Flaviramea 40-60, ko3l 10Konifery, s.r.o.29.01.2021
Cornus stolonifera Flaviramea v 30-40, ko3l50100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.08.2021
Cornus stolonifera Flaviramea v 30-40, ko2,5l17579Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.09.2023
Cornus stolonifera Flaviramea v 20-30, ko1l 25Gabriel s.r.o.03.10.2023
Corylopsis pauciflora v 30-40, ko2l2459Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.10.2023
Corylus avellana 125150, bal 15Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 150-200, 110l9903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.07.2023
Corylus avellana 150175, bal 4Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 060080, bal 34Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 100125, bal 15Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 150175, ko2l 22Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana 125150, ko2l 203Okrasn kolka Z s.r.o. 06.12.2022
Corylus avellana v 3040, h13x134822koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana v 3040, ko1l482482koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana v 3040, ko1,5l481847koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana v 4060, ko3l7530koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana - ovocn v 150200, #, koxxl30001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana Aurea Ktk, vk 80, 101214, SLEVA!!!, ko45l10001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana Aurea Vk, ok 46, #, KM 160, ko10l12003koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana Aurea Vk, ok 68, #, KM 160, ko10l15001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana Aurea Vk, ok 68, #, KM 180, ko10l15006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Corylus avellana Aurea Vk, ok 68, #,, ko10l12005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy13.09.2023
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ar, Ar..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, >Co..Co<, Co..Co, Co..Cy, Cy..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Ko, Ko..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Me, Me..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ri, Ri..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka