esk zemdlsk univerzita v Praze, koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy - WWW

Datum aktualizace: 9.4.2021

NzevPopis Mal.cena
s DPH
Poet
Kvtine a keramika
Bonsai miska velk (???)keramika390,00 K3
Bonsai miska1keramika40,00 K9
Bonsai miska2keramika71,00 K11
Bonsai miska3keramika138,00 K13
Bonsai miska4keramika26,00 K1
Bonsai miska5keramika160,00 K18
Bonsai podmiska2keramika45,00 K9
Bonsai podmiska4keramika155,00 K3
Bonsai podmiska5keramika88,00 K18
Bonsai podmiska6keramika63,00 K13
Cilindro 6cm bl (???)plasty9,00 K15
Cilindro 6cm limeta (???)plasty9,00 K1
Cilindro 9cm bl (???)plasty19,00 K12
Cilindro 9cm fialov (???)plasty19,00 K3
Cilindro 9cm limeta (???)plasty19,00 K8
Cilindro 9cm stbrn (???)plasty19,00 K2
Dekor kmen 50x25 (???)keramika280,00 K1
Drypot 55x24cm (???)ratan1669,00 K2
Drypot nohy 54x55cm (???)ratan2810,00 K1
Eav Low XS,Pine green (???)keramika535,00 K1
Eilee Grey Washed (???)keramika345,00 K1
Gallo pot23cm ern (???)keramika267,00 K1
Heaven msa 33x7cm modr (???)keramika860,00 K1
Heaven pot bol 20x19cm (???)keramika700,00 K1
Hladinomr Bergamot (???)ostatn45,00 K9
Hladinomr Siesta (???)ostatn45,00 K10
Hlemdkeramika559,00 K4
Horn dl k pstebnmu stolu Gr. Basics Grow XXL (???)plasty532,00 K1
Horn dl ke kvt.basic kulat transparent 17cm (???)plasty65,00 K2
Horn dl ke kvt.basic kulat transparent 30cm (???)plasty140,00 K4
Jmenovka zapichovac blplasty34,00 K4
Juta ko 2set/ui 26/30x15/16cm (???)ratan555,00 K1
Juta ko ui 18/22x17/14cm (???)ratan440,00 K1
Koka keramika (???)keramika580,00 K2
Kontejner na orchideje 8cm (???)plasty4,00 K16
Kontejner na orchideje6,5cm (???)plasty3,00 K37
Konvika brussels-white 1,8l (???)plasty215,00 K1
Konvika soft-antracit+white1,7l (???)plasty240,00 K3
Koryto Cass.100cmplasty750,00 K1
Koryto Cass.60cmplasty335,00 K36
Koryto Cass.80cmplasty489,00 K21
Koryto isa 80cmplasty900,00 K4
Ko drovan 28x28cmplasty57,00 K3
Ko drovan 45x18cm ledvinkaplasty60,00 K4
Ko rata ed 42x27x14cm (???)prout480,00 K5
Ko ratan ed 37x22x12cm (???)prout400,00 K2
Kok kulat 476/1 (???)ratan2239,00 K1
Kok kulat 476/3 (???)ratan669,00 K1
Kok ovl s uchem 46x39x18cm (???)ratan509,00 K3
Kok ovl ed 450x20x20cm (???)ratan679,00 K1
Kok ratan,nohy 43x44cm (???)plasty2275,00 K1
Kroptko 10lplasty19,00 K5
Kroptko 2,5lplasty14,00 K5
Kruhy vario3ks pr.25-40plasty70,00 K10
Kvt. campanula 13cm hnd (???)plasty13,00 K12
Kvt. Q 32x32x28 antracit (???)plasty143,00 K2
Kvt. Q 32x32x28 hndo-ed (???)plasty153,00 K10
Kvt. Q 32x32x28 hnd (???)plasty153,00 K10
Kvt. Q 32x32x28 teracota (???)plasty143,00 K8
Kvt. Q 38x38x34 hndo-ed (???)plasty245,00 K9
Kvt. Q 38x38x34 hnd (???)plasty245,00 K7
Kvt. Q 38x38x34 teracota (???)plasty235,00 K6
Kvt.campanula 11cm antr. (???)plasty11,00 K25
Kvt.campanula 13cm antr. (???)plasty13,00 K20
Kvt.campanula 15cm antr. (???)plasty17,00 K17
Kvt.campanula 17cm antr. (???)plasty20,00 K19
Kvt.campanula 17cm hnd (???)plasty20,00 K17
Kvt.campanula 20cm antr. (???)plasty25,00 K14
Kvt.campanula 20cm hnd (???)plasty25,00 K14
Kvt.campanula 23cm antr. (???)plasty41,00 K43
Kvt.campanula 23cm hnd (???)plasty41,00 K15
Kvt.campanula 28cm hnd (???)plasty54,00 K9
Kvt.campanula 34cm antr. (???)plasty81,00 K7
Kvt.campanula 50cm antr. (???)plasty291,00 K2
Kvt.campanula 9cm antr. (???)plasty10,00 K23
Kvt.campanula15cm hnd (???)plasty17,00 K23
Kvtin abby m,light grey (???)keramika1315,00 K1
Kvtin antracit 16x11 (???)plasty24,00 K7
Kvtin antracit 18x12 (???)plasty28,00 K1
Kvtin antracit 20x14 (???)plasty31,00 K7
Kvtin astra vel.7 (???)keramika740,00 K4
Kvtin bernina fialov18cm (???)plasty27,00 K1
Kvtin bernina fialov22cm (???)plasty51,00 K3
Kvtin cilindro 22cmplasty44,00 K13
Kvtin cilindro 25cmplasty68,00 K9
Kvtin cilindro 30cmplasty84,00 K2
Kvtin Cilindro 35cmplasty123,00 K1
Kvtin cilindro 35cm hndplasty102,00 K7
Kvtin Cilindro 40cmplasty175,00 K9
Kvtin cilindro 40cm hndplasty135,00 K6
Kvtin Cilindro 45cmplasty216,00 K6
Kvtin cilindro 45cm color (???)plasty345,00 K1
Kvtin cilindro 50cmplasty300,00 K16
Kvtin cilindro 50cm hnd (???)plasty250,00 K5
Kvtin cilindro 60cmplasty650,00 K2
Kvtin cilindro prem.ter.16cm (???)plasty27,00 K16
Kvtin cilindro teracota 20cmplasty38,00 K8
Kvtin cilindro30cm hnd (???)plasty80,00 K15
Kvtin Coccio 24 cm antracit (???)plasty80,00 K9
Kvtin Coccio 40cm antracit (???)plasty215,00 K7
Kvtin cocio 18cm (???)plasty42,00 K16
Kvtin cocio 20cm (???)plasty55,00 K16
Kvtin cocio 22cm (???)plasty65,00 K18
Kvtin cocio 24cm (???)plasty64,00 K5
Kvtin cocio 30cm (???)plasty117,00 K6
Kvtin cocio16cm (???)plasty32,00 K8
Kvtin cody l,dark grey (???)keramika1730,00 K1
Kvtin cody l,light grey (???)keramika1730,00 K1
Kvtin cody s,light grey (???)keramika865,00 K1
Kvtin tverec vysok1keramika435,00 K4
Kvtin tvereek2keramika320,00 K5
Kvtin ty samo siesta30x30cm teracotaplasty138,00 K4
Kvtin ty samo siesta35x35cm hndplasty188,00 K5
Kvtin ty samo siesta35x35cm teracotaplasty188,00 K9
Kvtin ty, samoz,Siesta30x30cmplasty138,00 K5
Kvtin ty. samo siesta25x25cm hndplasty109,00 K1
Kvtin ty.samoz.40x40cm ter. (???)plasty277,00 K7
Kvtin ty.samoz.50x50 okol. (???)plasty386,00 K5
Kvtin ty.samoz.50x50 terac. (???)plasty386,00 K5
Kvtin ty.samoz40x40cm (???)plasty277,00 K1
Kvtin dorant s,black (???)keramika865,00 K1
Kvtin Eileen m, grey washed 29cm (???)keramika560,00 K2
Kvtin elvas blue 19cm (???)keramika350,00 K2
Kvtin elvas green 19cm (???)keramika350,00 K2
Kvtin elvas grey 19cm (???)keramika350,00 K2
Kvtin Eno coral 13cm (???)keramika119,00 K2
Kvtin Eno coral 8cm (???)keramika77,00 K2
Kvtin Eno erven 13cm (???)keramika130,00 K1
Kvtin Eno darkterra 13cm (???)keramika119,00 K2
Kvtin Eno darkterra 8cm (???)keramika77,00 K2
Kvtin Eno pink 8cm (???)keramika77,00 K1
Kvtin Eno zelen 10cm (???)keramika95,00 K1
Kvtin Eno lut 8cm (???)keramika77,00 K1
Kvtin Eno lut10cm (???)keramika95,00 K2
Kvtin geo 20x15cm (???)plasty45,00 K10
Kvtin geo 25x19cm (???)plasty65,00 K7
Kvtin geo 30x23cm (???)plasty97,00 K5
Kvtin geo 35x26cm (???)plasty127,00 K5
Kvtin Green Basics 11cm Antracit (???)plasty20,00 K99
Kvtin Green Basics 11cm Teracotaplasty17,00 K35
Kvtin Green Basics 13cm Antracit (???)plasty21,00 K94
Kvtin Green Basics 13cm Teracota (???)plasty19,00 K21
Kvtin Green Basics 15cm Antracit (???)plasty29,00 K76
Kvtin Green Basics 15cm Teracota. (???)plasty30,00 K11
Kvtin Green Basics 17cm Antracit (???)plasty34,00 K36
Kvtin Green Basics 17cm Teracotaplasty36,00 K7
Kvtin Green Basics 19cm Antracit (???)plasty43,00 K68
Kvtin Green Basics 19cm Teracotaplasty48,00 K35
Kvtin Green Basics 21cm Antracit (???)plasty54,00 K55
Kvtin Green Basics 21cm Teracotaplasty58,00 K11
Kvtin Green Basics 24cm Antracitplasty72,00 K28
Kvtin Green Basics 24cm Teracotaplasty79,00 K15
Kvtin Green Basics 27cm Antracitplasty90,00 K27
Kvtin Green Basics 27cm Teracotaplasty97,00 K32
Kvtin Green Basics 30cm Antracitplasty125,00 K19
Kvtin Green Basics 30cm Teracotaplasty133,00 K18
Kvtin Green Basics 35cm Antracitplasty160,00 K20
Kvtin Green Basics 35cm Teracotaplasty171,00 K7
Kvtin Green Basics 40cm Antracitplasty222,00 K13
Kvtin Green Basics 40cm Teracotaplasty240,00 K9
Kvtin Green orchid. 17cm (???)plasty39,00 K22
Kvtin Green orchid.15cm (???)plasty33,00 K16
Kvtin Gren basic na okap 20cm terra (???)plasty152,00 K2
Kvtin hranat 2 (???)keramika160,00 K1
Kvtin hranat 20cm (???)keramika275,00 K1
Kvtin hranat 22 cmplasty66,00 K12
Kvtin hranat 27 cmplasty96,00 K13
Kvtin charlie m,black washed 18cm (???)keramika456,00 K2
Kvtin Jumbo Beige Washed (???)keramika4195,00 K1
Kvtin keramika 40keramika1420,00 K2
Kvtin klasick11cmkeramika11,00 K3
Kvtin klasick13cmkeramika13,00 K13
Kvtin klasick15cmkeramika16,00 K18
Kvtin klasick18cmkeramika24,00 K17
Kvtin klasick20cmkeramika37,00 K14
Kvtin Kleopatra 29cmkeramika480,00 K1
Kvtin Kleopatra 33cmkeramika840,00 K3
Kvtin Kleopatra 39cmkeramika1200,00 K3
Kvtin Lavadero zvsn-cihlov 25cm (???)plasty60,00 K18
Kvtin Ledov mod 19cm (???)keramika665,00 K2
Kvtin Lucie 24cmkeramika399,00 K8
Kvtin marmor xl 31cm (???)keramika150,00 K2
Kvtin marmor xl 38cm (???)keramika300,00 K4
Kvtin mini obr xl,grey washed 39cm (???)keramika1730,00 K1
Kvtin na okap cherry 24cm (???)plasty152,00 K5
Kvtin na okap white 24cm (???)plasty152,00 K4
Kvtin na orchideje ir 18cmplasty27,00 K13
Kvtin na orchideje ir 20cmplasty35,00 K14
Kvtin nantes white 14,5cm/13cm (???)keramika204,00 K2
Kvtin odense urban black 13,5cm (???)keramika140,00 K8
Kvtin odense urban grey 15cm (???)keramika180,00 K6
Kvtin orchid.-erven 11cm (???)plasty25,00 K9
Kvtin orchid.-erven 13cm (???)plasty30,00 K12
Kvtin orchid.-ir 11cm (???)plasty25,00 K6
Kvtin orchid.-oranov 11cm (???)plasty25,00 K14
Kvtin orchid.-oranov 13cm (???)plasty30,00 K13
Kvtin orchid.-svtle fial. 11cm (???)plasty25,00 K13
Kvtin orchid.-svtle fial.13cm (???)plasty30,00 K12
Kvtin orchid.-tmav fial. 13cm (???)plasty30,00 K8
kvtin orchid.-tmav fialov 11cm (???)plasty25,00 K12
Kvtin orchid.-zelen 11cm (???)plasty25,00 K13
Kvtin orchid.-zelen 13cm (???)plasty30,00 K13
Kvtin orchid.-lut 11cm (???)plasty25,00 K13
Kvtin orchid.-lut 13cm (???)plasty30,00 K10
Kvtin orchidej14cmplasty22,00 K23
Kvtin orchideje 10cm (???)plasty6,00 K11
Kvtin orchideje 12cm (???)plasty7,00 K3
Kvtin orchideje 13cm (???)plasty10,00 K6
Kvtin orchideje 14cm (???)plasty11,00 K18
Kvtin orchideje 17cm (???)plasty18,00 K9
Kvtin Patt xl,black washed (???)keramika592,00 K1
Kvtin Patt xl,grey washed 23cm (???)keramika592,00 K2
Kvtin Patt,black wahshend 17cm (???)keramika320,00 K2
Kvtin patt,grey washed 16,5cm (???)keramika320,00 K4
Kvtin Premium - teracota 45cm (???)plasty226,00 K2
Kvtin Premium - teracota 60cm (???)plasty697,00 K3
Kvtin Premium - teracota 80cm (???)plasty1064,00 K2
Kvtin Rocka 29cm (???)plasty190,00 K7
Kvtin Rocka 35cm (???)plasty235,00 K7
Kvtin Samo. siestater.30cmplasty115,00 K2
Kvtin samoz.30x30 antracit (???)plasty138,00 K3
Kvtin samoz.35x35 antracit (???)plasty188,00 K4
Kvtin samoz.40x40 antracit (???)plasty277,00 K5
Kvtin Sand 35cm (???)plast292,00 K1
Kvtin sand 39cm (???)plast330,00 K1
Kvtin Sand slim 30cm (???)plast320,00 K4
Kvtin Sand slim 35cm (???)plast449,00 K4
Kvtin Sand slim 39cm (???)plast526,00 K2
Kvtin sault purple 14cm (???)keramika270,00 K2
Kvtin sault purple 17cm (???)keramika480,00 K2
Kvtin sault purple 20cm (???)keramika545,00 K1
Kvtin similcoto 20cmplasty36,00 K6
Kvtin Similcoto 22cm teracotaplasty45,00 K14
Kvtin similcoto 25cmplasty60,00 K2
Kvtin Similcoto 30cm teracotaplasty82,00 K4
Kvtin similcoto 35cmplasty130,00 K6
Kvtin similcoto 55cmplasty480,00 K10
Kvtin Treviso 03/1 grey (???)keramika1005,00 K1
Kvtin Treviso 03/3 creme (???)keramika410,00 K1
Kvtin Wave 30cm (???)plasty190,00 K2
Kvtnk 302 65cmdevo850,00 K2
Kvtnk 303 45cmdevo685,00 K2
Lamadera podmiska 50cm (???)plasty32,00 K13
Lamadera podmiska 60cm (???)plasty38,00 K2
Le Havre 17-01G 16x14cm (???)keramika256,00 K1
Le Havre 17-03 white 19x9,5cm (???)keramika263,00 K1
Le Havre 17-03 white 23x11cm (???)keramika400,00 K2
Le Havre 17-04 grey 16cm (???)keramika296,00 K3
Minipaenit s ventilacplasty91,00 K1
Msa keramick pr.28 (???)keramika420,00 K5
Msa tmav petrolej (???)keramika290,00 K6
Miska azalea antr.22cm (???)plasty18,00 K2
Miska azalea ok. 20cm (???)plasty16,00 K10
Miska azalea ok.12cm (???)plasty7,00 K14
Miska azalea ok.16cm (???)plasty10,00 K13
Miska azalea ok.18cm (???)plasty13,00 K12
Miska azalea ok.22cm (???)plasty18,00 K1
Miska azalea ok.24cm (???)plasty23,00 K10
Miska azalea ok.27cm (???)plasty30,00 K7
Miska azalea ter.12cm (???)plasty7,00 K5
Miska bronzov 20cm (???)plasty16,00 K22
Miska bronzov 30cm (???)plasty30,00 K5
Miska ty.Campana42x42cmplasty151,00 K19
Miska Green Basics - leaft green 10 cm (???)plasty17,00 K25
Miska lotos antr. 40x40 (???)plasty78,00 K6
Miska lotos ok. 40x40 (???)plasty78,00 K4
Miska lotos ter. 40x40 (???)plasty78,00 K17
Miska na orchideje 12cm (???)plasty10,00 K18
Miska na orchideje 14cm (???)plasty13,00 K17
Miska na orchideje 16cm (???)plasty17,00 K15
Miska na orchideje 18cm (???)plasty19,00 K37
Miska pod truhlk antr.40cm (???)plasty30,00 K1
Miska pod truhlk antr.50cm (???)plasty32,00 K3
Miska pod truhlk antracit 80cm (???)plasty58,00 K4
Miska pod truhlk bl50cmplasty26,00 K11
Miska pod truhlk garden antr.100cm (???)plasty70,00 K8
Miska stbrn 20cm (???)plasty14,00 K19
Miska stbrn 25cmplasty20,00 K16
Miska total-28cm (???)plasty90,00 K4
Miska total-37cm (???)plasty132,00 K3
Miska total-42cm (???)plasty169,00 K5
Miska tulipn 22cm bl (???)plasty18,00 K12
Miska tulipn 24cm antr. (???)plasty20,00 K4
Miska tulipn 24cm bl (???)plasty20,00 K12
Miska tulipn 28cm ok. (???)plasty35,00 K3
Miska tulipn 30cm ok. (???)plasty40,00 K6
Miska tulipn 60cm ok. (???)plasty160,00 K7
Miska tulipn 60cm ter. (???)plasty160,00 K10
Miska zlat (???)plasty14,00 K37
Miska zlat 25cm (???)plasty20,00 K27
Morgana XXS,natural (???)keramika680,00 K2
Neotex ern5x3,2mostatn145,00 K13
Nouri m bamboo 60x20x21cm (???)keramika1730,00 K1
Nouri S bamboo 50x20x21cm (???)keramika1590,00 K1
Obal 401 40cmdevo189,00 K2
Obal 402 60cmdevo230,00 K4
Obal 403 80cmdevo270,00 K1
Obal 404 100cmdevo320,00 K1
Obal 405 120cm ntrdevo560,00 K4
Obal 501 38mm d65 ntrdevo650,00 K4
Obal 502 38mm d45 ntr (???)devo560,00 K4
Obal Algarve 35cmplasty234,00 K4
Obal Algarve 42cmplasty420,00 K4
Obal arke vysok bl 30cm (???)plasty200,00 K3
Obal arke vysok krmov 30cm (???)plasty200,00 K2
Obal arke vysok alvjov 30cm (???)plasty200,00 K3
Obal B.For12,5cm eggplant (???)plasty96,00 K2
Obal B.For12,5cm lavender (???)plasty96,00 K2
Obal Barleta 21cmkeramika222,00 K2
Obal barva bord pr.18cm 76,00 K1
Obal Basel 27cm oran.keramika380,00 K1
Obal bella 12cm (???)plasty21,00 K1
Obal bella 13cm (???)plasty24,00 K10
Obal bella 15cm (???)plasty31,00 K11
Obal bl 39x37cm (???)plasty330,00 K2
Obal brusel white 15cm (???)plasty173,00 K3
Obal Brussels Hanging Basket - antracit 18cm (???)plasty270,00 K2
Obal Brussels Hanging Basket - white 18cm (???)plasty270,00 K2
Obal cesar 1 (???)keramika413,00 K1
Obal ern 23cm (???)keramika290,00 K1
Obal devo 16x17 cm (???)devo169,00 K2
Obal devo 23x20 cm (???)devo260,00 K1
Obal devo 31x31 cm (???)devo457,00 K4
Obal devo 50 cm (???)devo380,00 K2
Obal devo 60 cm (???)devo430,00 K4
Obal elements 18cm (???)plasty60,00 K2
Obal elements 23cm (???)plasty85,00 K6
Obal elements 33cm (???)plasty165,00 K3
Obal elements 38cm (???)plasty255,00 K12
Obal finezia prout 35x35x68 h/bl (???)plasty980,00 K2
Obal finezia prout 35x35x68 h/ed (???)plasty980,00 K2
Obal finezia prout 35x35x68h/sv .ed (???)plasty980,00 K2
Obal finezia prout 40x40x75 antracit (???)plasty1250,00 K1
Obal finezia prout 40x40x75 h/bl (???)plasty1370,00 K2
Obal finezia prout 40x40x75 h/sv.hnd (???)plasty1370,00 K2
Obal finezia prout 40x40x75 h/ed (???)plasty1370,00 K2
Obal finezia ratan 25cm (???)plasty385,00 K1
Obal gallo 23cm (???)keramika260,00 K2
Obal green 30cm ter. na zbradl (???)plasty150,00 K1
Obal hnd 23cm (???)keramika295,00 K2
Obal juka 19cm (???)plasty156,00 K11
Obal juka 25cm (???)plasty305,00 K13
Obal Latina 15cmkeramika159,00 K1
Obal merida 13cm (???)keramika310,00 K4
Obal merida 17-03 (???)keramika396,00 K2
Obal Miami 32cmkeramika705,00 K1
Obal mix 11keramika20,00 K13
Obal na byliny white (???)plasty245,00 K1
Obal orchid hranat finezia 19 (???)plasty205,00 K5
Obal orchid hranat finezia 25 (???)plasty360,00 K6
Obal orchid hranat finezia 30 (???)plasty625,00 K6
Obal orchid. 15cm (???)keramika160,00 K1
Obal orchid. bl 15x18cm (???)keramika190,00 K2
Obal orchid. grey 13x15cm (???)keramika127,00 K5
Obal orchid. grey svtl 13x15cm (???)keramika127,00 K3
Obal orchid.12,5cm aubergine (???)plasty63,00 K2
Obal orchid.12,5cm black (???)plasty63,00 K4
Obal orchid.15 svtle f. (???)plasty45,00 K1
Obal orchid.15cm black (???)plasty115,00 K1
Obal orchid.grey 15x18cm (???)keramika190,00 K1
Obal orchid.grey liht 15x18cm (???)keramika190,00 K1
Obal ornela bl 11cm (???)plasty28,00 K11
Obal ornela orch.-bl 13cm (???)plasty35,00 K10
Obal ornela orch.-bl 15cm (???)plasty45,00 K11
Obal ornela orch.-bros. 15cm (???)plasty45,00 K6
Obal ornela orch.-limet. 15cm (???)plasty45,00 K3
Obal ornela orch.-transp.13cm (???)plasty52,00 K3
Obal ornela orch.-vi. 13cm (???)plasty35,00 K3
Obal ornela transparentn ir 11cm (???)plasty39,00 K17
Obal oval black 36 (???)plasty150,00 K5
Obal oval oyster pearl 36 (???)plasty150,00 K2
Obal oval violet 36 (???)plasty150,00 K4
Obal pink 16,5cm (???)keramika233,00 K1
Obal pozzo (???)keramika395,00 K1
Obal pr.11keramika20,00 K8
Obal pure 30cm white (???)plasty406,00 K2
Obal pure-45cm white (???)plasty1560,00 K1
Obal ratan 29x29x34 bl (???)plasty335,00 K4
Obal ratan 29x29x34 ed (???)plasty335,00 K1
Obal re-pot Over 38 cm (???)plasty939,00 K2
Obal sagres 17 (???)keramika295,00 K2
Obal Sandy Round 13cm (???)plasty35,00 K9
Obal Sandy Round 13cm bl (???)plasty35,00 K2
Obal Sandy Round 13cm hnd (???)plasty35,00 K3
Obal Sandy Round 13cm Vanila (???)plasty35,00 K2
Obal Sandy Round 16cm ed (???)plasty46,00 K3
Obal Sandy Round 19cm lut (???)plasty70,00 K4
Obal Sandy Round 26cm vanila (???)plasty164,00 K1
Obal Sandy Round 26cm lut (???)plasty164,00 K3
Obal splofy 13cm (???)plasty35,00 K11
Obal splofy 16cm (???)plasty44,00 K23
Obal splofy 19cm (???)plasty55,00 K16
Obal splofy bov 13cm (???)plasty35,00 K7
Obal splofy bov 16cm (???)plasty43,00 K8
Obal splofy bl 13cm (???)plasty35,00 K9
Obal splofy bl 16cm (???)plasty43,00 K8
Obal spofly 26cm (???)plasty133,00 K12
Obal spofly 29cm (???)plasty160,00 K6
Obal Teo 11cm bl (???)plasty17,00 K3
Obal Teo 11cm ed (???)plasty17,00 K6
Obal Teo 13cm ed (???)plasty23,00 K5
Obal Teo 15cm ed (???)plasty29,00 K2
Obal Teo 19cm ed (???)plasty67,00 K4
Obal terrisima 50x50x39cm (???)plasty272,00 K4
Obal togo 23cm ed (???)keramika280,00 K1
Obal vnon pr.12 (???)keramika96,00 K10
Obal vnon pr.15 (???)keramika176,00 K15
Obal white 23x11cm (???)keramika390,00 K1
Obrubnk 10mx17cmx2mm ern (???)plasty282,00 K6
Palisda 60mm zelenplasty240,00 K3
Plast Norama 10cm teracota (???)plasty5,00 K14
Plast Norama 11cm teracota (???)plasty6,00 K12
Plast Norama 12cm teracota (???)plasty7,00 K10
Plast Norama 13cm teracota (???)plasty8,00 K15
Plast Norama 14cm teracota (???)plasty9,00 K11
Plast Norama 15cm teracota (???)plasty10,00 K3
Plast Norama 16cm teracota (???)plasty11,00 K19
Plast Norama 18cm teracota (???)plasty12,00 K4
Plast Norama 8cm teracota (???)plasty4,00 K9
Podmiska 227/39keramika220,00 K2
Podmiska antr.26cm (???)plasty23,00 K14
Podmiska antr.35cm (???)plasty41,00 K20
Podmiska antr.40cm (???)plasty60,00 K19
Podmiska antr.52cm (???)plasty108,00 K18
Podmiska antracit 30cm (???)plasty32,00 K19
Podmiska bassat 36cm (???)keramika366,00 K1
Podmiska Bianca 36cmkeramika190,00 K4
Podmiska Bianca 43cmkeramika270,00 K5
Podmiska bl 22cmplasty27,00 K1
Podmiska bl 26cmplasty32,00 K4
Podmiska bl 28cmplasty38,00 K2
Podmiska bl 29x29 (???)plasty72,00 K5
Podmiska bl 36x36 (???)plasty128,00 K3
Podmiska Cass.100cmplasty260,00 K4
Podmiska Cass.60cmplasty127,00 K36
Podmiska Cass.80cmplasty225,00 K57
Podmiska cilin.14cmplasty10,00 K20
Podmiska cilin.16cmplasty11,00 K20
Podmiska cilin.20cmplasty18,00 K20
Podmiska cilin.28cmplasty36,00 K20
Podmiska Cilindro 19cmplasty16,00 K20
Podmiska Cilindro 22cmplasty21,00 K20
Podmiska cilindro 24cm ter.plasty23,00 K20
Podmiska cilindro 26cm ter.plasty28,00 K20
Podmiska cilindro 28cm hnd (???)plasty35,00 K19
Podmiska cilindro 30cmplasty39,00 K20
Podmiska cilindro 32cm hnd (???)plasty42,00 K9
Podmiska cilindro 35cmplasty62,00 K20
Podmiska cilindro 37cm hnd (???)plasty63,00 K12
Podmiska cilindro 42cmplasty95,00 K20
Podmiska cilindro 47cm hnd (???)plasty103,00 K22
Podmiska tyhrann 36cmplasty108,00 K11
Podmiska fialov25cm (???)plasty20,00 K1
Podmiska GARDEN 40 cmplasty30,00 K5
Podmiska GARDEN 50cmplasty32,00 K23
Podmiska Green orchid.10cm (???)plasty17,00 K40
Podmiska Green orchid.14cm (???)plasty21,00 K18
Podmiska hladk teracota 28cmplasty38,00 K7
Podmiska hranat 12 cmplasty13,00 K31
Podmiska hranat 20cmplasty35,00 K10
Podmiska hranat 25cmplasty44,00 K7
Podmiska hranat 30cmplasty66,00 K4
Podmiska keramick 32cmkeramika266,00 K2
Podmiska Marcella 26cmplasty115,00 K2
Podmiska Marcella 48cmkeramika250,00 K2
Podmiska marmor 32cm (???)keramika255,00 K1
Podmiska medea 12cm (???)plasty13,00 K9
Podmiska medea 14cm (???)plasty13,00 K18
Podmiska medea 18cm (???)plasty17,00 K16
Podmiska medea 18cm antracit (???)plasty17,00 K11
Podmiska medea 20cmplasty22,00 K18
Podmiska medea 20cm antracit (???)plasty22,00 K14
Podmiska medea 22cm (???)plasty24,00 K8
Podmiska medea 22cm antracit (???)plasty24,00 K13
Podmiska medea 24cm (???)plasty30,00 K12
Podmiska medea 24cm antracit (???)plasty30,00 K16
Podmiska medea 26cm (???)plasty37,00 K14
Podmiska medea 28cm antracit (???)plasty42,00 K8
Podmiska medea 30cm (???)plasty52,00 K2
Podmiska medea 32cm (???)plasty65,00 K18
Podmiska medea 32cm antracit (???)plasty65,00 K4
Podmiska medea 36cm (???)plasty90,00 K18
Podmiska oranov25cm (???)plasty20,00 K2
Podmiska plastov 26cm teracotaplasty34,00 K5
podmiska plastov 28cm (???)plasty42,00 K15
Podmiska plastov 58plasty186,00 K15
Podmiska plastov tverecplasty80,00 K4
Podmiska pod truhlk 100cm teracotaplasty72,00 K20
Podmiska pod truhlk 60cmplasty35,00 K23
Podmiska pod truhlk bl 60cmplasty32,00 K20
Podmiska pod truhlk bl40cmplasty24,00 K3
Podmiska pod truhlk Garden 100cmplasty72,00 K9
Podmiska pod truhlk garden 50cmplasty32,00 K24
Podmiska pod truhlk garden 60cmplasty38,00 K11
Podmiska pod truhlk garden granit100cmplasty72,00 K1
Podmiska pod truhlk garden granit40cmplasty30,00 K14
Podmiska pod truhlk garden granit50cmplasty32,00 K21
Podmiska pod truhlk garden granit60cmplasty38,00 K33
Podmiska pod truhlk garden granit80cmplasty57,00 K16
Podmiska pod truhlk garden zelen 100cmplasty72,00 K20
Podmiska pod truhlk garden zelen 80cmplasty60,00 K29
Podmiska pod truhlk garden zelen40cmplasty30,00 K17
Podmiska pod truhlk garden80cm hndplasty60,00 K9
Podmiska pod truhlk Garden80cm teracotaplasty60,00 K9
Podmiska prim 14cm hnd (???)plasty9,00 K2
Podmiska prim 28cm hnd (???)plasty26,00 K20
Podmiska prim. 12cm antr. (???)plasty8,00 K5
Podmiska prim. 16cm antr. (???)plasty10,00 K18
Podmiska prim. 18cm antr. (???)plasty12,00 K17
Podmiska prim. 18cm hnd (???)plasty12,00 K7
Podmiska prim. 20cm antr. (???)plasty15,00 K3
Podmiska prim. 20cm hnd (???)plasty15,00 K4
Podmiska prim.10cm antr (???)plasty6,00 K21
Podmiska prim.10cm hnd (???)plasty6,00 K10
Podmiska prim.14cm antr. (???)plasty9,00 K18
Podmiska prim.24cm antr. (???)plasty18,00 K14
Podmiska prim.24cm hnd (???)plasty18,00 K1
Podmiska prim.28cm antr. (???)plasty26,00 K12
Podmiska prim.34cm antr. (???)plasty49,00 K21
Podmiska prim.34cm hnd (???)plasty49,00 K12
Podmiska prim.38cm antr. (???)plasty75,00 K12
Podmiska prim.38cm hnd (???)plasty75,00 K19
Podmiska Provence 10cm Antracit (???)plasty15,00 K220
Podmiska Provence 10cm Teracotaplasty12,00 K49
Podmiska Provence 14cm Antracit (???)plasty18,00 K101
Podmiska Provence 14cm Teracotaplasty17,00 K10
Podmiska Provence 17cm Antracit (???)plasty24,00 K145
Podmiska Provence 17cm Teracotaplasty21,00 K3
Podmiska Provence 22cm Antracit (???)plasty32,00 K168
Podmiska Provence 22cm Teracotaplasty35,00 K37
Podmiska Provence 25cm Antracit (???)plasty44,00 K132
Podmiska Provence 25cm Teracotaplasty48,00 K23
Podmiska Provence 29cm Antracit (???)plasty64,00 K128
Podmiska Provence 29cm Teracotaplasty68,00 K32
Podmiska Provence 34cm Antracit (???)plasty95,00 K85
Podmiska Provence 34cm Teracotaplasty105,00 K33
Podmiska Q 27x27cm antracit (???)plasty77,00 K4
Podmiska Q 27x27cm hnd (???)plasty83,00 K10
Podmiska Q 27x27cm hndo-ed (???)plasty83,00 K9
Podmiska Q 27x27cm teracota (???)plasty77,00 K6
Podmiska Q 33x33cm antracit (???)plasty102,00 K9
Podmiska Q 33x33cm hnd (???)plasty112,00 K7
Podmiska Q 33x33cm hndo-ed (???)plasty112,00 K9
Podmiska Q 33x33cm teracota (???)plasty102,00 K8
Podmiska quadrato 20x20cm (???)plasty22,00 K2
Podmiska quadrato 25x25cm (???)plasty30,00 K1
Podmiska quadro 33cm (???)plasty94,00 K1
Podmiska quadro 38cm (???)plasty130,00 K6
Podmiska quadro in color 38cm (???)plasty140,00 K8
Podmiska sabbiato 10cm (???)plasty9,00 K15
Podmiska sabbiato 12cm (???)plasty12,00 K1
Podmiska Sabbiato 14cmplasty13,00 K2
Podmiska Sabbiato 18cmplasty18,00 K6
Podmiska Sabbiato 20cmplasty21,00 K3
Podmiska Sabbiato 22cmplasty27,00 K4
Podmiska Sabbiato 24cmplasty28,00 K11
Podmiska Sabbiato 26cmplasty35,00 K14
Podmiska Sabbiato 28cmplasty49,00 K14
Podmiska Sabbiato 30cmplasty55,00 K17
Podmiska Sabbiato 35cmplasty73,00 K18
Podmiska Sabbiato 40cmplasty102,00 K8
Podmiska Sabbiato 50cmplasty128,00 K8
Podmiska Sabbiato 55cmplasty176,00 K3
Podmiska Sabbiato 60cmplasty210,00 K2
Podmiska sabbiato 8cm (???)plasty7,00 K17
Podmiska Sabbiato16cmplasty16,00 K3
Podmiska similcoto 50cmplasty120,00 K2
Podmiska ed 36x36 (???)plasty128,00 K1
Podmiska teracota11cm cihlakeramika23,00 K2
Podmiska teracota9cm cihlakeramika20,00 K3
Postikova 4l+1l setplasty472,00 K2
Pozzo jard relief bl (???)keramika420,00 K1
Pozzo jard relief etn (???)keramika420,00 K1
Pozzo jard relief hnd (???)keramika420,00 K2
Prout A-09/3 (???)prout70,00 K2
Prout GW-762 (???)prout185,00 K1
Prout-A1 (???)prout635,00 K1
Raelinov kvtine 12ks (???)plasty71,00 K1
Raelinov kvtinky 8cm 16ks (???)plasty92,00 K7
Ratan ko s uchem 40x28x30cm (???)ratan670,00 K1
Ratan ko ucho 35x25cm (???)prout433,00 K3
Ratan ko ucho40x30cm (???)ratan433,00 K2
Ratan kok 1 (???)prout1480,00 K1
Ratan kok 2 (???)prout1730,00 K1
Ratan truhlk ovl 50x20x20cm (???)ratan660,00 K2
Roterdam 2-02l creme (???)keramika415,00 K1
Roterdam 2-02l creme 1 (???)keramika225,00 K2
Rozpraova 1lostatn66,00 K8
Rozpraova Flora0,5 l (???)plasty39,00 K2
Sada bylinky keramick (???) 399,00 K1
Sadbova buka 4 a 5cm (???)plasty40,00 K6
Siesta ardina25cm hndplasty132,00 K3
Siesta ardina25cm teracotaplasty132,00 K11
S na okurky 1,8x5m (???)ostatn99,00 K3
S proti ptkm 5x5mplasty233,00 K1
Still elements 47cm (???)plasty540,00 K1
Stl pstebn Green Basics XXL - living black (???)plasty833,00 K1
Svtl plast alto60/90plasty2160,00 K4
Svtl plast alto70/105plasty2700,00 K3
Togo 23cm bl (???)keramika290,00 K2
Truhlk 103 nopovka 60x30x39devo789,00 K2
Truhlk 201 plast 90ldevo2420,00 K2
Truhlk 202 plat 65ldevo2145,00 K1
Truhlk begonia 56cm (???)plasty285,00 K40
Truhlk begonia ratan bov (???)plasty300,00 K1
Truhlk bella 30cm (???)plasty45,00 K1
Truhlk bella 38cm (???)plasty62,00 K7
Truhlk bella bl (???)plasty300,00 K5
Truhlk bl prout (???)plasty300,00 K2
Truhlk bl ratan (???)plasty300,00 K6
Truhlk corsica 60cm antr. (???)plasty430,00 K2
Truhlk tverec 50x50x43cm (???)devo1560,00 K5
Truhlk Flora 60cmplasty192,00 K10
Truhlk Garden - 100 cmplasty85,00 K4
Truhlk Garden 40cmplasty32,00 K7
Truhlk Garden 50plasty35,00 K1
Truhlk Garden 60cmplasty48,00 K7
Truhlk Garden 80plasty60,00 K6
Truhlk garden antr.40cm (???)plasty30,00 K12
Truhlk garden bl 100cmplasty85,00 K8
Truhlk garden bl50cmplasty35,00 K16
Truhlk garden bl60cmplasty50,00 K5
Truhlk garden bl80cmplasty60,00 K7
Truhlk Garden teracota 100cmplasty85,00 K20
Truhlk Garden teracota 40cmplasty30,00 K16
Truhlk Garden teracota 50cmplasty37,00 K8
Truhlk Garden teracota 60cmplasty45,00 K5
Truhlk Garden teracota80cmplasty60,00 K5
Truhlk garden zelen 50cmplasty45,00 K9
Truhlk garden zelen 60cmplasty55,00 K14
Truhlk Garden -zelen100cmplasty78,00 K7
Truhlk garden zelen40cmplasty30,00 K2
Truhlk Garden40cm blplasty30,00 K23
Truhlk hladk - hnd 50 cmplasty33,00 K9
Truhlk hladk bl 40cmplasty30,00 K7
Truhlk hladk bl 50cmplasty33,00 K27
Truhlk hladk bl 60cmplasty44,00 K27
Truhlk hladk tverec 601 40x40x40x ntr (???)devo1160,00 K3
Truhlk hladk hnd 40cmplasty32,00 K34
Truhlk hladk -hnd 60 cmplasty44,00 K13
Truhlk hladk ter.40cm (???)plasty32,00 K6
Truhlk hladk ter.50cm (???)plasty33,00 K10
Truhlk hladk ter.60cm (???)plasty45,00 K6
Truhlk hnd30/40prout235,00 K3
Truhlk hnd30/55prout315,00 K3
Truhlk keramick 1 (???)keramika433,00 K1
Truhlk na zbradl 40cm rov (???)plasty150,00 K1
Truhlk na zbradl antracit 30cm (???)plasty296,00 K2
Truhlk na zbradl ok.30cm (???)plasty296,00 K2
Truhlk Obdlnk 100x50x43cm (???)devo2770,00 K5
Truhlk okenn bl 419keramika1540,00 K2
Truhlk Rustika 48x48x50cm (???)devo2090,00 K1
Truhlk sam siesta lux-teracota 100cm (???)plasty482,00 K13
Truhlk sam. siesta lux-antracit 100cm (???)plasty482,00 K5
Truhlk sam. siesta lux-ok. 100cm (???)plasty482,00 K6
Truhlk sam. siesta lux-ter.60cm (???)plasty132,00 K8
Truhlk sam.berberis duo 80cm ok. (???)plasty1093,00 K1
Truhlk sam.siesta lux -40cm ok. (???)plasty178,00 K2
Truhlk sam.siesta lux antr.80cm (???)plasty354,00 K6
Truhlk sam.siesta lux ter.80cm (???)plasty354,00 K5
Truhlk sam.siesta lux-40cm antr. (???)plasty178,00 K5
Truhlk sam.siesta lux-40cm slon.kost (???)plasty178,00 K6
Truhlk sam.siesta lux-40cm ter. (???)plasty178,00 K13
Truhlk sam.siesta lux-80cm slon.kost (???)plasty354,00 K11
Truhlk sam.siesta lux-antr.60cm (???)plasty232,00 K3
Truhlk sam.siesta lux-ok.60cm (???)plasty240,00 K10
Truhlk sam.siesta lux-slon.kost 60cm (???)plasty232,00 K14
Truhlk samo.flora terac.60cmplasty192,00 K13
Truhlk samoz. Flora bl60plasty165,00 K3
Truhlk Samoz.Siesta 80cm teracotaplasty305,00 K3
Truhlk samozavlaovac Berberis Uno - taupe 45cm (???)plasty732,00 K2
Truhlk siesta lux-80cm ok. (???)plasty354,00 K15
Ty orchid. cherry 61cm (???) 46,00 K12
Ty orchid. pink 61cm (???) 46,00 K13
Vaso misia glos 40REplasty720,00 K7
Vaso mitu XL 25cmplasty295,00 K2
Vaso mitu XL 25cm neroplasty295,00 K3
Vaso mitu XL 30cm3plasty405,00 K1
Vaso mitu XL 35cm aramicoplasty548,00 K2
Vaso mitu XL 35cm biancoplasty548,00 K2
Vaso mitu XL30cmplasty405,00 K1
Vza 40cmkeramika600,00 K1
Vza 50cmkeramika750,00 K1
Vloka kokosov 36cmostatn55,00 K21
Vsevn miska Teku Multiflor 1l 18,5x14x5,1cm (???)plasty7,00 K11
Zvs elements 29cm (???)plasty130,00 K3
Zvs samo.etzek Siesta 35cm (???)ostatn57,00 K7
Zvsn kvtin siesta hndplasty157,00 K5
bakeramika320,00 K3
ardina antracit 25cm (???)plasty132,00 K6
ardina antracit 30cm (???)plasty158,00 K4
ardina antracit 35cm (???)plasty218,00 K6
ardina brouen stbrn 30cm (???)plasty45,00 K4
ardina ciotola 20cm (???)plasty27,00 K5
ardina coste antracit 25cm (???)plasty38,00 K12
ardina coste antracit 30cm (???)plasty57,00 K16
ardina coste antracit 35cm (???)plasty79,00 K19
ardina coste antracit 40cm (???)plasty99,00 K17
ardina DK antracit-16cm (???)plasty18,00 K19
ardina firenze 35cm ter. ciotol. (???)plasty85,00 K18
ardina Firenze 40cmplasty116,00 K15
ardina firenze teracota 20cmplasty28,00 K3
ardina firenze teracota18cmplasty20,00 K8
ardina Firenze25cmplasty40,00 K2
ardina hnd 18cmplasty21,00 K12
ardina keramick pr.22 (???)keramika225,00 K1
ardina samo siesta hnd 35cm (???)plasty218,00 K7
ardina samo siesta teracota35cmplasty220,00 K15
ardina similcoto 30cm ter.plasty64,00 K23
ardina similcoto 35cm ter.plasty88,00 K20
ardina similcoto 40cm (???)plasty122,00 K21
ardina similcoto 45cm ter.plasty175,00 K11
ardina similcotto 55cm ter.plasty270,00 K11
ardina stbrn 25cmplasty120,00 K2
ardina teracota16cmplasty18,00 K13
ardina zvs slon.kost 35cm (???)plasty180,00 K6
ardina zlat 30cm (???)plasty45,00 K3