esk zemdlsk univerzita v Praze, koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy - WWW

Datum aktualizace: 24.10.2022

NzevPopis Mal.cena
s DPH
Poet
Pokojov rostliny
Aeschynanthus hrn.pokojovky600,00 K3
Anthurium andreanum (???)pokojovky180,00 K1
Araucaria heterophyllapokojovky125,00 K2
Cactus minipokojovky40,00 K1
Cactus mixpokojovky200,00 K2
Cactus mix pokojovkypokojovky32,00 K1
Caladium hrn.pokojovky468,00 K3
Calathea hrn.pokojovky210,00 K1
Calathea Medalionpokojovky205,00 K2
Cymbidium hrn. (???)pokojovky600,00 K1
Cymbidium hrn.2 (???)pokojovky755,00 K1
Dieffenbachia Compacta (???)pokojovky400,00 K1
Dracaena marginata 2 (Drainec vrouben)pokojovky410,00 K1
Dracaena Marginata 3p (Drainec vrouben)pokojovky380,00 K1
Hawortia pygmaeapokojovky1215,00 K1
Hedera velk hrn. (Bean)pokojovky165,00 K3
Hippeastrum 1pokojovky150,00 K1
Chrysanthemum multiflora - stedn (???)#, ko3l100,00 K57
Chrysanthemum multiflora - velk#, ko5l140,00 K2
Laurus nobilis hrn. (???)pokojovky85,00 K1
Livingstonia Rotundifoliapokojovky2270,00 K1
Maranthapokojovky97,00 K1
Monstera (monstera)pokojovky295,00 K1
Monstera Deliciosa hrn. (???)pokojovky645,00 K1
Nolina beacaerneapokojovky2150,00 K1
Phalaenopsis (Mrovec)pokojovky245,00 K3
Phalaenopsis mini hrn. (Mrovec)pokojovky257,00 K1
Phalenopsis 3 vh. (Mrovec)pokojovky310,00 K1
Phalenopsis hrn. stedn (???)pokojovky180,00 K8
Phalenopsis hrn. vt (???)pokojovky299,00 K1
Phalenopsis hrn.1pokojovky300,00 K4
Pokojovky a sukulenty (ve skupinch)#8,(erven), ko2l115,00 K3
Pokojovky a sukulenty (ve skupinch)#10, ko5l185,00 K2
Rhipsalidopsis hrn.pokojovky140,00 K1
Saintpaulia Citylinepokojovky33,00 K1
Saintpaulia mix (???)pokojovky80,00 K2
Sansevieria cylindricapokojovky145,00 K1
Spathiphylum Cupido (lopatkovec)pokojovky40,00 K2
Spathiphylum hrn.1 (???)pokojovky520,00 K1
Yucca gigantea (pokojov) (juka)100/125, pokojovky, ko35l5700,00 K1
Zamioculcas hrn.110cmpokojovky495,00 K5
Zamioculcas zamifoliapokojovky377,00 K2