esk zemdlsk univerzita v Praze, koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy - WWW

Datum aktualizace: 28.7.2022

NzevPopis Mal.cena
s DPH
Poet
Pokojov rostliny
Aeschynanthus hrn.pokojovky600,00 K3
Agave Shaka Zulu (???)pokojovky410,00 K1
Anthurium andreanum (???)pokojovky180,00 K3
Anthurium hrn.pokojovky215,00 K7
Araucaria heterophyllapokojovky125,00 K12
Asparagus hrn.pokojovky98,00 K8
Cactus minipokojovky40,00 K2
Cactus mixpokojovky200,00 K2
Cactus mix 1pokojovky125,00 K1
Cactus mix pokojovkypokojovky32,00 K14
Calathea hrn.pokojovky210,00 K2
Calathea Medalionpokojovky205,00 K3
Cofea arabica 2 (???)pokojovky76,00 K2
Cymbidium hrn. (???)pokojovky600,00 K1
Cymbidium hrn.2 (???)pokojovky755,00 K1
Dieffenbachia Compacta (???)pokojovky400,00 K1
Dracaena marg.bic.dekorpokojovky66,00 K6
Dracaena marginata 2 (Drainec vrouben)pokojovky410,00 K1
Dracaena Marginata 3p (Drainec vrouben)pokojovky380,00 K1
Ficus Amstel (Fkus)pokojovky250,00 K3
Gasteria D Due hrn. (???)pokojovky60,00 K1
Hawortia pygmaeapokojovky1215,00 K1
Hedera hrn.mini (???)pokojovky80,00 K3
Hedera velk hrn. (Bean)pokojovky165,00 K3
Hippeastrum 1pokojovky150,00 K1
Chamaedora hrn. (???)pokojovky80,00 K1
Chamaedorea Elegans (Chamaedorea slin)pokojovky60,00 K3
Kalanchoe bellspokojovky165,00 K1
Kalanchoe mixpokojovky50,00 K1
Laurus nobilis hrn. (???)pokojovky85,00 K6
Livingstonia Rotundifoliapokojovky2270,00 K1
Monstera (monstera)pokojovky295,00 K1
Monstera Deliciosa hrn. (???)pokojovky645,00 K1
Muehlenbeckia maori (???)pokojovky49,00 K2
Nephrolepis hrn.st.pokojovky115,00 K8
Nolina beacaerneapokojovky2150,00 K1
Phalaenopsis (Mrovec)pokojovky245,00 K3
Phalenopsis 3 vh. (Mrovec)pokojovky310,00 K1
Phalenopsis hrn. stedn (???)pokojovky180,00 K8
Phalenopsis hrn. vt (???)pokojovky299,00 K1
Phalenopsis hrn.1pokojovky300,00 K8
Philodendron scand.pokojovky170,00 K2
Rhipsalidopsis hrn.pokojovky140,00 K5
Saintpaulia Citylinepokojovky33,00 K1
Saintpaulia mix (???)pokojovky80,00 K4
Sanseviera hrn.pokojovky805,00 K1
Sansevieria cylindricapokojovky145,00 K1
Scindapsus hrn.1pokojovky99,00 K2
Spathiphylum (lopatkovec)pokojovky85,00 K5
Spathiphylum hrn.1 (???)pokojovky520,00 K1
Sukulent 1pokojovky111,00 K1
Syngonium hrn.pokojovky99,00 K6
Yucca gigantea (pokojov) (juka)100/125, pokojovky, ko35l5750,00 K2
Zamioculcas 42pokojovky240,00 K5
Zamioculcas hrn.110cmpokojovky495,00 K6
Zamioculcas zamifoliapokojovky377,00 K6