Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 40-60, ko7,5l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 60-80, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 60-80, ko15l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 80-100, bal4504kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 80-100, ko15l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Fastigiata Robusta 040-060, C 2 L 74Studen s.r.o.3.11.2019
Taxus baccata Fastigiata Robusta 140-160, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 125-150, bal5956Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Taxus baccata Fastigiata Robusta v 30-60, ko1,5l756Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Taxus baccata Fastigiata Robusta 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Fastigiata Robusta 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Fastigiata Robusta 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Fastigiata v 125-150, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc3.9.2016
Taxus baccata Fastigiata v 20-40, ko1l75282Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Taxus baccata Fastigiata v 20-40, ko1,5l104211Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Taxus baccata Fastigiata v 40-70, ko3l138300Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Taxus baccata Fastigiata v 100-125, bal 11Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Fastigiata v 60-80, 5l, 10l8523Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Taxus baccata Fastigiata v 20-30, K1565192Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Taxus baccata Fastigiata v 150-175, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Goud Elsje v 40-60, ko2,5l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Goud Elsje v 20-30, ko2l 40Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Graciosa 80-100, bal 3Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Graciosa 125-150, dtbal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Graciosa 150-175, dtbal 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Graciosa 175-200, dtbal 4Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Graciosa 60-80, bal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Helga v 15-20, ko1,5l9860Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Taxus baccata Hessei v 100-125, ko65l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Hessei v 15-20, ko2l9918kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Hixii v 40-60, ko2l11931Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Taxus baccata Hunnewellii 100-125, ko65l 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 125-150, dtbal 7Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 150-175, dtbal 8Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 175-200, dtbal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 200-250, dtbal 4Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 60-80, ko30l 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 40-60, bal 22Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 60-80, bal 9Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 60-80, bal 52Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 80-100, bal 15Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 80-100, bal 80Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 100-125, bal 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Hunnewellii 100-125, bal 34Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Ivory Tower v 20-30, ko2,5l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Kordes v 150-175, PS, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Litomyl v 20-30, bal 16kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Litomyl v 30-40, bal 26kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Luca 040-060, C 5 L 16Studen s.r.o.3.11.2019
Taxus baccata Luca 060-080, C 5 L 213Studen s.r.o.3.11.2019
Taxus baccata Melfard v 15-20, ko2l 170kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Melfard v 100-125, bal4653Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Taxus baccata Nissens Corona 20-30, ko2l 35Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Nissens Corona v 15-20, ko2l995kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Nissens Corona v 80-100, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Nissens Corona v 30-40, ko1,5l113120Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Taxus baccata Nissens Prasident v 20-30, ko2l 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Repandens Aurea v 100-125, dtbal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Repandens Aurea v 15-20, ko2l 25kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Repandens Aurea v 80-100, dtbal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Repandens Aurea 040-060, C 5 L 118Studen s.r.o.3.11.2019
Taxus baccata Repandens 030-040, C 2 L 1034Studen s.r.o.3.11.2019
Taxus baccata Repandens v 40-60, ko2l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Repandens v 20-30, ko2l1086kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Repandens v 20-30, ko2l 9Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Repandens v 15-20, K15656Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Taxus baccata Repandens 100-125, bal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Repandens 125-150, dtbal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Repandens 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Repandens v 20-30, ko2l 130Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Taxus baccata Rushmoor v 60-80, ko15l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Rushmoor v 80-100, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Semperaurea v 15-20, ko2l1086kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Semperaurea 030-040, C 2 L 225Studen s.r.o.3.11.2019
Taxus baccata Semperaurea 100-125, ZB, SOL 5Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Taxus baccata Semperaurea 125-150, ZB, SOL 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Taxus baccata Semperaurea v 15-20, ko1,5l753Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Taxus baccata Semperaurea 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Semperaurea 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Semperaurea 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Semperaurea 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Semperaurea 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Taxus baccata Semperaurea 175-200, dtbal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Taxus baccata Schwarzgrn v 100-125, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 125-150, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 125-150, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 150-175, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 175-200, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 40-60, ko3l1442kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 60-80, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Schwarzgrn v 80-100, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 100-125, PS, dtbal 8kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 125-150, dtbal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 125-150, PS, dtbal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 150-175, PS, dtbal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 15-20, ko2l9922kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 80-100, PS, dtbal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Taxus baccata Strait Hedge v 125-150, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Taxus baccata Strait Hedge v 80-100, bal5207Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Taxus baccata Strait Hedge v 20-30, ko2l 135Zahradnictv Franc20.1.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, >Ta..Ta<, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka