Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus strobus Fastigiata 300-350, ko160l 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus strobus Green Twist vk 60, 30-40, ko7,5l39001Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus strobus Himmelblau 350-400, ZB 514Agarden7.5.2020
Pinus strobus Himmelblau 400-450, ZB 827Agarden7.5.2020
Pinus strobus Krgers Liliput v 15-20, ko1,5l15730Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus strobus Louie 25-30 k 3 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Macopin v 15-20, kminek 60, ko12l3892Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus strobus Macopin v 20-30, ko1,5l18719Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus strobus Macopin bal10753Zelen tvorba16.3.2020
Pinus strobus Mary Butler 20-25 k 4 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Minuta 30-40, k 7,57567kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Niagara Falls 30-40 k 4 9kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Ontario 20-30, k 2 8kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Pendula 100-125 k 1512163kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Pendula 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus strobus Pendula 100-125, ZB 503Agarden7.5.2020
Pinus strobus Pendula 200-250, ZB 578Agarden7.5.2020
Pinus strobus Radiata ko2l40910Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus strobus Squigles 20-25 k 4 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Stowe Pillar 80-100 k 12 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Tiny Curls 20-25, k 2 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Tiny Curls 60/80, bal11502Zelen tvorba16.3.2020
Pinus strobus Tiny Curls v 8-10, kminek 40, ko1,5l2024Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus strobus Tiny Curls v 40-60, ko3l7384kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus strobus Tiny Curls bal13371Zelen tvorba16.3.2020
Pinus strobus Tiny curls v 10-12, 5l2509Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus strobus Tiny Curls v 20-30, ko7,5l72511Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice29.5.2020
Pinus strobus Tiny Kurls 25-30 k 4 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris v 175-200, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 100-125, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 60-80, ko3l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris bal9623Zelen tvorba16.3.2020
Pinus sylvestris v 150-175, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 100-125, bal 33KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 125-150, bal 57KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 150-175, bal 14KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 175-200, bal 20KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 250-300, bal 2KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 300-350, bal 3KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 100-125,PS, dtbal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris v 125-100,PS, dtbal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris v 150-175, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris v 40-60, bal 19kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris v 60-80, bal 9kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris v 80-100, bal 37kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus sylvestris 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus sylvestris 250300, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus sylvestris 250300, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus sylvestris 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus sylvestris v 125-150, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 100-125, ko15l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris 125-150, K 48-65 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 150-175, K 48-65 3Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 150-175, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 150-175, ZB, SOL 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 150-175, ZB, bl 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 175-200, K 48-65 3Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 175-200, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 175-200, ZB, SOL 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 200-225, K 48-65 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 200-225, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 200-225, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 200-225, ZB, SOL 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 225-250, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris 225-250, ZB, SOL 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus sylvestris v 300-350, ko130l134104Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.5.2020
Pinus sylvestris v 200-250, bal36906Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.5.2020
Pinus sylvestris 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris 80/100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris 100/125, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris v 175-200, bal32676Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.4.2020
Pinus sylvestris 60-80, bal 24Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus sylvestris 80-100, bal 20Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus sylvestris 100-125, dtbal 46Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus sylvestris 125-150, dtbal 76Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus sylvestris 150-175, dtbal 37Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus sylvestris v 100-125, bal9151Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice28.4.2020
Pinus sylvestris 30/40, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris 125-150, ZB 485Agarden7.5.2020
Pinus sylvestris 150-175, ZB 580Agarden7.5.2020
Pinus sylvestris 175-200, ZB 533Agarden7.5.2020
Pinus sylvestris 200-250, ZB 579Agarden7.5.2020
Pinus sylvestris v 125-150, ko65l3503Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice29.5.2020
Pinus sylvestris - bonsai v 150-175, ko70l 1Gabriel s.r.o.27.5.2020
Pinus sylvestris - bonsai v 175-200, ko130l 2Gabriel s.r.o.27.5.2020
Pinus sylvestris - bonsai v 150-175, ko90l 1Gabriel s.r.o.27.5.2020
Pinus sylvestris - bonsai v 175-200, ko90l 1Gabriel s.r.o.27.5.2020
Pinus sylvestris - bonsai v 150-175, ko80l 1Gabriel s.r.o.27.5.2020
Pinus sylvestris Alba Picta v 100-125, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Alba Picta v 350-400, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Alba Picta v 80-100, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns v 100-125, PS dtbal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns v 15-20, ko2l 20kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns v 40-60, bal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns v 40-60, ko20l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns v 60-80, PS dtbal 8kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns v 80-100, PS dtbal 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus sylvestris Albyns vk 60, ko10l 1Gabriel s.r.o.27.5.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ac..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Mi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka