Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Spiraea x bumalda Anthony Waterer v 15-20, K13,QP12T30927Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x bumalda Anthony Waterer v 20-30, h1329347Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Spiraea x bumalda Anthony Waterer v 40-60, ko7,5l24921Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Spiraea x bumalda Anthony Waterer v 20-30, ko1l4524ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Spiraea x bumalda Anthony Waterer 15-20, ko1l, - 417Konifery, s.r.o.1.3.2019
Spiraea x bumalda Crispa 15-20, ko1l, - 505Konifery, s.r.o.1.3.2019
Spiraea x bumalda Crispa v 30-40, ko1l4520ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Spiraea x bumalda Crispa v 15-20, 1l455Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Spiraea x bumalda Crispa K9x9 200koln statek Mlnk 4.2.2019
Spiraea x bumalda Crispa v 20-30, ko1,5l32402Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Spiraea x bumalda Crispa v 30-40, ko5l 20Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x bumalda Crispa v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Spiraea x bumalda Darts Red v 20-30, ko1l35129Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.8.2019
Spiraea x bumalda Darts Red v 30-40, ko2l69107Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Spiraea x bumalda Froebelii v 15-20, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Spiraea x bumalda Froebelii v 20-30, ko1,5l32824Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Spiraea x bumalda Froebelii vh 2, v 30-40, K1330596Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x bumalda Froebelii v 15-20, ko1l 1153Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x bumalda Froebelii v 20-30, fialovokarm.,lto, ko2l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x bumalda Froebelii v 20-30, fialovokarm.,lto, ko1l 1000Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x bumalda Goldflame 15-20, ko1l, - 538Konifery, s.r.o.1.3.2019
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, ko1,5l32725Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, ko1l3586Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.8.2019
Spiraea x bumalda Goldflame v 15-20, ko1l 117Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x bumalda Goldflame K9x9 200koln statek Mlnk 4.2.2019
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, K133062Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x bumalda Zgenerblt v 30-40, tmav fial.,lto, ko2l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x bumalda Zgenerblt v 30-40, tmav fial.,lto, ko1l 1200Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x cinerea Graciosa v 30-40, ko1,5l293116kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x cinerea Graciosa v 40-60, ko1,5l29900kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x cinerea Graciosa v 60-100, ko1,5l 1200kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, ko1,5l361709kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, ko3l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, ko1l 360Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 80-100, ko5l 2Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 60-80, ko10l25070Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.8.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Spiraea x cinerea Grefsheim v 100-150, PS, bal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim 40-60, ko1l 2Konifery, s.r.o.1.3.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, ko2l 29Zahradnictv Franc20.1.2019
Spiraea x vanhouttei 40-60, ko1l, - 47Konifery, s.r.o.1.3.2019
Spiraea x vanhouttei 20-30, K10 500Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei 40-60, K10 2000Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei 50-80, K10 2000Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei 80-100, K10 2000Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko1l 39Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x vanhouttei v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko1l301Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko2l35256Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice20.8.2019
Spiraea x vanhouttei v 150-175, ko75l78011Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.8.2019
Spiraea x vanhouttei v 150-175, bal6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.8.2019
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko1,5l32675Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Spiraea x vanhouttei v 60-80, ko5l 33Gabriel s.r.o.21.8.2019
Spiraea x vanhouttei v 30-40, ko1,5l2850Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Spiraea x vanhouttei v 30-40, ko2l4594kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko2l451165kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x vanhouttei v 60-80, K133061Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x vanhouttei v 20-30, QP 12T/1821565Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x vanhouttei v 20-30, ko1l4518ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain v 20-30, ko1,5l 114kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain v 20-30, h11x115337Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Stachyurus chinensis Celina v 40-60, ko3l2494ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Staphylea pinnata v 40-60, ko3l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Staphylea pinnata v 40-60, ko3l20014Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Staphylea pinnata v 30-40, ko3l2494ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Staphylea pinnata v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Staphylea pinnata ko1,5l 160Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Staphylea pinnata ko2l 87Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Stephanandra inc. Crispa 020-030, C 1 L 922Studen s.r.o.9.8.2019
Stephanandra incisa v 30-40, ko1l358Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice12.8.2019
Stephanandra incisa v 20-30, ko1l 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Stephanandra incisa v 30-40, K1330140Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Stephanandra incisa v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Stephanandra incisa 40-60, ko1l, - 152Konifery, s.r.o.1.3.2019
Stephanandra incisa Crispa 30-40, ko1l, - 2Konifery, s.r.o.1.3.2019
Stephanandra incisa Crispa v 20-30, ko1l 162Gabriel s.r.o.21.8.2019
Stephanandra incisa Crispa v 15-20, ko1l 920Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Stephanandra incisa Crispa v 10-15, ko1l361kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Stephanandra incisa Crispa v 15-20, ko1l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Stephanandra incisa Crispa v 15-30, h10x102449Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Stephanandra incisa Crispa v 20-30, ko1,5l327Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Stephanandra incisa Crispa v 20-30, ko1l301Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Stephanandra incisa Crispa v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Stewartia pseudocamellia v 40-60, ko3l3993ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Stewartia pseudocamellia v 100-1509994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Symphoricarpos albus v 40-60, ko1,5l208Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Symphoricarpos albus v 40-60, ko2l45884kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Symphoricarpos albus K9x9 450koln statek Mlnk 4.2.2019
Symphoricarpos albus v 60-100, ko2l 700kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Symphoricarpos albus v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Symphoricarpos albus v 30-40, ko1,5l21550Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Symphoricarpos orbiculatus Aureovariegata 20-30, ko1l, - 65Konifery, s.r.o.1.3.2019
Symphoricarpos orbiculatus Aureovariegata 60-80, ko2l, - 96Konifery, s.r.o.1.3.2019
Symphoricarpos x doorenbossii Amethyst v 30-40, ko1,5l25290Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Symphoricarpos x doorenbossii Amethyst v 30-40, 1,5l3059Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 20-30, K11,QP12T20659Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 30-40, ko2l 66Zahradnictv Franc20.1.2019
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 30-40, ko3l6940Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 40-60, ko1,5l25875Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ac..Am, Am..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ca, Ca..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cy, Cy..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fa, Fa..Fo, Fo..Gi, Gi..He, He..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..Il, Il..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ro, Ro..Sa, Sa..So, Sp..Sp, Sp..Sp, >Sp..Sy<, Sy..Sy, Sy..Sy, Sy..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka