Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Thuja occidentalis Smaragd v 15-20, h9x9x8275472Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Thuja occidentalis Smaragd v 20-25, h9x9x835553Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Thuja occidentalis Smaragd v 175-200, bal12601Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice10.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 16714Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 60-80, ko4l 120Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 30-40, bal 70Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 80-100, bal 23KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 100-125, bal 43KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Thuja occidentalis Smaragd 100-125, bal 263Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 125-150, bal 40Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 125-150, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 150-175, dtbal 13Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 175-200, dtbal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 175-200, ko160l 11Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 200-250, dtbal 69Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 300-350, dtbal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 350-400, dtbal 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 2030, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd 3040, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd A, v 6-8, K9, QP40T/11,520352Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Thuja occidentalis Smaragd 80100, ko10l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 20-30, ko2l 123Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 150-175, bal30 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 125-150, dtbal71130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 30-40, ko3l83450Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 40-60, bal143200Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 80-100, tvarovan, ko15l37470Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Thuja occidentalis Smaragd 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 11.3.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 150-175, dtbal77826Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 175-200, dtbal13316Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Thuja occidentalis Smaragd 40-60, C 3 L 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 80-100, bal 228Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 80-100, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 5-8, h9x9x10 3078Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 15-20, h9x9x10 13924Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 20-30, h9x9x8 4430Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 20-30, ko2l 33806Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 40-60, h9x9x10 44Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 60-80, bal 42Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 60-80, ko7,5l 2006Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 80-100, C 10 L 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 4060, ko2l102,12800Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 100125, bal40510,6200Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 125150, bal40595,7200Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 150175, bal40765,9100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 175200, bal401021,2100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 80-100, ZB 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 100-125, ZB 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 125-150, ZB 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 150-175, ZB 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 175-200, ZB 1Agarden17.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd ko2l11950Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Smaragd bal, bal39910Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Smaragd h9x9x106718Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 150-175, tvarovan, kuel, bal40 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 40-60, ko2l 143Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd ko7,5l22018Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Smaragd v 200-225, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 60-80, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 125-150, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 50-60, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 100-125, bal28066Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice19.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd v 60-80, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 80-100, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 100-125, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Thuja occidentalis Smaragd 100 /120, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 120 /130, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 140 /160, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 160 /180, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 60 / 80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 80/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 60 / 80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 80 / 100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 200-225, PS, bal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 175-200, tvarovan, spirla, bal40 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 200-250, tvarovan, spirla, bal40 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 80-100, tvarovan, spirla, bal 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 175-200, PS, bal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 100/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd 100 /120, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd v 175-200, ko65l18058Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice19.4.2021
Thuja occidentalis Smaragd 125/150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 50/ 60, C 2 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 40/ 60, C 3 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 60/ 80, C 3 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 80/ 100, C 5 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 80/ 100, C 7,5 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 100/ 125, C 10 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd - EXTRA KVALITA 125/ 150, C 10 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd AKCE 9.10.- 14.10. EX100 /120, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Thuja occidentalis Smaragd,h 2359Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Smaragdbal bal28911Zelen tvorba16.3.2020
Thuja occidentalis Spiralis 100-125, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 125-150, bal 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 150-175, dtbal 15Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 150-175, ko45l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 175-200, dtbal 27Konifery, s.r.o.29.1.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, >Th..Th<, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka