Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Spiraea x bumalda Crispa v 10-15, ko1l 117Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x bumalda Darts Red v 30-40, ko2l69107Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Spiraea x bumalda Darts Red v 15-20, ko1l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x bumalda Froebelii v 20-30, ko1,5l36428Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Spiraea x bumalda Froebelii v 20-30, fialovokarm.,lto, ko2l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x bumalda Froebelii v 20-30, fialovokarm.,lto, ko1l 1000Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x bumalda Froebelii v 30-40, ko1l 929Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x bumalda Froebelii vh 2, v 30-40, K1330596Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x bumalda Froebelii v 15-20, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Spiraea x bumalda Goldflame K9x9 200koln statek Mlnk 4.2.2019
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, K133062Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, ko1l 166Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x bumalda Goldflame v 15-20, ko1l 71Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x bumalda Goldflame 15-20, ko1l 992Konifery, s.r.o.13.10.2020
Spiraea x bumalda Goldflame 20-30, ko1l 23Konifery, s.r.o.13.10.2020
Spiraea x bumalda Goldflame 20-30, ko2l 18Konifery, s.r.o.13.10.2020
Spiraea x bumalda Goldflame v 20-30, ko1,5l36241Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Spiraea x bumalda Goldflame 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x bumalda Zgenerblt v 30-40, tmav fial.,lto, ko2l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x bumalda Zgenerblt v 30-40, tmav fial.,lto, ko1l 1200Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Spiraea x cinerea Grefsheim 15-20, ko1l 222Konifery, s.r.o.13.10.2020
Spiraea x cinerea Grefsheim 1520, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x cinerea Grefsheim v 100-150, PS, bal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 80-100, ko5l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, ko3l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 40-60, ko1l 325Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x cinerea Grefsheim v 60-80, ko10l2505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Spiraea x cinerea Grefsheim v 60-100, ko5l 10Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 10-15, ko1l3537Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Spiraea x cinerea Grefsheim v 30-40, ko2l 29Zahradnictv Franc20.1.2019
Spiraea x cinerea Grefsheim v 40-60, ko5l 23Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x vanhouttei v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko2l2274Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice18.12.2020
Spiraea x vanhouttei v 30-40, ko1l 70Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x vanhouttei v 30-40, ko1,5l305Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Spiraea x vanhouttei v 20-30, ko1l4518ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Spiraea x vanhouttei v 80-100, ko5l 85Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x vanhouttei v 60-80, ko18l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x vanhouttei v 60-80, K133061Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x vanhouttei v 20-30, QP 12T/1821565Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Spiraea x vanhouttei 3040, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x vanhouttei 4060, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x vanhouttei 6080, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x vanhouttei 6080, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x vanhouttei v 3040, ko1l30,642600Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Spiraea x vanhouttei vh 2, v 20-30, ko1l 91Gabriel s.r.o.13.1.2021
Spiraea x vanhouttei 20-30, ko1l 892Konifery, s.r.o.13.10.2020
Spiraea x vanhouttei 20-30, K10 500Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei 40-60, K10 2000Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei 50-80, K10 2000Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei 80-100, K10 2000Ji Zbojnk - GARDION9.4.2019
Spiraea x vanhouttei v 40-60, ko1,5l36412Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain 1015, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain 2030, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain v 30-40, ko3l5325Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Spiraea x vanhouttei Gold Fountain v 20-30, h11x11535Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Stachyurus chinensis Celina v 40-60, ko3l2494ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Staphylea pinnata v 30-40, ko2,5l1601Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Staphylea pinnata v 30-40, ko3l2494ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Staphylea pinnata v 40-60, ko3l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Staphylea pinnata v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Staphylea pinnata ko1,5l 160Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Staphylea pinnata ko2l 87Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Stephanandra inc. Crispa 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Stephanandra incisa 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Stephanandra incisa 20-30, ko2l 32Konifery, s.r.o.13.10.2020
Stephanandra incisa v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Stephanandra incisa v 30-40, K1330140Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Stephanandra incisa Crispa v 20-30, ko1,5l3850Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.19.8.2020
Stephanandra incisa Crispa v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Stephanandra incisa Crispa 20-30, C 1 L 1Agarden30.10.2020
Stephanandra incisa Crispa v 15-30, h10x102752Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Stephanandra incisa Crispa v 15-20, ko1l 920Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Stephanandra incisa Crispa 2030, P11 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Stephanandra incisa Crispa v 1520, ko1l30,64600Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Stephanandra incisa Crispa v 2030, ko2l42,5530Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Stephanandra incisa Crispa v 20-30, ko1l30240Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Stewartia pseudocamellia v 40-60, ko3l3993ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Stewartia pseudocamellia v 100-1509994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Symphoricarpos albus v 40-60, ko1,5l208Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Symphoricarpos albus v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Symphoricarpos albus K9x9 450koln statek Mlnk 4.2.2019
Symphoricarpos albus v 20-30, ko1l 42Gabriel s.r.o.13.1.2021
Symphoricarpos albus 6080, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Symphoricarpos albus Ametyst 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Symphoricarpos albus Ametyst 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Symphoricarpos orbiculatus Aureovariegata 15-20, ko1l 129Konifery, s.r.o.13.10.2020
Symphoricarpos orbiculatus Aureovariegata 40-60, ko2l 1Konifery, s.r.o.13.10.2020
Symphoricarpos x doorenbossii Amethyst v 30-40, ko1,5l2819Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Symphoricarpos x doorenbossii Amethyst v 30-40, 1,5l3059Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 20-30, K11,QP12T20659Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 30-40, ko3l6940Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 30-40, ko2l 66Zahradnictv Franc20.1.2019
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 20-60, ko1,5l28352Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 20-30, ko1l 392Gabriel s.r.o.13.1.2021
Symphoricarpos x chenaultii Hancock v 40-60, ko1l3592Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Syringa Jose 040-060, C 2,5 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ae..Az, Ba..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Gl, Gy..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..La, La..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Pa, Pa..Ph, Ph..Ph, Ph..Pl, Pl..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ro, Ro..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, >Sp..Sy<, Sy..Sy, Sy..Ta, Ta..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka