Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus nigra nigra 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus nigra nigra 200-250, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus nigra nigra 20/30, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 40/50, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 50/60, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 40/60, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 80/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 80/100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 100/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra bonsai 250+, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra bonsai 200+, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra bonsai 200+, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 400-450, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 450+KM, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 450+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 450+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 450-500, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 500+KM, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 3Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350-400, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 400+KM, K 500, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 400+KM, ZB, KM 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 400+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 400-450, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 400-450, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+, ZB, koule 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+, ZB, koule 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 150+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, CZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, K 375, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 3Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 5Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 200+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 250+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 250+KM, K230-285, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 250+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 250+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 250+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 250+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 300+KM, ZB, KM 4Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, K 375, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra nigra vbr 350+KM, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus nigra ssp. pallasiana Nana v 30-40, bal 19kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra ssp. pallasiana Nana v 40-60, bal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Adcocks Dwarf v 20-30, bal5401kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Adcocks Dwarf K152004Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus parviflora Azumi Goye v 80-100, ko7,5l 3Gabriel s.r.o.26.2.2020
Pinus parviflora Baldwin v 175-200, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Bergman v 20-30, ko2l2436kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Bergman v 30-40, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Bergman v 30-40, ko2l 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Bergman v 40-60, bal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Billie 40-60, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus parviflora Billie 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus parviflora Billie 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus parviflora Blue Lou 25-30 k 2 19kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Blue Saphir 30-40, k 7,5 27kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Bunty 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus parviflora Catharine Elisabeth 10-15 k 2 9kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Fukai 25-30 k 362419kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Fukai 40-50, k 7,5 20kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Fukusumi v 30-40, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Fukusumi v 40-60, bal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Giborns Pyrmid 30-40, k 7,5 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Glauca Elegans 30-40, k 2 14kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Glauca v 30-40, ko2l 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Glauca v 20-25, 5l25022Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus parviflora Glauca 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus parviflora Goldilocks 20-25 k 26243kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Hagamoro v 15-20, ko2l 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Himburgii 25-30 k 3 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Iseli Select 40-50, k 7,5 24kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Kenwith 15-20 k 2 16kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Kiomatsu 20-25, k 2 22kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus parviflora Kiomatsu 30-40, k 7,5 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka