Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Pumilio 4050, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus mugo Pumilio 4060, ko20l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus mugo Pumilio 6080, ko20l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus mugo Pyramidalis v 80-100, 80-100, bal10452Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Pyramidalis v 60-80, bal6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Pyramidata v 125-150, dtbal64975Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Pyramidata v 80-100, bal5552Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Pyramidata v 30-40, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Pyramidata v 80-100, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Pyramidata v 40-60, bal239100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Pyramidata v 175-200, dtbal130957Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo San Sebastian v 10-+12, ko2l 33kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo San Sebastian v 12-15, vk 60, bal 17kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo San Sebastian v 15-20, vk 60, bal 26kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo San Sebastian v 20-30, vk 60, bal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Sherwood Compact 15-20 k 1,524011kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Sherwood Compact K 10 3Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus mugo Sherwood Compact v 15-20, ko2l 27Gabriel s.r.o.2.6.2020
Pinus mugo Silber Candle v 150-175, bal11801Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Silber Candle v 40-60, bal5201Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Silber Candle v 40-50, ko5l46529Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Silver Candle v 20-30, ko7,5l292200Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Silver Candle v 60-80, dtbal92441Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Silver Candle 40-60, bal 11Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo Silver Candle 60-80, bal 11Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo Skalka WB v 15-20, bal46140kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Skalka WB v 15-20, ko5l6307kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Skalka WB v 20-30, bal54025kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Skalka WB v 30-40, bal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Suice v 20-30, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Suice v 20-30, ko5l 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Suice v 30-40, bal 10kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Suice v 30-40, ko2l 13kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Suice v 40-60, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Suzi ko2l4351Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Suzi v 40-60, kmnek, ko2l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Suzi v 15-20, ko2l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Trompenburg v 100-125, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Trompenburg vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Trompenburg vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Trompenburg v 10-12, ko2l 24kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Trompenburg v 175-200, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Trompenburg v 30-40, bal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Trompenburg v 40-60, bal 13kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Trompenburg v 60-80, PS dtbal 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Trompenburg v 125-150, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Tura v 30-40, ko5l3301Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Tyler K1520013Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Uelzen 40-60, ZB 577Agarden7.5.2020
Pinus mugo Uelzen 60-80, ZB 649Agarden7.5.2020
Pinus mugo Varella v 25-30, ko2,5l4994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Varella v 15-20, ko2l 24Zahradnictv Franc10.9.2016
Pinus mugo Varella v 20-30, ko2l 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo Walch 60 k 5 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold 30-40, k 7,56792kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold vk 60, 12-15, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold vk 80, 15-20, ko2l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 40-50, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo Winter Gold bal10851Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Winter Gold v 50-60, ko5l 3Gabriel s.r.o.2.6.2020
Pinus mugo Winter Gold v 15-20, ko2l 3Gabriel s.r.o.2.6.2020
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, bal6901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, , ko11,5l59512Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice3.6.2020
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, ko12l 9Gabriel s.r.o.2.6.2020
Pinus mugo Winter Gold v 30-40, ko5l46511Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice1.6.2020
Pinus mugo Winter Gold v 25-30, ko2,5l5492ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Winter Gold v 12-15, ko2l 40kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold v 150-175, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold v 15-20, ko2l 136kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold v 20-30, bal 12kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, 40-60, ko35l123810Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, bal12385Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold vk 40, 30-40, ko35l25005Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo Winter Gold v 15-20, bal 29kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Winter Gold 15-20, ko2l 7Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo Winter Gold 40-60, bal 45Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo Winter Gold 60-80, bal 4Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo Winter Gold 2030, ko5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Pinus mugo Winter Sone v 20-30, ko3l22520Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Winter Sone A, v X/1/0, h9x9x1094100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Winter Sone v 12-15, ko1,5l14320Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Wintergold KM, K 20 3Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Pinus mugo Wintergold 40-60, ZB 463Agarden7.5.2020
Pinus mugo Wintersonne 25-30 k 3 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Wintersonne 60 k 5 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zdena v 15-20, ko3l2174Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Zundert v 12-15, ko1,5l14310Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Zundert v 40-60, bal4010351Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus mugo Zwerg Kugel v 12-15, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 12-15, ko5l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 12-15, vk 60, bal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 15-20, bal 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 15-20, vk 60, bal 42kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 20-30, bal 29kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 20-30, ko2l 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 20-30, vk 60, bal 52kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 30-40, bal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Zwerg Kugel v 30-40, vk 60, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo alpenhut vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.2.6.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ar, Ar..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka