Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Thuja occidentalis Spiralis 125-150, bal 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 150-175, dtbal 15Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 150-175, ko45l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 175-200, dtbal 27Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 175-200, ko45l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis 200-250, dtbal 37Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Spiralis v 150-175, ko20l7202koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Spiralis v 125-150, ko10l290110koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Spiralis v 200-250, ko35l14002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Stolwijk 60-80, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 80-100, bal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 80-100, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 100-125, bal 196Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 100-125, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 125-150, bal 160Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 125-150, ko65l 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 125-150, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 150-175, dtbal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 175-200, dtbal 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Stolwijk 100-125, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Sunkist 175-200, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Sunkist 200-250, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Sunkist v 80-100, bal25017Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Thuja occidentalis Sunkist 150-175, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Sunkist v 40-60, ko4l303Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Thuja occidentalis Sunkist 125-150, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Sunny Smaragd v 30-40, ko3l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Thuja occidentalis Sunny Smaragd v 20-30, #, ko2l2301koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Sunny Smaragd v 60-80, ko7,5l45032koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis edivka v 125-150, ko15l360247koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis edivka v 100-125, ko15l3607koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis edivka v 40-60, ko2l90208koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Tiny Tim v 40-50, bal33710Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim v 15-20, ko2l 186Gabriel s.r.o.18.10.2022
Thuja occidentalis Tiny Tim 80-100, bal 39Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 80-100, ko160l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 80-100, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 100-125, bal 10Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 30-40, bal 9Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 40-60, bal 216Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 40-60, ko20l 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 60-80, bal 49Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 60-80, ko65l 5Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim 60-80, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Tiny Tim v 15-20, ko5l 2Gabriel s.r.o.18.10.2022
Thuja occidentalis Tiny Tim 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Tip Top 60-80, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Tip Top 80-100, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Tip Top 100-125, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Totem Smaragd v 60-70, ko10l45023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Wareana Lutescens v 30-40, ko2l90120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Waterfield 40-60, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Woodwardii 125-150, ko65l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 40-60, ko2l90222koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 80-100, ko10l29092koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 30-40, ko2l90480koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 175-200, ko45l18007koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 125-150, ko10l450162koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon ko2,5l2172Zelen tvorba24.2.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon 175-200, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon 200-250, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon 250-300, ZB 1Agarden27.10.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 200-250, ko45l23005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 125-150, ko90l14002koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 150-175, ko90l18006koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Yellow Ribbon v 125-150, -175+, koxxl140023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis cv. - POM-POM 100-125, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - POM-POM 125-150, bal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - POM-POM 150-175, dtbal 15Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - POM-POM 175-200, dtbal 11Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - POM-POM 175-200, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - SPIRLA 100-125, ko30l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - SPIRLA 125-150, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - SPIRLA 150-175, dtbal 9Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - SPIRLA 150-175, ko90l 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - SPIRLA 175-200, dtbal 11Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis cv. - SPIRLA 175-200, ko160l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Smaragd 20-25, k9 800Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh7.10.2022
Thuja orient. Aurea Nana 20-30, ko2l1551Zelen tvorba24.2.2022
Thuja orientalis Aurea Nana v 20-30, #, ko2l14025koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja orientalis Aurea Nana v 30-40, ko2l 144Gabriel s.r.o.18.10.2022
Thuja orientalis Aurea Nana 60-80, bal 60Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja orientalis Aurea Nana 80-100, bal 345Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja orientalis Aurea Nana 100-125, bal 263Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja orientalis Aurea Nana 100-125, ko65l 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja orientalis Aurea Nana 100-125, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja orientalis Aurea Nana 125-150, bal 28Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja orientalis Berckman v 30-40, ko7,5l41295Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Thuja orientalis Blijdenstein v 40-60, ko2l1156koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja orientalis Blijdenstein v 30-40, ko2l11568koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja orientalis Elegantissima 2345Zelen tvorba24.2.2022
Thuja orientalis Fleck 1655Zelen tvorba24.2.2022
Thuja orientalis Nana Aurea v 30-40, ko7,5l32640Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Thuja orientalis Nana Aurea v 25-30, ko3l18135Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Thuja orientalis Pyramidalis Aurea v 15-20, KM50, ko3l29286Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Thuja orientalis Westmont v 15-20, ko2l11528koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja orientalis Westmont v 20-25, ko2l11536koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja plicata v 200-225, ko25l11502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja plicata v 125-150, ko25l4501koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja plicata 4ever Goldy v 50-60, ko7,5l14598Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Co, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, >Th..Th<, Th..Th, Th..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka