Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Zwerg Kugel v 30-40, vk 60, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo alpenhut vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus mugo Benjamin vk 40, 15-20, bal 18kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin vk 40, 20-30, bal 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo mughus 020-030, C 2 L 909Studen s.r.o.9.8.2019
Pinus mugo mughus 10-20, K 1 291Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo mughus 15-20, K 2 30Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo mughus 20-40, K 4 120Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo mughus 20-40, K 5 85Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo mughus 15/20, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 20/30, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 30/40, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo mughus 40/50, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo pumilio 20/25, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo pumilio 25/30, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus mugo pumilio 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo pumilio 30-40, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo pumilio 40-60, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo pumilio 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo pumilio 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo pumilio 020-030, C 2 L 1336Studen s.r.o.9.8.2019
Pinus mugo Silber Candle v 100-125, bal6502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus mugo var. mughus v 12-15, ko2l 1Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus mugo var. mughus v 25-30, ko2l 9Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Pinus mugo var. pumilio v 60-70, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus mugo var. pumilio v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus mugo var. pumilio 70-80, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus mugo var. pumilio v 15-20, ko1l 435Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus mugo var. pumilio 30-40, ko5l 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Pinus mugo var. pumilio 40-60, ko35l, - 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Pinus mugo var. pumilio 20-30, ko10l 87Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus mugo var. pumilio v 40-60, bal408601Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus mugo var. pumilio v 60-80, bal4010351Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus mugo var. pumilio v 80-100, bal5013801Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus mugo var. pumilio 50-60, zatipovan, bal 9Zahradnictv Franc28.8.2016
Pinus mugo var. pumilio v 20-30, ko7,5l128500Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo var. pumilio 60-80, zatipovan, bal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo var. pumilio 80-100, zatipovan, bal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus mugo var. pumilio 25-30, ko2l9921Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo var. pumilio h9x9x83024Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo var. pumilio v 20-30, ko3l98664Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus nigra v 25-30, ko2l8737Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus nigra v 100-125, dtbal524111Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus nigra v 125-150, dtbal561150Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus nigra v 80-100, ko15l5052Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus nigra v 100-125, bal 17kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 100-125, ko30l 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 100-125, ko40l 9kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 100-125, PS, dtbal 16kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 125-150, bal5401kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 125-150, ko40l 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 125-150, PS, dtbal9008kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 150-175, ko40l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 150-175, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 60-80, bal 9kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 80-100, bal 40kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 80-100, ko40l 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 80-100, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus nigra v 175-200, ezan vnon, bal 10Zahradnictv Franc3.1.2018
Pinus nigra v 150-175, dtbal122850Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus nigra v 100-125, PS, dtbal 4Zahradnictv Franc28.8.2016
Pinus nigra v 50-60, 5l7091Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus nigra v 30-40, 5l umava45299Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus nigra v 60-80, 20l, 10L15518Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus nigra v 30-40, Nae, K155521Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus nigra v 150-175, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus nigra v 80-100, PS, dtbal 9Zahradnictv Franc28.8.2016
Pinus nigra v 100-125, ko30l55515Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus nigra v 40-60, ko2l6839Wotan Forest, a.s. - kolka Plan5.10.2015
Pinus nigra v 60-100, ko5l10429Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus nigra v 100-150, ko10-20l26010Wotan Forest, a.s. - kolka Plan5.10.2015
Pinus nigra v 125-150, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus nigra v 175-200, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus nigra v 100-125, bal 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus nigra v 250-300, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus nigra v 200-250, bal 85KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 250-300, bal 3KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 100-125, bal 16KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 125-150, bal 9KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 150-175, bal 25KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra v 175-200, bal 17KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus nigra 80-100, bal, - 52Konifery, s.r.o.1.3.2019
Pinus nigra 125-150, dtbal, - 15Konifery, s.r.o.1.3.2019
Pinus nigra v 20-40, ko5l7520Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus nigra 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus nigra 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus nigra 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus nigra 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus nigra v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.12.3.2018
Pinus nigra v 150-175, dtbal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus nigra v 175-200, PS, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus nigra v 150-175, ko90l12202Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus nigra v 175-200, ko90l14559Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus nigra v 100-125, ko25l55515Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus nigra v 80-100, ko10l1981Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus nigra v 150-175, ko90l9901Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice13.9.2019
Pinus nigra - bonsai v 100-125, ko45l 1Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus nigra - bonsai v 60-80, ko45l 1Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus nigra - bonsai v 80-100, ko45l 1Gabriel s.r.o.12.9.2019
Pinus nigra Aurea Litomyl v 125-150, PS dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Mi, Mi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka