Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Taxus x media Hicksii v 80-100, balek450107koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii v 30-40, ko2l1152483koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii v 100-125, ko20l7201koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii v 90-100, ko5l24049Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Taxus x media Hicksii v 3040, ko2l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Taxus x media Hicksii v 80100, bal30 20Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Taxus x media Hicksii v 40-60, bal172170Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Taxus x media Hicksii v 100-125, balek570112koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii 020030, P9 1516Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Taxus x media Hicksii 030040, P9 200Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Taxus x media Hicksii 80-100, bal4857Zelen tvorba24.2.2022
Taxus x media Hicksii v 60-80, balek36020koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii v 30-40, ko3l143210Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Taxus x media Hicksii 40-60, ko2l1451Zelen tvorba24.2.2022
Taxus x media Hicksii v 150-175, #,, koxxl290018koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii v 125-150, dtbal12405Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Taxus x media Hicksii v 150-175, bal115065koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hicksii v 125-150, balek72072koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Taxus x media Hillii v 100-125, Bal4431Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Taxus x media Hillii v 60-80, ko4l2051Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Taxus x media Hillii v 3040, ko3l 1Okrasn kolka Schuch Zdechovice12.10.2022
Taxus x media Hillii v 80-90, ko5l24043Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.11.2022
Taxus x media Hillii 020030, P9 90Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Taxus x media Hillii 030040, P9 180Okrasn kolka Z s.r.o. 6.12.2022
Taxus x media Hillii 175-200, ko90l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 60-80, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 60-80, ko2l 74Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 80-100, bal 10Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 100-125, bal 22Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 125-150, dtbal 44Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 125-150, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 125-150, ko90l 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 150-175, dtbal 21Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 150-175, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 175-200, dtbal 15Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Kelseyi 200-250, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Rustique 40-60, ko2l 50Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 60-80, ko45l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 30-40, bal 15Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 40-60, bal 20Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 40-60, ko2l 37Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 60-80, bal 28Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 80-100, bal 36Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 80-100, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 100-125, bal 26Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 125-150, dtbal 10Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 125-150, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 150-175, dtbal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 175-200, dtbal 8Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Taxus x media Thayerae 200-250, dtbal 3Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja oc. Brabant 140-160, K 18 162Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 180-200, K 60 6Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 200-220, K 30 33Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 200-220, K 60 3Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 140-160, K 35 26Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 160-180, K 18 20Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 160-180, K 35 35Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 160-180, K 60 3Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 120-140, K 18 17Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 180-200, K 30 86Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 220-240, K 65 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 220-240, K 70 7Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 260-280, K 60 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 180-200, K 35 12Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Brabant 120-140, K 35 5Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 60 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 220-240, K 48 8Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 220-250, K 35-65, sloup 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 300-350, K 120 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 120-140, K 15 130Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 140-160, K 15 11Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 160-180, K 25-35 40Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 160-180, K 60 9Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 20-30 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 30 16Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 30-35 189Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 35-65, sloup 1Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 180-200, K 60 5Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 30 5Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 30-35 42Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 35-65, sloup 6Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 200-220, K 48 30Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 140-160, K 30 9Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja oc. Smaragd 160-180, K 30 49Zahradnictv Petr Jelnek3.10.2022
Thuja occ. Brabant 030-040, C 2,5 L 3874Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Brabant 040-060, C 2,5 L 2090Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Danica 020-030, C 2 L 318Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Golden Smaragd 20-30, K2,52791Zelen tvorba24.2.2022
Thuja occ. Golden Tuffet 020-030, C 2 L 265Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. King of Brabant 030-040, C 2,5 L 85Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Mirjam 020-030, C 2 L 508Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Smaragd 040-060, C 2 L 7141Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Smaragd km40, C 9 L 5Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occ. Teddy 020-030, C 2 L 94Studen s.r.o.27.10.2022
Thuja occidentalis 200-250, dtbal 144Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis 200-250, ko160l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Thuja occidentalis Alba v 20-30, ko2l9048koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Alba v 80-100, koxxl115014koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Thuja occidentalis Albovariegata 125-150, ko90l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Co, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, >Ta..Th<, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka