Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus strobus Green Twist vk 60, 3040, ko40l3914,66Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus strobus Himmelblau 350-400, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Himmelblau 400-450, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Macopin v 40-60, bal6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus strobus Macopin bal10753Zelen tvorba16.3.2020
Pinus strobus Nana 6080, bal501361,68Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus strobus Nana v 80100, bal401191,45Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus strobus Nana 60-80, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Pendula 100-125, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Pendula 125-150, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Pendula 200-250, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Pendula 250300, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus strobus Pendula v 175200, bal40170215Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus strobus Pendula v 175200, ko45l2212,61Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus strobus Pendula v 250300, bal5025535Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus strobus Radiata ko2l40910Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus strobus Tiny Curls bal13371Zelen tvorba16.3.2020
Pinus strobus Tiny curls v 10-12, 5l2509Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus strobus Tiny Curls 60/80, bal11502Zelen tvorba16.3.2020
Pinus strobus Tiny Curls A, v X/1/0, h9x9x10113253Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus strobus Tiny Curls 80-100, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Tiny Curls 100-125, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus strobus Tiny Curls v 40-60, ko10l5954Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus strobus Tiny Curls v 20-30, ko7,5l7257Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus sylvestris v 200-250, ko80l36903Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus sylvestris 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris 80/100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris 100/125, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris v 100-125, bal9151Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus sylvestris 30/40, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus sylvestris v 175-200, bal9904Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus sylvestris v 300-350, ko130l134103Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus sylvestris 175-200, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 250-300, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 300-350, Arbo 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 300-350, C 30 L 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 300-350, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 250-300, Arbo 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 300-350, C 130 L 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 60-80, bal 224Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 80-100, bal 237Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 100-125, dtbal 237Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 125-150, dtbal 191Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 150-175, dtbal 59Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 175-200, dtbal 45Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 200-250, dtbal 34Konifery, s.r.o.13.10.2020
Pinus sylvestris 200-250, C 30 L 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 350-400, C 180 L 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 400-450, C 180 L 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 450-500, C 180 L 1Agarden30.10.2020
Pinus sylvestris 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 250300, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 300350, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 350400, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 500550, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 275-300, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 350-400, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 400-450, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 275-300, K 110 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 400450, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus sylvestris 125-150, K 35 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 150-175, K 35 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 175-200, ZB 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 200-225, K 110 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 200-225, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 200-225, ZB, SOL 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 200-250, ZB 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 225-250, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 225-250, ZB 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 225-250, ZB, SOL 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris 250-275, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus sylvestris v 150-175, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 100-125, bal 33KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 125-150, bal 57KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 150-175, bal 14KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 175-200, bal 20KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 250-300, bal 2KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 300-350, bal 3KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus sylvestris v 40-60, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 60-80, ko3l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris bal9623Zelen tvorba16.3.2020
Pinus sylvestris v 100-125, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 175-200, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 125-150, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 100-125, ko15l 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus sylvestris v 150175, ko45l1327,561Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus sylvestris v 250300, bal502382,815Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus sylvestris v 350400, ko90l26551Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus sylvestris - bonsai v 150-175, ko80l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Pinus sylvestris - bonsai v 150-175, ko90l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Pinus sylvestris - bonsai v 175-200, ko90l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Pinus sylvestris - bonsai v 150-175, ko70l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Pinus sylvestris - bonsai v 175-200, ko130l 1Gabriel s.r.o.13.1.2021
Pinus sylvestris Albyns v 20-30, ko3l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus sylvestris Albyns v 2030, ko1,5l170,230Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus sylvestris Albyns v 50-60, 5l25014Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus sylvestris Albyns v 4060, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus sylvestris Albyns 6080, ko45l1327,561Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus sylvestris Albyns 100125, bal50170210Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka