Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus leucodermis Nigra v 30-40, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Nigra v 40-60, bal 11kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Nigra v 80-100, PS, dtbal 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Pirin 2 40-60, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus leucodermis Pirin v 15-20, ko2l 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Satelit 30-40, ko2l 50Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus leucodermis Satelit 40-60, bal 3Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus leucodermis Satelit v 150-175, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Satelit v 30-40, bal 9kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Satelit v 80-100, PS, dtbal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Satelit A, v X/1/0, h9x9x1083297Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus leucodermis Satelit v 100-125, bal4013801Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus leucodermis Satelit v 125-150, bal5017251Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus leucodermis Satelit v 40-50, ko5l1981Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice6.10.2019
Pinus leucodermis Satelit v 100-125, bal 3KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus leucodermis Satelit v 125-150, bal 8KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus leucodermis Satelit v 150-175, bal 1KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus leucodermis Satelit v 12-15, ko1,5l14330Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus leucodermis Satellit 40-60, K 40ozd. 1Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus leucodermis Satellit 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus leucodermis Satellit 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus leucodermis Satellit 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus leucodermis Satellit 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus leucodermis Schmidtii 30-40, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus leucodermis Schmidtii 15-20, ko2l 6Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii vk30, ko2l 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii vk 60, ko5l 1Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii v 30-40, 40-60, ko25l 1Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii vk 80, ko5l 1Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii 10l3506Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus leucodermis Schmidtii v 50-60, 5l2504Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus leucodermis Schmidtii K1520010Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus leucodermis Schmidtii v 20-30, ko2l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Schmidtii v 30-40, ko5l46516Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii v 15-20,roubovan, ko3l28755Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus leucodermis Schmidtii vk 80, ko10l 2Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii vk 80, ko7,5l 1Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus leucodermis Schmidtii A, v X/1/0, h9x9x109950Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus leucodermis Schmidtii v 10-12, bal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii v 10-12, ko5l 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii v 12-15, bal 41kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii v 15-20, bal5402kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii v 20-30, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii v 5-8, ko2l 8kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii v 8-10, ko2l 39kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii vk 60, 10-12, bal 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii vk 60, 12-15, bal 33kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii vk 60, 15-20, bal 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus leucodermis Schmidtii vk 60, 20-30, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus m. Carstens Wintergold 40-60, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo 20-25, k2l 80Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh24.9.2019
Pinus mugo 20-30, ko3l 74Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo 40-60, bal 19Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo 60-80, bal 46Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo 80-100, bal 28Konifery, s.r.o.4.10.2019
Pinus mugo v 40-50, 40-60, ko30l92615Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo v 15-30, zatipovan, ko1,5l52506Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus mugo v 10-20, ko1l287935Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus mugo v 30-40, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo v 40-50, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo v 20-40, zatipovan, ko5l751808Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus mugo v 40-60, zatipovan, ko10-20l16760Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus mugo 030-040, C 5 L, mix 29Studen s.r.o.5.10.2019
Pinus mugo v 20-30, 5l155191Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo 80-100, K 120 1Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo 100-125, K 120 1Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo 175-200, K 90, SOL 1Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo Pyramidata v 175-200, ko90l13101Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice6.10.2019
Pinus mugo Pyramidata v 80-100, bal5552Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice6.10.2019
Pinus mugo - zatipovan v 30-40, 80-100, ko65l 8Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus mugo - zatipovan v 30-40, 60-80, ko35l 6Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus mugo - zatipovan v 25-30, 40-60, ko45l 6Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus mugo Arpad 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo Arpad 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo Arpad v 60-80, bal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Arpad v 80-100, PS dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin v 15-20, bal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin v 15-20, ko5l 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin v 20-30, bal 5kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin v 20-30, ko5l 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin v 30-40, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Benjamin v 12-15, ko2l 30Gabriel s.r.o.9.10.2019
Pinus mugo Benjamin v 25-30, ko5l4992ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Benjamin v 20-40,roubovan, ko5l2874Wotan Forest, a.s. - kolka Plan11.9.2019
Pinus mugo Benjamin v 30-40, ko12l31051Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Pinus mugo Benjamin 30-40, K 30ozd. 4Zahradnictv Petr Jelnek16.8.2019
Pinus mugo Benjamin 15-20 k 1,524029kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Bochnk v 60-80, dtbal9722Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.23.2.2012
Pinus mugo Bochnk v 15-20, ko3l2399Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Bochnk v 30-40, bal31499Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Brevifolia v 20-30, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Caravenek 40-60, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo Caravenek 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Pinus mugo Carsten s Wintergold v 100-125, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Carsten s Wintergold v 125-150, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Carstens Winter Gold 15-20, k 2 16kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Carstens Winter Gold 25-30, k 7,57569kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Pinus mugo Carstens Wintergold v 20-30, ko3l2923Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Pinus mugo Carstens Wintergold v 15-20, bal3788kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka