Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus nigra Pyramidalis v 60-80, ko20l48610Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus nigra Pyramidalis v 80-100, ko12l 2Gabriel s.r.o.13.1.2021
Pinus nigra Pyramidalis v 80-100, bal43945Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus nigra Pyramidalis v 30-40, ko3l23933Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus nigra Pyramidalis v 125-150143820Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus nigra Pyramidalis v 100-1256991ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus nigra Pyramidalis v 150-175, ko10-206731ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus nigra Pyramidalis v 80-100, ko15l5994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus nigra Pyramidalis v 40-60, ko15l59527Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus nigra Pyramidalis v 60-80, Ko25l73012Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus nigra Richard v 40-60, ko7,5l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus nigra Richard 80-100, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra Scholz v 125150, bal501361,612Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Pinus nigra Smaragd v 60-80, bal7302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus nigra Smaragd v 40-60, bal12386Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus nigra Smaragd v 20-30, ko2l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus nigra Spielberg bal12452Zelen tvorba16.3.2020
Pinus nigra Spilberg v 40-50, ko10l4994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus nigra Wurstle 5l2507Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus nigra Wurstle K1520011Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus nigra Wrstle roubovan, ko3l28729Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Pinus nigra ehuice A, v X/1/0, h9x9x109842Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus nigra nigra 40-60, C 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 125-150, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 150-175, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 175-200, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 200-250, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 250-300, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 350-400, C 600 L 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 40-60, C 750 L 1Agarden30.10.2020
Pinus nigra nigra 125-150, K 60-90 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra 150-175, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra 150-175, ZB 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra 175-200, ZB 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra 40/60, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 80/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 80/100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 100/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 20/30, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 40/50, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra 50/60, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Pinus nigra nigra bonsai 250+, ZB 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 150+, ZB, koule 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 150+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, CZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, CZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, CZB, koule 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, koule 5Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 200+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 250+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 250+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 300+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 300+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, CZB, KM 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 350-400, CZB 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 400+, K 375, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 400+, K 500, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 2Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 400+, ZB, KM 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 450+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 450+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 450+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 450+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 450+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 450+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 500+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 500+, CZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra nigra soliter 500+, ZB, KM 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus nigra ssp. pallasiana Nana 6080, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus parviflora Adcocks Dwarf K152004Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus parviflora Blue Angel 100125, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus parviflora Bonsai A, v X/1/0, h9x9x1010981Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus parviflora Brevifolia 150175, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus parviflora Glauca Elegans 13505Zelen tvorba16.3.2020
Pinus parviflora Glauca Elegans v 80-100, ko15l46510Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus parviflora Glauca v 20-25, 5l25022Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus parviflora Glauca 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus parviflora Glauca 150175, kont 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus parviflora Glauca 60-80, ZB 1Agarden30.10.2020
Pinus parviflora Glauca 80-100, ZB 1Agarden30.10.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Me, Me..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka