Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus leucodermis Aureospicata 100-125, dtbal 10Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Aureospicata 125-150, dtbal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 30-40, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 40-60, bal 9Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 40-60, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 60-80, bal 19Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 60-80, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem v 40-60, ko3l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Compact Gem v 40-60, ko35l14182Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus leucodermis Compact Gem v 30-40, ko2,5l4995ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus leucodermis Compact Gem 040-060, C 5 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem v 1520, ko1,5l170,25Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Compact Gem 60-80, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Compact Gem v 15-20, ko2l 25Zahradnictv Franc10.9.2016
Pinus leucodermis Compact Gem v 20-30, ko2l 12Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Compacta Gem v 40-60, bal5501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus leucodermis Dolce Dorme 80-100, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Dolce Dorme 125-150, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Horak 80-100, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Horak 100-125, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Horak 125-150, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Kalou v 25-30, ko3l 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Little v 30-40, ko5l 1Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus leucodermis Malinki v 60-80, ko3l 1Zahradnictv Franc11.3.2018
Pinus leucodermis Nana 4060, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus leucodermis Nana 6080, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus leucodermis Nana 80100, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus leucodermis Nana 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus leucodermis Nana v 60-80, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus leucodermis Nana v 80-100, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus leucodermis Nigra 100-125, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Pirin 1 v 1215, ko1,5l170,250Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Pirin 2 v 1215, ko1,5l170,220Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Pirin v 15-20, ko2l 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Satelit v 1520, ko1,5l170,240Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Satelit v 100125, bal401361,620Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Satelit v 80-100, ko25l 6Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus leucodermis Satelit v 50-60, ko5l 3Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus leucodermis Satelit 40-60, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Satelit 40-60, ko35l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus leucodermis Satelit v 100-125, bal 3KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus leucodermis Satelit v 125-150, bal 8KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus leucodermis Satelit v 150-175, bal 1KOLKY ALEJ, s.r.o.6.2.2019
Pinus leucodermis Satelit Ddk v 100125, bal401021,25Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Satellit 100-125, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus leucodermis Schmidtii vk 30, 2530, bal3085111Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Schmidtii vk 40, 810, ko1,5l204,2410Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus leucodermis Schmidtii vk 80, ko7,5l 1Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus leucodermis Schmidtii v 20-30, ko2l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Pinus leucodermis Schmidtii v 15-20, ko5l 1Gabriel s.r.o.18.2.2021
Pinus leucodermis Schmidtii 10l3506Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus leucodermis Schmidtii v 50-60, 5l2504Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus leucodermis Schmidtii K1520010Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus leucodermis Schmidtii vk 60, ko5l 1Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus leucodermis Schmidtii v 15-20,roubovan, ko3l28749Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Pinus leucodermis Schmidtii v 30-40, ko7,5l5959Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus m. Carstens Wintergold 60-80, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus m. Carstens Wintergold km60, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus monophylla Starlight A, v X/1/0, h9x9x1012824Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo 20-25, k2l 200Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh11.1.2021
Pinus mugo 25-30, k3l 50Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh11.1.2021
Pinus mugo 60-80, bal 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo v 40-50, 40-60, ko30l92615Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Pinus mugo v 20-30, 5l155191Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo 200-225, K 160, SOL 2,5m 1Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo v 30-40, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo v 40-50, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo v 50-60, bal 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Pinus mugo v 15-30, zatipovan, ko1,5l521225Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Pinus mugo v 10-20, ko1l286434Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Pinus mugo v 20-40, zatipovan, ko5l752577Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Pinus mugo - zatipovan v 25-30, 40-60, ko45l 7Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus mugo - zatipovan v 30-40, 80-100, ko65l 5Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus mugo - zatipovan v 60-80, 60-80, ko60l 15Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus mugo Arpad 100-125, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus mugo Arpad 125-150, ZB 1Agarden4.2.2021
Pinus mugo Benjamin bal9903Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Benjamin bal10501Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Benjamin v 20-30, ko5l 10Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus mugo Benjamin v 12-15, ko2l 47Gabriel s.r.o.10.2.2021
Pinus mugo Benjamin v 25-30, ko5l4992ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Bochnk v 60-80, dtbal9722Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Bo Dar 3981Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Bo Dar v 810, ko1,5l170,220Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Pinus mugo Brevifolia v 40-50, dtbal68131Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Carsten 2030, ko5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus mugo Carstens A, v X/1/0, h9x9x1099160Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.8.9.2020
Pinus mugo Carstens Wintergold bal9995Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Carstens Wintergold v 25-30, ko5l4595ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Carstens Wintergold v 10-12, ko1,5l15723Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Carstens Wintergold 4060, ko7,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Pinus mugo Carstens Wintergold 40-60, K 20 3Zahradnictv Petr Jelnek18.9.2020
Pinus mugo Carstens Wintergold ko3l4392Zelen tvorba16.3.2020
Pinus mugo Carstens Wintergold v 25-30, ko3l 5Zahradnictv Franc3.1.2018
Pinus mugo Columbo v 60-80, bal52425Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Pinus mugo Columbo v 30-40, ko7,5l4992ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Pinus mugo Columnaris v 20-30, ko5l7159Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Pinus mugo Doone Valley K1520024Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Pinus mugo Echinoformis v 25-30, ko12l43230Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka