Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Pinus mugo Kostelnek v 20-30, ko5l65033Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.9.2022
Pinus mugo Krauskopf v 12-15, KM 50, ko5l5701koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Krauskopf v 20-30, ko5l45052koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Laarheide v 20-30, ko5l450179koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Ladmops ko3l4303Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Laurin v 40-60, ko7,5l82031Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.8.2022
Pinus mugo Laurin v 30-40, ko5l65011Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.9.2022
Pinus mugo Leucolike v 15-20, ko5l45089koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Leucolike 15-20, KM, ko5l57029koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Lilliput ko3l5601Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Lilliput v 20-30, ko5l450120koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Little Lady v 15-20, ko3l1876Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Little Lady v 70-80, dtbal13095Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Little Lady v 10-12, ko1,5l143170Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Little Lady v 12-15, ko5l45015koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Little Lady v 125-150, dtbal21681Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Little Lady v 20-25, ko3l21780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Little Lady v 20-30, ko5l4505koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Louky v 15-20, ko3l21780Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Louky v 12-15, ko1,5l157160Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Louky v 20-25, ko3l21740Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Louky v 20-30, ko7,5l48660Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Marand v 30-40, ko5l45023koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Marand v 40-50, ko5l4506koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo March v 20-30, ko5l6505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice5.9.2022
Pinus mugo March v 25-30, ko5l45078koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Miniglobus v 30-40, ko5l45068koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Miniglobus v 15-20, KM, ko10l7201koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Minikip v 12-15, KM, ko7,5l7201koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Minimops v 15-20, ko5l 17Gabriel s.r.o.30.9.2022
Pinus mugo Mops Horstmann vk 20, ko2l 1Gabriel s.r.o.30.9.2022
Pinus mugo Mops v 20-30, ko5l65049Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice23.9.2022
Pinus mugo Mops v 30-40, ko7,5l8209Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Pinus mugo Mops v 60-80, dtbal9724Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Mops km 60-80, ko30l520017Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.9.2022
Pinus mugo Mops v 20-30, ko3l21090Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Mops 40-60, ZB 1Agarden17.9.2022
Pinus mugo Mops v 40-60, dtbal67322Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Mops v 10-12, ko1,5l143525Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Mops A, v X/1/0, h9x9x10871100Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Mops v 20-30, ko5l 8Gabriel s.r.o.30.9.2022
Pinus mugo Ophir 60-70, bal10751Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l 4Gabriel s.r.o.30.9.2022
Pinus mugo Ophir v 20-25, KM60, ko5l5703koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Ophir v 12-15, ko2l 26Gabriel s.r.o.30.9.2022
Pinus mugo Ophir 20-30, ZB 1Agarden17.9.2022
Pinus mugo Ophir 30-40, ZB 1Agarden17.9.2022
Pinus mugo Ophir v 30-40, ko5l4503koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Ophir 3040, bal 8Okrasn kolka Z s.r.o. 28.9.2022
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko7,5l4651Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.8.2021
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l65037Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.9.2022
Pinus mugo Ophir v 20-30, ko5l450146koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Paradekissen v 20-30, ko5l67017Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Pinus mugo Paradekissen 40-60, bal9851Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Paradekissen 60-80, bal12602Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Picobello v 15-20, KM 40, ko5l5707koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Picobello v 20-25, ko5l4502koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Picobello v 15-20, ko5l45049koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Picobello v 12-15, ko2l 13Gabriel s.r.o.30.9.2022
Pinus mugo Pumilio v 15-20, ko2,5l12567Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice27.9.2022
Pinus mugo Pumilio 10-15, K 1 15Zahradnictv Petr Jelnek7.7.2022
Pinus mugo Pumilio 20-40, K 4 23Zahradnictv Petr Jelnek7.7.2022
Pinus mugo Pumilio 20-40, K 4 51Zahradnictv Petr Jelnek7.7.2022
Pinus mugo Pumilio 30-40, K 5 16Zahradnictv Petr Jelnek7.7.2022
Pinus mugo Pyramidalis v 100-125, bal10304Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2022
Pinus mugo Pyramidalis v 60-80, bal6501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice7.7.2021
Pinus mugo Pyramidalis v 60-80, ko5l63020Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Pinus mugo Pyramidata v 40-60, bal23969Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Pyramidata v 175-200, dtbal130960Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Pyramidata v 150-175, dtbal112230Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Pyramidata v 225-250, dtbal26249Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo San Sebastian 15-20, ko5l45035koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Sherwood Compact ko3l4302Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Sherwood Compact v 30-40, #, KM 100, ko25l23001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Scherwood v 20-30, ko7,5l73019Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.9.2022
Pinus mugo Scholz v 10-12, ko1,5l143320Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Scholz v 15-20, ko3l22570Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Silber Candle v 50-60, ko7,5l67018Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.9.2022
Pinus mugo Silber Candle v 60-80, ko15l103012Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Pinus mugo Silber Candle v 40-50, ko5l46515Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice9.8.2022
Pinus mugo Silver Candle 60-80, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle 80-100, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle v 100-125, dtbal116720Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Silver Candle v 80-100, dtbal127130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Silver Candle 40-60, bal 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Pinus mugo Silver Candle v 60-80, dtbal92430Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Suzi ko2l4351Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo paek A, v X/1/0, h9x9x109945Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo paek v 10-12, ko1,5l143125Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo paek v 15-20, ko3l2171Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo paek v 20-30, ko3l22530Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Pinus mugo Trompenburg v 60-80, bal18005koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Trompenburg v 80-100, bal230017koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Pinus mugo Tyller ko2l4402Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Varella 4502Zelen tvorba24.2.2022
Pinus mugo Varella 30-40, ZB 1Agarden17.9.2022
Pinus mugo Varella C 18 L 10Studen s.r.o.17.9.2022
Pinus mugo Winter Gold v 40-60, ko25l16543Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Pinus mugo Winter Gold v 12-15, ko2l 32Gabriel s.r.o.30.9.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, >Pi..Pi<, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka