Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Hydrangea macrophylla Blauer Zwerg 20-30, k2,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Hydrangea macrophylla erven kompaktn v 1015, ko1l85,12600Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Hydrangea macrophylla erven kompaktn v 4060, ko3l170,2200Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
HYDRANGEA macrophylla DOLCE FragolaDolfr erven, ko3l 2Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea macrophylla DOLCEFARFALLE v 40-60, ko3l 16Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea macrophylla Preciosa 20-30, k1l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Hydrangea macrophylla v cv. v 20-30, ko3l26076Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Hydrangea pan. Baby Lace 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Bombshell 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Diamantino 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Limelight 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Little Alf 030-040, C 2,5 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Little Lime 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Pastelgreen 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Pink Lady 030-040, C 2,5 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Polar Bear 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea pan. Sundae Fraise 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Hydrangea paniculata v 20-60, ko2l993Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Hydrangea paniculata v 20-30, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Hydrangea paniculata v 30-40, K135023Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Hydrangea paniculata BOBO v 30-40, ko3l 30Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata BOBO v 30-40, ko5l 5Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Confetti v 30-40, ko5l 27Gabriel s.r.o.29.9.2020
Hydrangea paniculata Diamant Rouge vh 3/4, v 40-60, ko3l1595Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Diamant rouge v 60-100, ko3l 26Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamant rouge v 60-100, ko5l 34Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamantino v 60-80, ko5l 26Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamantino v 60-80, ko3l 63Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Diamantino v 60-80, ko10l 18Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Grandiflora 2030, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Grandiflora 4060, bl, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Grandiflora v 40-60, ko3l11912Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Grandiflora 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Grandiflora 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Grandiflora v 40-60, ko4l250107Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Hydrangea paniculata Great Star v 30-40, ko2,5l2242Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Hydrangea paniculata Levana v 40-60, ko5l 5Gabriel s.r.o.29.9.2020
Hydrangea paniculata Levana v 30-40, ko5l 23Gabriel s.r.o.29.9.2020
Hydrangea paniculata Lime Light vh 5/7, v 40-60, ko3l159158Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Lime Light vh 5/7, v 40-60, ko7,5l24912Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Lime Light vh 5/7, v 20-30, h1359569Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Limelight v 40-60, ko3l1992ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Hydrangea paniculata Limelight 3040, blor, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Limelight 4060, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Limelight v 60-100, ko3l 70Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Limelight 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Limelight 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Little Lime v 20-30, ko1,4l1101Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Hydrangea paniculata Little Lime v 30-40, ko3l 23Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Candle v 40-60, ko5l 11Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Candle v 40-60, ko10l 14Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Moonlight v 40-60, ko5l 33Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Starlight v 40-60, ko5l 20Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Magical Starlight v 40-60, ko10l 10Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Phantom v 2030, ko1l59,571000Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Hydrangea paniculata Phantom vh 3/4, v 20-30, h9x9x853112Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Phantom v 20-30, h135363Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Pink Lady 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Pink Lady 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Pink Lady v 10-30, ko3l9939Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Hydrangea paniculata Pink Lady 4060, ko3l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Pink Lady 6080, ko7,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Pinky Winky vh 5/7, v 40-60, ko3l159774Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Pinky Winky vh 3/4, v 15-20, h9x9x849320Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Pinky Winky vh 3/4, v 20-30, h1359243Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Polar Bear v 30-40, ko5l 15Gabriel s.r.o.29.9.2020
Hydrangea paniculata Silver Dollar vh 3/4, v 20-30, h9x9x853238Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Silver Dollar v 20-30, h135325Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Silver Dollar vh 3/4, v 30-40, ko3l15939Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Sundae Fraise v 80-100, ko10l 9Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Sundae Fraise v 60-80, ko5l 8Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Sundae Fraise v 60-80, ko3l 34Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Sunday Fraise vh 3/4, v 40-60, ko3l15930Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Sunday Fraise v 40-60, ko7,5l15928Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Sunday Fraize vh 5/7, v 60-80, ko7,5l3494Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Unique v 30-40, ko2l994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 40-60, ko5l 28Zahradnictv Franc20.1.2019
Hydrangea paniculata Vanille Fraise 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Vanille Fraise 4060, ko2l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 40-60, ko3l 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 80-100, ko10l 14Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 60-80, ko5l 19Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 80-100, ko3l 27Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata Vanille Fraise vh 5/7, v 40-60, ko3l1592042Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise vh 5/7, v 60-80, ko7,5l34910Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise vh 3/4, v 20-30, h1359261Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Vanille Fraise v 40-60, ko4l26044Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice17.10.2020
Hydrangea paniculata Wims Red vh 5/7, v 20-30, ko3l15930Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Wims Red v 20-30, h1369103Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Hydrangea paniculata Wims Red 2030, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Hydrangea paniculata Wims Red 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden7.8.2020
Hydrangea paniculata cv. 30-40, k2,5l 30Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Hydrangea paniculata cv. 25-30, k1,2l 100Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Hydrangea paniculata cv. 30-40, ko1l 61Konifery, s.r.o.13.10.2020
Hydrangea paniculata cv. 30-40, ko1l 96Konifery, s.r.o.13.10.2020
Hydrangea paniculata cv. 30-40, ko4l 35Konifery, s.r.o.13.10.2020
Hydrangea paniculata cv. 40-60, ko3l 339Konifery, s.r.o.13.10.2020
Hydrangea paniculata Magical Gandle v 20-60, ko3l9996Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Hydrangea paniculata sortiment v 2030, ko1l59,5712900Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Am, Am..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Cl, Cl..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cy, Cy..De, De..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Ha, Ha..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, >Hy..Hy<, Hy..Ch, Ch..Il, Il..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ph, Ph..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Qu, Qu..Ro, Ro..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka