Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Larix decidua 250-300, ZB 1Agarden1.3.2019
Larix decidua 300-350, ZB 1Agarden1.3.2019
Larix decidua 100-150, ZB 3Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua v 200-250, bal15051Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.6.2019
Larix decidua v 250-300, Arbo 50l34354Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.6.2019
Larix decidua v 100-125, ko7,5l44170kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 125-150, ko7,5l25214kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 150-175, ko7,5l 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 175-200, PS, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 200-250, PS, dtbal 13kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 250-300, PS, dtbal 16kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 300-350, PS, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 60-80, ko7,5l 75kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua v 80-100, ko7,5l 80kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua 150-200, ZB 4Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua 200-250, ZB 5Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua 250-300, ZB 5Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua 300-350, ZB 2Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua v 60-100, ko1,5l3547Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Larix decidua 100-125, C 2 L 309Studen s.r.o.22.6.2019
Larix decidua 175-200, C 10 L 189Studen s.r.o.22.6.2019
Larix decidua Jacobsen Pyramidalis v 275-300, ko20l7305Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.6.2019
Larix decidua Jacobsen Pyramidalis v 300-350, ko130l33108Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.6.2019
Larix decidua Glauca Kalou vk40, ko2l, - 20Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix decidua Globosa 55772Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Larix decidua Horstmann Recurved v 100-125, ko5l 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Horstmann Recurved v 40-60, ko2l171,01103kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Horstmann Recurved v 60-80, ko2l 48kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Krnik v 30-40, ko3l19535Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix decidua Krlovstv WB vk 80, 15-20, ko2l2797kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Krej 75 k 5 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Krej roubovan sorty jehlinan4501Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Larix decidua Little Bogle vk40, ko2l, - 30Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix decidua Pendula vk125, ko2l, - 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix decidua Pendula vk130, bal, - 5Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix decidua Pendula vk150, bal, - 10Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix decidua Pendula vk150, ko2l, - 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix decidua Pendula v 100-125, ko5l 1Gabriel s.r.o.13.6.2019
Larix decidua Pendula vk 200, ok 10-12, ko70l 9Zahradnictv Franc28.8.2016
Larix decidua Pendula Kmnek, ko5l35014Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Larix decidua Pendula 125-150, C 7,5 L 10Studen s.r.o.22.6.2019
Larix decidua Pendula vk 120, 15-20, ko3l292200Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix decidua Pendula vk 140, ez, ko5l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Larix decidua Pendula vk 100, ko1l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Larix decidua Pendula v 50-60, ko2l2293ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Larix decidua Pendula A, v X/1/0, h9x9x109426Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix decidua Pendula v 40-60, ko3l21035Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix decidua Pendula vk 100, 5-8, h13x13240200Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix decidua Pendula vk 140, ko7,5l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Larix decidua Pendula v 125-150, 5l, 7,5l25073Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Larix decidua Pendula v 70-80, 2l20066Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Larix decidua Poly v 30-40, ko3l20229Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix decidua Procumbens vk 40, 40-60, ko2l 45kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Procumbens vk 60, 30-40, ko2l243130kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix decidua Puli vk 120, ko7,5l10992ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Larix decidua Puli 200-250, ZB 1Agarden1.3.2019
Larix decidua Puli 250-300, ZB 1Agarden1.3.2019
Larix decidua Puli 150-200, K 48-65 2Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua Puli 200-250, K 48-65 1Zahradnictv Petr Jelnek24.10.2018
Larix decidua Repens 200-250, ZB 1Agarden1.3.2019
Larix decidua Repens 250-300, ZB 1Agarden1.3.2019
Larix decidua Repens v 60-80, ko2l20755kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempf. Little Bogle km90, C 5 L, vyvzan 35Studen s.r.o.22.6.2019
Larix kaempferi Fritsche v 125-150, 5l2507Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Larix kaempferi Blue Ball v 150-175, 5l25030Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Larix kaempferi Blue Ball vk 40, 25-30, ko2l 20kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Blue Ball vk 40, 25-30, ko2l28920Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Larix kaempferi Blue Dwarf vk 40, 25-30, ko2l28911Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Larix kaempferi Blue Dwarf roubovan,N, ko2l2602Wotan Forest, a.s. - kolka Plan26.3.2015
Larix kaempferi Blue Dwarf v 80-12,KM, ko4l35010Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Larix kaempferi Blue Holand vk 80, 20-30, ko2l 96kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Blue Holand vk 30, 5l, 3l25047Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Larix kaempferi Blue Kroc WB vk 80, 20-30, ko2l27987kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Blue Rabbit v 80-100, ko5l 20kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Diana v 30-40, ko3l20225Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix kaempferi Diana v 60-8028914Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Larix kaempferi Diana v 150-175, 5l25018Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Larix kaempferi Diana v 80-100, ko2l 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Diana v 60-80, ko2l 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Diana roub., ko3l3502Wotan Forest, a.s. - kolka Plan16.11.2015
Larix kaempferi Diana v 300-350, bal6020701Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Larix kaempferi Diana v 350-400, bal5025001Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Larix kaempferi Diana 30-40, ko2l, - 3Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Diana 200-250, ko45l, - 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Diana 250-300, ko70l, - 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid 125-150, bal, Pyr 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid 150-175, dtbal, Pyr 3Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid 175-200, dtbal, Pyr 7Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid 200-250, dtbal, Pyr 50Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid 250-300, dtbal, Pyr 50Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid 300-350, dtbal, Pyr 3Konifery, s.r.o.1.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid v 300-350, bal5020701Okrasn kolka Schuch Zdechovice28.3.2019
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid v 80-100, ko2l 35kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid v 30-40, ko3l20215Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix kaempferi Jakobsens Pyramid v 40-60, ko2l28914Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Larix kaempferi Little Bogle vk 40, 30-40, ko4l2979Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Larix kaempferi Little Bogle v 20-30, ko3l20245Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Larix kaempferi Little Bogle 40-60, ko2l 63kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Little Bogle vk 60, 20-30, ko2l 19kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Larix kaempferi Minor v 80-100, ko2l 25kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, >La..La<, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka