Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Euonymus europaeus v 40-60, h13 126kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus europaeus v 15-20, ko1l303Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus europaeus Red Cascade v 60-80, ko10l3851Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Euonymus europaeus Red Cascade 030-040, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus europaeus Red Cascade v 80-100, ko5l 2Gabriel s.r.o.26.2.2021
Euonymus europaeus Red Cascade 1993ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Euonymus europaeus Red Cascade v 30-40, v 30-40, ko2l8018Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus europaeus Red Cascade 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fort. Coloratus 030-040, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fort. Emerald n Gold 015-020, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fort. Emerald Gaiety 015-020, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fort. Emerald Gaiety 015-020, P 9x9 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fort. Horts Blaze 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fort. Tustin 015-020, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fort. radicans 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Euonymus fortunei 4060, ka, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei K9x9 300koln statek Mlnk 4.2.2019
Euonymus fortunei v 15-20, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei (kmnek) v 30-40, 1l12020Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Argenteomarginatus v 30-40, ko3l14580Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Canadale Gold 2030, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Canadale Gold 4060, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Canadale Gold vk100, ko50l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 1520, ko1l42,55400Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold 4060, ko3l68,0820Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 40, 2030, bal30510,620Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 60, 2030, bal30510,630Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 80, 2030, bal30680,810Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 125, bal30680,810Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold Ktk, vh 8, vk 150, bal4085110Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Canadale Gold v 5-8, h9x9x10 86Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Canadele Gold v 80-90, ko3l1959Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Canadele Gold v 5-8, h1333769Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Coloratus 4060, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Coloratus 6080, ka, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Darts Blanket v 20-25, ko1,5l 262Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Darts Blanket 30-40, P 9 1Agarden4.2.2021
Euonymus fortunei Emerald n Gold 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 20-30, ko1l 96Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 30-40, ko2l 464Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety vk100, bal, Ktk 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 15-20, P 10,5 1Agarden4.2.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 20-25, ko1l 50Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 1015, h9x9x1025,53550Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 1520, ko1l42,55100Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 8-10, ko1l 1196Gabriel s.r.o.26.2.2021
Euonymus fortunei Emerald Gaiety h9x9x10 316Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Emerald Gaiety v 15-20, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, h11x1129650Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 5-8, h9x9x10 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 20-30, ko1,5l4680Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Emeraldn Gold h132467Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Euonymus fortunei Emeraldn Gold A, v 5-10, K9,QP40T/11,515286Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, K11201Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, h9x9x10 62Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 1015, h9x9x1025,532500Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 1520, h1342,5540Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 20-25, ko1l 190Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 15-20, ko1,5l 450Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Euonymus fortunei Emeraldn Gold h10x1029910Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 10-15, ko1l 75Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 20-30, ko1l 440Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 30-40, bal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 40-60, bal 34Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk100, bal, Ktk 2Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk40, bal, Ktk 20Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold vk70, bal, Ktk 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 3040, 110KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Emeraldn Gold 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, h93615Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 10-15, ko1l 902Gabriel s.r.o.26.2.2021
Euonymus fortunei Emeraldn Gold v 30-40, ko2l60156Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice18.12.2020
Euonymus fortunei Gaiety 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Gracilis 1015, h9x9x1025,53800Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Gracilis 1520, ko1l42,55400Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Euonymus fortunei Gracilis v 12-15, h9x9x10 28Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Harleqin 599ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Euonymus fortunei Harlequin h10x10296Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus fortunei Harlequin 510, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Horts Blaze 30-40, P 9 1Agarden4.2.2021
Euonymus fortunei Kewensis v 15-20, K113033Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Radicans v 20-30, ko1l5016Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Radicans 2030, P9 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Radicans v 30-40, h11 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Euonymus fortunei Silver Queen 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Silver Queen A, v 5-10, K9,QP40T/11,515595Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Silver Queen v 15-20, K112093Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Euonymus fortunei Silver Queen v 8-10, h9x9x10 60Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Sunshine v 8-10, ko1l 37Gabriel s.r.o.10.2.2021
Euonymus fortunei Sunshine v 5-8, h9x9x10 91Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Sunspot v 20-30, ko1,5l4658Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Sunspot v 20-30, ko2l6012Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Sunspot 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Sunspot 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Sunspot 4060, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Sunspot v 8-10, h9x9x10 53Zahradnictv Franc20.1.2019
Euonymus fortunei Variegatus v 20-30, ko1,5l464Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Euonymus fortunei Vegetus 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus fortunei Vegetus 4060, 110 KM, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ae, Ae..Be, Be..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, De..Eu, >Eu..Eu<, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..He, He..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Il, Il..Ja, Ja..Li, Li..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Mo, Mo..Ph, Ph..Ph, Ph..Ph, Ph..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ro, Ro..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Ul, Ul..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka