Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Deutzia gracilis Nikko 020-030, C 1 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Deutzia gracilis Nikko v 2030, ko1l30,64340Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Deutzia gracilis Nikko v 3040, ko2l51,06540Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Deutzia gracilis Nikko 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden30.10.2020
Deutzia gracilis Nikko 1015, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia gracilis Nikko 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia gracilis Nikko v 20-30, h12x124171Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Deutzia gracilis Roseum 20-30, C 2 L, VKR2L 1Agarden30.10.2020
Deutzia gracilis Variegata 8-10, ko2l 260Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia gracilis Variegata v 20-30, ko1,5l68350Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.19.8.2020
Deutzia hybrida Magicien v 20-30, ko2,5l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia hybrida Mont Rose v 20-30, ko1l4043Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Deutzia hybrida Pink Pom-Pom v 20-30, ko1l4039Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Deutzia hybrida Pink Pom-Pom v 100-150, bal40 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia hybrida Pink Pom-Pom 30-40, ko1l 165Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia hybrida Pink Pom-Pom v 15-20, h13 18Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia hybrida Pink Pom-Pom 6080, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia hybrida Strawberry Fields 020-030, C 1,4 L 1Studen s.r.o.19.1.2021
Deutzia hybrida Strawberry Fields v 20-30, h11x11 23Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia hybrida Strawberry Fields v 20-30, ko2,5l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia hybrida Strawberry Fields vh 3/4, v 30-40, ko2l79130Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Deutzia hybrida Strawberry Fields v 20-30, ko2,5l993ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Deutzia hybrida Strawberry Fields v 30-40, ko1l5010ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Deutzia hybrida Strawberry Fields v 80-100, ko5l 5Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia hybrida Tourbillon Rouge 80-100, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia hybrida Tourbillon Rouge 100-125, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia hybrida Tourbillon Rouge 175-200, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia kalmiiflora 60-80, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia kalmiiflora 80-100, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia kalmiiflora 40-60, C 4 L, VKR4L 1Agarden30.10.2020
Deutzia purpurascens Kalmiiflora 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia scabra 2030, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia scabra 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia scabra 30-40, ko2l 33Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia scabra v 20-30, ko1,5l36447Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Deutzia scabra 100-125, ko20l4302Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Deutzia scabra v 40-60, ko1l 38Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia scabra v 60-100, ko5l 22Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia scabra v 60-80, ko15l 6Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia scabra v 40-60, K133042Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Deutzia scabra v 60-80, ko1l 66Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia scabra v 15-20, ko1l 101Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia scabra Candidissima v 20-30, ko1,5l 27Zahradnictv Franc28.8.2016
Deutzia scabra Codsall Pink 15-20, ko1l 84Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia scabra Codsall Pink 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia scabra Pink Pompon 2030, 10x10 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia scabra Plena 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden30.10.2020
Deutzia scabra Plena 40-60, ko2l 2Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia scabra Plena v 150-200, vp 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia scabra Plena v 15-20, h9x9x827238Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Deutzia scabra Plena vh 3/4, v 40-60, ko2l75155Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Deutzia scabra Plena v 20-30, h132963Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Deutzia scabra Pride of Rochester vh 5/7, v 60-80, ko7,5l2499Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Deutzia scabra Pride of Rochester v 150-200, vp 13Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia scabra Pride of Rochester v 100-150, PS, bal 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia scabra Pride of Rochester 100-125, bal 1Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia scabra Pride of Rochester 125-150, bal 9Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia scabra Pride of Rochester 150-175, bal 2Konifery, s.r.o.13.10.2020
Deutzia scabra Pride of Rochester v 4060, ko1l30,64250Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Deutzia scabra Watereri v 100-150, PS, bal 2Zahradnictv Franc26.9.2017
Deutzia scabra Watereri v 150-200, PS, bal 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia scabra cvs. v 150-200, bal 14Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia scabra cvs. v 100-150, bal 9Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia scabra Pride of Rochester 40-50, k2,5l 60Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh11.1.2021
Deutzia scabra Pride of Rochester 40-50, k1l 60Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh11.1.2021
Deutzia x Strawberry Fields 30-40, C 2 L, VKR2L 1Agarden30.10.2020
Deutzia x Strawberry Fields v 4060, ko1l30,64140Okrasn kolka Schuch Zdechovice22.1.2021
Deutzia x Strawberry Fields 100-125, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia x Strawberry Fields 175-200, ZB 1Agarden30.10.2020
Deutzia x hybrida Mont Rose 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia x hybrida Perle Rose v 40-60, kvty rov, ko2l 30Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Deutzia x hybrida Pink Pom-Pom 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia x hybrida Pink Pom-Pom 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Deutzia x hybrida Strawberry Fields v 40-60, kvty purpurov, ko2l 250Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Deutzia x rosea v 60-80, 8/12 vhon, bal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Deutzia x rosea Campanulata v 40-60, ko5l 33Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia x rosea Campanulata v 30-40, ko1l 235Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia x rosea Campanulata v 30-40, ko5l 20Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia x rosea Campanulata v 15-20, ko1l 288Gabriel s.r.o.13.1.2021
Deutzia x rosea Carminea 3040, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Diervilla lonicera v 30-40, h13 1kolky Opolany s.r.o.30.9.2019
Edgeworthia chrysantha v 40-605492ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Elaeagnus angustifolia v 60-100, ko1l5018ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Elaeagnus umbellata v 30-40, ko1l9910ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Empetrum nigrum Lucia v 10-30, h10x104710Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Enkianthus campanulatus Red Bells v 40-50, ko3l3102Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Enkianthus campanulatus Red Bells v 40-60, v 40-50, ko3l3003Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice16.12.2020
Escallonia Darts Rosyred 5010ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Escallonia Donard Seedling 4060, ko1,5l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus alatus 2030, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus alatus 4060, ko1l 1Okrasn kolka Z s.r.o. 5.10.2020
Euonymus alatus 60-80, ZB 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus 80-100, ZB 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus 100-125, ZB 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus 125-150, ZB 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus 150-175, ZB 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus 60-80, C 4 L, VKR4L 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus 30-40, C 4 L, VKR4L 1Agarden30.10.2020
Euonymus alatus v 20-30, ko1,5l5226Wotan Forest, a.s. - kolka Plan18.1.2021
Euonymus alatus v 100-150, ko20l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ac, Ac..Ac, Ac..Ac, Ae..Az, Ba..Be, Be..Bu, Bu..Bu, Bu..Bu, Bu..Ca, Ca..Ca, Ca..Ce, Ce..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Co, Co..Cu, Cu..De, >De..Eu<, Eu..Eu, Eu..Fa, Fa..Fo, Fo..Gl, Gy..Hi, Hi..Hy, Hy..Hy, Hy..Hy, Hy..Ch, Ch..Il, Il..La, La..Li, Li..Lo, Lo..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Ma, Ma..Pa, Pa..Ph, Ph..Ph, Ph..Pl, Pl..Po, Po..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Pr, Pr..Py, Py..Ro, Ro..Sa, Sa..Sp, Sp..Sp, Sp..Sp, Sp..Sy, Sy..Sy, Sy..Ta, Ta..Vi, Vi..Vi, Vi..Vi, Vi..We, We..We, We..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka