Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis pisifera Sungold v 30-40, ko7,5l1883Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis pisifera Sungold v 20-25, h9x9x10 47Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis pisifera Sungold v 30-40, ko2l 20Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis pisifera Sungold v 40-50, ko5l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis pisifera Sungold v 80-100, PS, dtbal 6Zahradnictv Franc19.9.2016
Chamaecyparis pisifera Sungold 40-60, ZB 1Agarden29.8.2019
Chamaecyparis pisifera Sungold 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Chamaecyparis pisifera Sungold 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Chamaecyparis pisifera Sungold v 10-12, K11509Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis pisifera Sungold v 20-30, ko2l117102kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis pisifera Sungold 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden29.8.2019
Chamaecyparis pisifera Sunset 30-40, bal 33Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis pisifera Sunset 40-60, bal 163Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis pisifera Sunset 60-80, bal 30Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis pisifera Golden Mop v 20-30, ko2l11731kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis pisifera Nana 20-25, k1,5l 70Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh16.1.2020
Chamaecyparis pisifera Pygmaea v 15-20, ko1,5l7521Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Chamaecyparis thyoid. Red Star 020-030, C 2 L 251Studen s.r.o.3.11.2019
Chamaecyparis thyoides v 15-20, K13505Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Juniperus comm. Arnold 040-060, C 2 L 238Studen s.r.o.3.11.2019
Juniperus comm. Arnold 40/60, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Arnold 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Depressa Aurea 020-030, C 5 L 39Studen s.r.o.3.11.2019
Juniperus comm. Goldschatz 020-030, C 2 L 625Studen s.r.o.3.11.2019
Juniperus comm. Green Carpet 020-030, C 2 L 1959Studen s.r.o.3.11.2019
Juniperus comm. Hemson 020-030, C 2 L 232Studen s.r.o.3.11.2019
Juniperus comm. Hibernica 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Hibernica 80/100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Hibernica 100/125, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Hibernica 125/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Hibernica 40/60, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Hibernica 60/80, kontejner 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Repanda 030-040, C 2 L 206Studen s.r.o.3.11.2019
Juniperus comm. Suecica 20/+ P9, P9 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 20/40, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 40/60, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 60/80, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 80/100, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 100/125, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 125/150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 150/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 150/175, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 175/200, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus comm. Suecica 200/+, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus communis v 40-60, ko4l10417Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Juniperus communis v 20-30, ko1,5l7523Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Juniperus communis v 20-30, ko2l 28Gabriel s.r.o.10.2.2020
Juniperus communis All Gold v 20-30, ko2l 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Juniperus communis Arnold v 40-60, ko1,5l 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Juniperus communis Arnold v 30-40, ko2l12544Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Juniperus communis Arnold v 20-30, ko2,5l1492ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Juniperus communis Arnold 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Arnold 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Arnold 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Arnold 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Arnold v 40-50, ko2l 12Zahradnictv Franc20.1.2019
Juniperus communis Arnold v 40-50, ko2l109235Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Juniperus communis Arnold 80-100, K 7,5 2Zahradnictv Petr Jelnek17.1.2020
Juniperus communis Arnold v 25-30, h13x13 14Zahradnictv Franc6.2.2018
Juniperus communis Arnold v 20-30, ko3l2389Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Juniperus communis Arnold 125 / 150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus communis Arnold -mi 100 / 125, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus communis Arnold -mi 125 / 150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus communis Arnold -mi 150 / 175, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Juniperus communis Arnoldiana v 100-125, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Arnoldiana v 20-30, ko2l8127kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Arnoldiana v 40-60, bal1803kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Arnoldiana v 60-80, bal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Arnoldiana v 80-100, bal 6kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Compressa 60-80, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Compressa 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Compressa 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Compressa 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Compressa v 25-30, ko2,5l2194ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Juniperus communis Compressa v 20-30, ko2,5l1994ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Juniperus communis Cracovica 100-125, bal 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Juniperus communis Cracovica 125-150, bal 8Konifery, s.r.o.4.10.2019
Juniperus communis Efusa v 15-20, ko2l8129kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Franklin Constance 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Franklin Constance 200-250, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Coine v 100-125, bal6824Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Juniperus communis Gold Cone v 20-30, ko2,5l1491ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Juniperus communis Gold Cone v 40-60, bal 12kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Gold Cone v 60-80, bal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Gold Cone 80-100, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Cone 100-125, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Cone 125-150, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Cone 150-175, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Cone 175-200, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Cone 200-250, ZB 1Agarden29.8.2019
Juniperus communis Gold Cone v 20-30, h13x13 61Zahradnictv Franc20.1.2019
Juniperus communis Gold Cone 20-30, ko2l 1813Konifery, s.r.o.4.10.2019
Juniperus communis Gold Cone v 80-100, bal4202Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Juniperus communis Gold Cone v 30-40, ko2l5030Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Juniperus communis Gold Cone v 100-125, bal5202Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.1.2020
Juniperus communis Gold Cone v 15-20, K13552Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Juniperus communis Gold Machangel v 20-30, ko2l 20Zahradnictv Franc20.1.2019
Juniperus communis Goldschatz 20-30, k 3 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Goldschatz v 15-20, ko2l1351302kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Juniperus communis Goldschatz v 20-30, ko2l 175kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Cu, Cu..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ju<, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka